How are you ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How are you ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: greetingslovaklanguage
How are you ? – Ako sa máš ?

 
 
Do you know how to say „How are you?“ in Slovak language and how to answer for this question. In this article, you will see everything about it.

  
Mať „ to have“ combined with sa (oneself) has idiomatic sense to be feeling, hence the standart phase.
 

Ako sa máte?

 
This phrase means in English.

How are you ?      How are you feeling ?     How are things ?

 
 
That is to use the vy, or formal mode of address, of course. With someone to whom you say, you need to say.

 
 
How are you ?                                   Ako sa máš ?

 
This question is not mere formality. It is  normally expects a response. A conventional answer might be.

 
Ďakujem. Mám sa dobre.                       Thank you. I am feeling well.

 
Ďakujem, dobre.                                     Thank you, well

 
If feeling notably unwell, you could conceived say:

 
Zle !           Bad !

 
Neutral, but unenthusiastic, is:

 
Ujde to.                       Not too bad. Okay. It´ll do.

 
Note how sa (oneself) is not always placed after the ver ! In fact, as a rule, it comes in the second possible slot in a clause or a sentence:

 
Ako sa máte – mám sa dobre.                          How are you ? I am well.

 
Ivan sa má dobre.                                             Ivan is well.

 
Igor a Peter sa majú dobre.                              Igor and Peter are well.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite English in use Slovak sentences učenie sa Doučovanie metódy výučby Súdny preklad maturita Metódy výučby frázové slovesá Slovak pronunciation Typy angličtiny Slovak word formation English grammar Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners teória literatúry Anglická gramatika angličtina pre lekárov výučba, doučovanie slovenská gramatika anglická konverzácia Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life Specialized English anglické skratky Slovenský jazyk Skúšky z jazyka Slovak vocabulary anglická výslovnosť Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá vetná skladba Slovak verbs Slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Druhy viet slovné spojenia Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod slovak for foreigners rečnícky štýl metódy výučby, jazyky verbs with prepositions doučovanie Slovak dialogue priama metóda slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, anglické opozitá pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Slovak cases slovak for foreigners, time Slovak tenses Predminulý priebehový čas Slovak questions Gerundium prídavné mená english for travelling Slovenská literatúra anglické časy Jednoduchá veta Spisovná slovenčina slovenská literatúra Slovak grammar význam slov Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia Slovak slang obchodná angličtina Anglické frázy Slovak conversation angličtina slohové útvary Business English Motivácia Vetná skladba Slovak nouns gramatika Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá reparát
Návrat na obsah