Ako ovládnuť publikum ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako ovládnuť publikum ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v rečnícky štýl ·
Tags: sloh
10 vecí, ktoré by mal rečník chápať

1. Mal by si vybrať tému, ktorá je aktuálna a zaujímavá, pre tých, čo ho budú počúvať.

2. Tému je dôležité rozvinúť zaujímavým spôsobom, mali by ste jej dať pútavý úvod a logickú
postupnosť.

3. Rozviňte dopodrobna pár vecí, nesnažte sa povrchne obsiahnuť celú problematiku, hovorte
o tom čo poznáte najlepšie z vlastnej skúsenosti.

4. Používajte viac hovorový jazyk ako technické či abstraktné termíny.

5. Ak sa dá majte so sebou názorné pomôcky.

6. Ak je váš prejav dlhší nezabudnite, že aj vaši poslucháči sú len ľudia a tiež potrebujú aj
prestávky, vo forme napr. nejakej aktivity.

7. Udržujte očný kontakt s vaším obecenstvom.

8. Artikulujte aby vám bolo rozumieť a meňte tón hlasu.

9. Váš postoj by nemal byť strojený, nepreháňajte to s gestikuláciou.

10. Buďte originálny, nemusíte brať predsa myšlienky iných za vlastné.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Business English Slovak questions význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá metódy výučby Medical Slovak Specialized English Slovak word formation Slovak cases Slovak grammar Anglické zámená Jednoduchá veta reparát English grammar prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie priama metóda tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Vetná skladba anglické opozitá anglická gramatika Slovenský jazyk Slovak tenses english for travelling angličtina pre lekárov vetná skladba Druhy viet slovenská literatúra Metódy výučby Slovak conversation Slovak dialogue angličtina Anglické nepravidelné slovesá maturita Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovak for foreigners slovné spojenia Súdny preklad English in use Slovenská gramatika slovak for foreigners, time učenie sa gramatika Slovak dialogues Slovak sentences Typy angličtiny doučovanie Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas obchodná angličtina anglická výslovnosť Skúšky z jazyka English for everyday life Slovak nouns rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika anglické časy význam slov verbs with prepositions Slovenská literatúra Anglické prídavné mená teória literatúry Anglická gramatika Anglické slovesá prídavné mená Slovak vocabulary slovak for foreigners metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine angličtina pre obchod Doučovanie Anglické frázy Gerundium Motivácia
Návrat na obsah