Ako ovládnuť publikum ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako ovládnuť publikum ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v rečnícky štýl ·
Tags: sloh
10 vecí, ktoré by mal rečník chápať

1. Mal by si vybrať tému, ktorá je aktuálna a zaujímavá, pre tých, čo ho budú počúvať.

2. Tému je dôležité rozvinúť zaujímavým spôsobom, mali by ste jej dať pútavý úvod a logickú
postupnosť.

3. Rozviňte dopodrobna pár vecí, nesnažte sa povrchne obsiahnuť celú problematiku, hovorte
o tom čo poznáte najlepšie z vlastnej skúsenosti.

4. Používajte viac hovorový jazyk ako technické či abstraktné termíny.

5. Ak sa dá majte so sebou názorné pomôcky.

6. Ak je váš prejav dlhší nezabudnite, že aj vaši poslucháči sú len ľudia a tiež potrebujú aj
prestávky, vo forme napr. nejakej aktivity.

7. Udržujte očný kontakt s vaším obecenstvom.

8. Artikulujte aby vám bolo rozumieť a meňte tón hlasu.

9. Váš postoj by nemal byť strojený, nepreháňajte to s gestikuláciou.

10. Buďte originálny, nemusíte brať predsa myšlienky iných za vlastné.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta význam slov a ich použite verbs with prepositions Predminulý priebehový čas Slovak conversation Spisovná slovenčina Anglická gramatika Skúšky z jazyka Slovak word formation teória literatúry Anglické slovesá Druhy viet slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Slovak verbs angličtina maturita anglické časy Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk slovenská literatúra slohové útvary Slovak grammar Súdny preklad Doučovanie Slovak cases anglická gramatika obchodná angličtina anglická konverzácia Business English Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie Specialized English english for travelling Medical Slovak Slovak questions Motivácia Anglické prídavné mená Slovak nouns Slovak tenses Slovak pronunciation Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky English in use anglické skratky pohovor v angličtine Slovenská literatúra English grammar Anglické frázy anglické opozitá učenie sa gramatika priama metóda Slovak sentences reparát Slovak dialogues Slovak dialogue prekladateľstvo English for everyday life rečnícky štýl výučba, doučovanie slovenská gramatika slovak for foreigners, time Typy angličtiny angličtina pre obchod metódy výučby Slovak for foreigners Metódy výučby Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak slang tipy ako sa učiť jazyk doučovanie vetná skladba Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba frázové slovesá angličtina pre lekárov pomôcky k učeniu sa Slovak vocabulary význam slov prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia
Návrat na obsah