How we create adjectives ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create adjectives ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakgrammaradjectives
Creating adjectives

 
We need sufixes – ový

 
                              -ný,-ený

 
                               -ský

 
                             -cí, -ací, -iaci

 
If we have noun and we want to do adjective, we use sufixes              -ový    jablko – jablkový

 
                                                                                                              -ný     deň – denný

 
                                                                                                              -ený  drevo – drevený

 
                                                                                                              -ský  dieťa- detský

 
We need sufixes –cí, ací, iací if we have verb and we want to create adjective : písať – písací.
 
Adjectives that have sufixes – ový, -ný,(-ený), -ský, -cí(-ací, -iací) do not have comparative and superlative.
 
 
More examples of these adjectives.

 
mrkva – mrkvový

 
krčma – krčmový

 
ruka – ručný

 
kapusta – kapustový

 
maďarsko – maďarský

 
sklo – sklenený

 
kniha –knižný

 
železo – železný

 
počítať – počítací

 
rozprávať – rozprávací

 
pivo – pivný

 
Hviezda – hviezdny

 
telo – telový

 
okno - okenný
 


Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry prídavné mená anglická konverzácia Metódy výučby English grammar Typy angličtiny Anglické frazálne slovesá Slovak phrases Slovak for foreigners Slovak vocabulary Anglická gramatika význam slov Anglické frázové slovesá reparát Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Specialized English Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak word formation English for everyday life Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie obchodná angličtina Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners učenie sa Anglické frázy Slovak pronunciation Doučovanie frázové slovesá vetná skladba English in use Vetná skladba Spisovná slovenčina výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia Skúšky z jazyka anglické opozitá angličtina Slovak nouns verbs with prepositions maturita anglická gramatika výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar Slovak tenses Slovenská literatúra anglické skratky Anglické slovesá english for travelling pomôcky k učeniu sa prekladateľstvo význam slov a ich použite Motivácia Slovak cases Slovak sentences Predminulý priebehový čas Slovak conversation Slovak questions Gerundium Slovak dialogues Anglické zámená slohové útvary anglické časy Business English Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad pohovor v angličtine doučovanie metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra Druhy viet priama metóda rečnícky štýl Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť slovenská gramatika Slovak verbs gramatika Slovak slang angličtina pre obchod Jednoduchá veta Obchodná angličtina Slovak dialogue slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah