How are you ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How are you ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: greetingslovaklanguage
How are you ? – Ako sa máš ?

 
 
Do you know how to say „How are you?“ in Slovak language and how to answer for this question. In this article, you will see everything about it.

  
Mať „ to have“ combined with sa (oneself) has idiomatic sense to be feeling, hence the standart phase.
 

Ako sa máte?

 
This phrase means in English.

How are you ?      How are you feeling ?     How are things ?

 
 
That is to use the vy, or formal mode of address, of course. With someone to whom you say, you need to say.

 
 
How are you ?                                   Ako sa máš ?

 
This question is not mere formality. It is  normally expects a response. A conventional answer might be.

 
Ďakujem. Mám sa dobre.                       Thank you. I am feeling well.

 
Ďakujem, dobre.                                     Thank you, well

 
If feeling notably unwell, you could conceived say:

 
Zle !           Bad !

 
Neutral, but unenthusiastic, is:

 
Ujde to.                       Not too bad. Okay. It´ll do.

 
Note how sa (oneself) is not always placed after the ver ! In fact, as a rule, it comes in the second possible slot in a clause or a sentence:

 
Ako sa máte – mám sa dobre.                          How are you ? I am well.

 
Ivan sa má dobre.                                             Ivan is well.

 
Igor a Peter sa majú dobre.                              Igor and Peter are well.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo výučba, doučovanie pohovor v angličtine učenie sa význam slov doučovanie Vetná skladba English grammar slohové útvary English in use Súdny preklad Business English metódy výučby slovak for foreigners, time Anglické frázové slovesá Metódy výučby verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium priama metóda anglická gramatika anglické opozitá Typy angličtiny angličtina anglická výslovnosť Skúšky z jazyka slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Predminulý priebehový čas Anglická gramatika slovak for foreigners Jednoduchá veta maturita Druhy viet gramatika Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá Specialized English metódy výučby, jazyky Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko obchodná angličtina rečnícky štýl slovenská gramatika english for travelling tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia anglické časy Slovak tenses význam slov a ich použite angličtina pre obchod teória literatúry Slovak cases Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Slovenská literatúra Slovak dialogue English for everyday life anglické skratky prídavné mená slovné spojenia Anglické zámená Slovak conversation metódy, vzdelávanie, vetná skladba Slovak for foreigners Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar reparát Slovak questions Medical Slovak
Návrat na obsah