Learning Slovak with dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Learning Slovak with dialogue

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak dialogue ·
Tags: slovakenglishdialogue
Slovak dialogue

 
The best thing when you study language is to study it in real dialogues, that´s why I write this article that can help you to learn Slovak more easily.

 
 
Kam idete, pán Botto ?

 
Where are you going, Mr Botto ?

 
Idem do parku, keď je tak pekne. A vy, čo robíte ? Čo píšete ?

 
I´m going to the park, when it is so nice. And what about you, what are you doing ? What are you writing ?

 
Idem do záhrady. A píšem esemesku. Moja kamarátka píše, že je smutná, súrne potrebuje odo mňa pár slov.

 
I am going to the garden. I ma writing a text message. My girlfriend writes  that she is so sad, she urgently needs couple of words from me.

 
Ako sa volá vaša kamarátka ?

 
What is your friend´s name ?

 
Volá sa Eva. Je to milé dievča. Mám ju veľmi rada.

 
Her name is Eva. She is very kind girl. I like her very much.

 
Kde býva?

 
Where does she live?

 
Teraz býva v Oxforde. Študuje tam ekonómiu.

 
Now she lives in Oxford. She is studying economics there.

 
Vie po anglicky ? Píše a hovorí dobre ?

 
Does she know English ? Does she write and speak well ?

 
Áno samozrejme. Eva je totiž Angličanka.

 
Yes, of course. Eva is English, you see.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov metódy výučby gramatika slohové útvary Anglické zámená anglická konverzácia prídavné mená rečnícky štýl anglická výslovnosť význam slov angličtina verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet význam slov a ich použite teória literatúry Jednoduchá veta Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues vetná skladba Slovak cases English grammar Business English metódy, vzdelávanie, Medical Slovak anglické skratky Slovak dialogue doučovanie maturita slovak for foreigners, time Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Skúšky z jazyka English in use slovak for foreigners slovné spojenia Slovenská literatúra Slovak questions angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Metódy výučby obchodná angličtina Typy angličtiny Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo učenie sa slovenská gramatika Anglické frázy anglické opozitá Slovenský jazyk reparát výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky Anglické slovesá Slovak tenses anglické časy priama metóda Slovak grammar Slovak for foreigners Gerundium Specialized English Súdny preklad anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá Slovak conversation slovenská literatúra english for travelling English for everyday life
Návrat na obsah