How we create adjectives ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create adjectives ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakgrammaradjectives
Creating adjectives

 
We need sufixes – ový

 
                              -ný,-ený

 
                               -ský

 
                             -cí, -ací, -iaci

 
If we have noun and we want to do adjective, we use sufixes              -ový    jablko – jablkový

 
                                                                                                              -ný     deň – denný

 
                                                                                                              -ený  drevo – drevený

 
                                                                                                              -ský  dieťa- detský

 
We need sufixes –cí, ací, iací if we have verb and we want to create adjective : písať – písací.
 
Adjectives that have sufixes – ový, -ný,(-ený), -ský, -cí(-ací, -iací) do not have comparative and superlative.
 
 
More examples of these adjectives.

 
mrkva – mrkvový

 
krčma – krčmový

 
ruka – ručný

 
kapusta – kapustový

 
maďarsko – maďarský

 
sklo – sklenený

 
kniha –knižný

 
železo – železný

 
počítať – počítací

 
rozprávať – rozprávací

 
pivo – pivný

 
Hviezda – hviezdny

 
telo – telový

 
okno - okenný
 


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie slovné spojenia Anglické frázy english for travelling angličtina pre obchod Slovak conversation Anglické slovesá Slovak grammar Slovak nouns anglická konverzácia Druhy viet Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Vetná skladba frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite Slovak slang Medical Slovak Specialized English Slovak dialogue English grammar maturita reparát Slovak verbs tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl gramatika Slovak tenses Doučovanie Slovak vocabulary Slovak word formation Anglické prídavné mená význam slov Súdny preklad Skúšky z jazyka pohovor v angličtine Typy angličtiny Slovak cases Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby obchodná angličtina anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Spisovná slovenčina prekladateľstvo slovak for foreigners, time Motivácia angličtina doučovanie metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Business English Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko metódy výučby anglické skratky Slovak questions Slovak sentences slohové útvary pomôcky k učeniu sa Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Anglické zámená Slovenský jazyk slovenská literatúra anglické opozitá slovak for foreigners vetná skladba učenie sa verbs with prepositions anglické časy teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Angličtina pre špecifické situácie Jednoduchá veta prídavné mená Slovenská gramatika English for everyday life Gerundium Anglická gramatika anglická výslovnosť priama metóda
Návrat na obsah