Ako ovládnuť publikum ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako ovládnuť publikum ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v rečnícky štýl ·
Tags: sloh
10 vecí, ktoré by mal rečník chápať

1. Mal by si vybrať tému, ktorá je aktuálna a zaujímavá, pre tých, čo ho budú počúvať.

2. Tému je dôležité rozvinúť zaujímavým spôsobom, mali by ste jej dať pútavý úvod a logickú
postupnosť.

3. Rozviňte dopodrobna pár vecí, nesnažte sa povrchne obsiahnuť celú problematiku, hovorte
o tom čo poznáte najlepšie z vlastnej skúsenosti.

4. Používajte viac hovorový jazyk ako technické či abstraktné termíny.

5. Ak sa dá majte so sebou názorné pomôcky.

6. Ak je váš prejav dlhší nezabudnite, že aj vaši poslucháči sú len ľudia a tiež potrebujú aj
prestávky, vo forme napr. nejakej aktivity.

7. Udržujte očný kontakt s vaším obecenstvom.

8. Artikulujte aby vám bolo rozumieť a meňte tón hlasu.

9. Váš postoj by nemal byť strojený, nepreháňajte to s gestikuláciou.

10. Buďte originálny, nemusíte brať predsa myšlienky iných za vlastné.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia doučovanie Anglická gramatika verbs with prepositions Slovenská literatúra Slovak questions English grammar Vetná skladba Predminulý priebehový čas Slovak nouns angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá učenie sa výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite prídavné mená Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia metódy výučby English in use metódy výučby, jazyky slovenská gramatika Jednoduchá veta Typy angličtiny anglické časy Anglické frázové slovesá angličtina Anglické zámená angličtina pre lekárov anglické skratky Metódy výučby english for travelling tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Slovak sentences pohovor v angličtine maturita gramatika Business English Druhy viet English for everyday life vetná skladba Slovak cases reparát Slovak for foreigners slohové útvary Specialized English Slovenský jazyk Slovak tenses metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra Medical Slovak Skúšky z jazyka význam slov Anglické prídavné mená Slovak grammar Anglické slovesá anglická výslovnosť Slovak vocabulary slovak for foreigners rečnícky štýl Anglické frázy výučba, doučovanie Slovak conversation anglické opozitá frázové slovesá priama metóda slovné spojenia teória literatúry Slovenská gramatika Doučovanie obchodná angličtina Gerundium slovak for foreigners, time Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika
Návrat na obsah