How are you ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How are you ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: greetingslovaklanguage
How are you ? – Ako sa máš ?

 
 
Do you know how to say „How are you?“ in Slovak language and how to answer for this question. In this article, you will see everything about it.

  
Mať „ to have“ combined with sa (oneself) has idiomatic sense to be feeling, hence the standart phase.
 

Ako sa máte?

 
This phrase means in English.

How are you ?      How are you feeling ?     How are things ?

 
 
That is to use the vy, or formal mode of address, of course. With someone to whom you say, you need to say.

 
 
How are you ?                                   Ako sa máš ?

 
This question is not mere formality. It is  normally expects a response. A conventional answer might be.

 
Ďakujem. Mám sa dobre.                       Thank you. I am feeling well.

 
Ďakujem, dobre.                                     Thank you, well

 
If feeling notably unwell, you could conceived say:

 
Zle !           Bad !

 
Neutral, but unenthusiastic, is:

 
Ujde to.                       Not too bad. Okay. It´ll do.

 
Note how sa (oneself) is not always placed after the ver ! In fact, as a rule, it comes in the second possible slot in a clause or a sentence:

 
Ako sa máte – mám sa dobre.                          How are you ? I am well.

 
Ivan sa má dobre.                                             Ivan is well.

 
Igor a Peter sa majú dobre.                              Igor and Peter are well.


Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny anglická gramatika metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Jednoduchá veta prídavné mená anglická konverzácia anglické časy význam slov Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation Slovenská gramatika English in use Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak Anglické slovesá Slovak for foreigners Slovak grammar Anglické zámená slovenská literatúra vetná skladba Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time rečnícky štýl Slovenská literatúra slovenská gramatika angličtina Súdny preklad angličtina pre obchod Gerundium anglické skratky Anglické frázy verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Slovak cases slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá metódy výučby Anglická gramatika pohovor v angličtine Slovak tenses English grammar doučovanie výučba, doučovanie Slovak sentences slovak for foreigners Slovak dialogue obchodná angličtina english for travelling Slovak vocabulary Specialized English Skúšky z jazyka Business English gramatika Slovak dialogues frázové slovesá Anglické frázové slovesá reparát učenie sa anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia význam slov a ich použite prekladateľstvo maturita English for everyday life metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas priama metóda Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah