How we create adjectives ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create adjectives ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakgrammaradjectives
Creating adjectives

 
We need sufixes – ový

 
                              -ný,-ený

 
                               -ský

 
                             -cí, -ací, -iaci

 
If we have noun and we want to do adjective, we use sufixes              -ový    jablko – jablkový

 
                                                                                                              -ný     deň – denný

 
                                                                                                              -ený  drevo – drevený

 
                                                                                                              -ský  dieťa- detský

 
We need sufixes –cí, ací, iací if we have verb and we want to create adjective : písať – písací.
 
Adjectives that have sufixes – ový, -ný,(-ený), -ský, -cí(-ací, -iací) do not have comparative and superlative.
 
 
More examples of these adjectives.

 
mrkva – mrkvový

 
krčma – krčmový

 
ruka – ručný

 
kapusta – kapustový

 
maďarsko – maďarský

 
sklo – sklenený

 
kniha –knižný

 
železo – železný

 
počítať – počítací

 
rozprávať – rozprávací

 
pivo – pivný

 
Hviezda – hviezdny

 
telo – telový

 
okno - okenný
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika anglické časy Specialized English slovenská gramatika slohové útvary slovak for foreigners metódy výučby Doučovanie Súdny preklad význam slov Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka vetná skladba pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená English for everyday life Medical Slovak english for travelling slovenská literatúra English grammar Anglické frázy angličtina teória literatúry slovak for foreigners, time anglická výslovnosť frázové slovesá anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Motivácia Slovak questions slovné spojenia Gerundium Jednoduchá veta Slovak dialogues reparát Slovak for foreigners Slovak word formation Slovenský jazyk gramatika Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu anglické skratky prídavné mená Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Slovak sentences maturita anglická gramatika angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses doučovanie Vetná skladba Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary Slovak conversation Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, učenie sa Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Slovak dialogue obchodná angličtina English in use Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov výučba, doučovanie verbs with prepositions Business English anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby anglická konverzácia Slovak grammar Anglické slovesá rečnícky štýl Slovak cases význam slov a ich použite
Návrat na obsah