Learning Slovak with dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Learning Slovak with dialogue

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak dialogue ·
Tags: slovakenglishdialogue
Slovak dialogue

 
The best thing when you study language is to study it in real dialogues, that´s why I write this article that can help you to learn Slovak more easily.

 
 
Kam idete, pán Botto ?

 
Where are you going, Mr Botto ?

 
Idem do parku, keď je tak pekne. A vy, čo robíte ? Čo píšete ?

 
I´m going to the park, when it is so nice. And what about you, what are you doing ? What are you writing ?

 
Idem do záhrady. A píšem esemesku. Moja kamarátka píše, že je smutná, súrne potrebuje odo mňa pár slov.

 
I am going to the garden. I ma writing a text message. My girlfriend writes  that she is so sad, she urgently needs couple of words from me.

 
Ako sa volá vaša kamarátka ?

 
What is your friend´s name ?

 
Volá sa Eva. Je to milé dievča. Mám ju veľmi rada.

 
Her name is Eva. She is very kind girl. I like her very much.

 
Kde býva?

 
Where does she live?

 
Teraz býva v Oxforde. Študuje tam ekonómiu.

 
Now she lives in Oxford. She is studying economics there.

 
Vie po anglicky ? Píše a hovorí dobre ?

 
Does she know English ? Does she write and speak well ?

 
Áno samozrejme. Eva je totiž Angličanka.

 
Yes, of course. Eva is English, you see.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra anglické časy slovak for foreigners angličtina Slovenský jazyk Slovak sentences Typy angličtiny Anglické frázové slovesá Anglické frázy maturita Slovenská literatúra slohové útvary verbs with prepositions english for travelling prekladateľstvo English in use slovenská gramatika angličtina pre lekárov učenie sa English grammar rečnícky štýl Slovak conversation anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time anglické skratky Slovak dialogue Slovak nouns význam slov Jednoduchá veta Slovak cases Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba výučba, doučovanie Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Business English metódy, vzdelávanie, Slovak questions gramatika doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners prídavné mená vetná skladba Anglické zámená Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika English for everyday life teória literatúry priama metóda Slovak tenses slovné spojenia Slovak dialogues Gerundium frázové slovesá angličtina pre obchod metódy výučby obchodná angličtina anglické opozitá Súdny preklad Slovak grammar anglická výslovnosť Specialized English Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet význam slov a ich použite Medical Slovak pohovor v angličtine reparát
Návrat na obsah