How are you ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How are you ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: greetingslovaklanguage
How are you ? – Ako sa máš ?

 
 
Do you know how to say „How are you?“ in Slovak language and how to answer for this question. In this article, you will see everything about it.

  
Mať „ to have“ combined with sa (oneself) has idiomatic sense to be feeling, hence the standart phase.
 

Ako sa máte?

 
This phrase means in English.

How are you ?      How are you feeling ?     How are things ?

 
 
That is to use the vy, or formal mode of address, of course. With someone to whom you say, you need to say.

 
 
How are you ?                                   Ako sa máš ?

 
This question is not mere formality. It is  normally expects a response. A conventional answer might be.

 
Ďakujem. Mám sa dobre.                       Thank you. I am feeling well.

 
Ďakujem, dobre.                                     Thank you, well

 
If feeling notably unwell, you could conceived say:

 
Zle !           Bad !

 
Neutral, but unenthusiastic, is:

 
Ujde to.                       Not too bad. Okay. It´ll do.

 
Note how sa (oneself) is not always placed after the ver ! In fact, as a rule, it comes in the second possible slot in a clause or a sentence:

 
Ako sa máte – mám sa dobre.                          How are you ? I am well.

 
Ivan sa má dobre.                                             Ivan is well.

 
Igor a Peter sa majú dobre.                              Igor and Peter are well.


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary Medical Slovak priama metóda pohovor v angličtine Metódy výučby význam slov a ich použite Slovak questions rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra Druhy viet Anglické zámená Doučovanie English for everyday life obchodná angličtina Vetná skladba výučba, doučovanie Skúšky z jazyka slovné spojenia prídavné mená anglická gramatika angličtina pre obchod doučovanie Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu vetná skladba Súdny preklad teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Gerundium výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra význam slov anglická konverzácia maturita English in use Anglická gramatika Slovak tenses anglické časy Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie angličtina anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas English grammar Slovak dialogue anglické skratky Slovak for foreigners Typy angličtiny Specialized English prekladateľstvo gramatika english for travelling Business English Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Slovak nouns Slovenský jazyk verbs with prepositions frázové slovesá Slovak cases anglické opozitá slovak for foreigners, time reparát Anglické frázové slovesá Slovak sentences Jednoduchá veta Slovak grammar slovak for foreigners metódy výučby slovenská gramatika anglická výslovnosť
Návrat na obsah