Learning Slovak with dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Learning Slovak with dialogue

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak dialogue ·
Tags: slovakenglishdialogue
Slovak dialogue

 
The best thing when you study language is to study it in real dialogues, that´s why I write this article that can help you to learn Slovak more easily.

 
 
Kam idete, pán Botto ?

 
Where are you going, Mr Botto ?

 
Idem do parku, keď je tak pekne. A vy, čo robíte ? Čo píšete ?

 
I´m going to the park, when it is so nice. And what about you, what are you doing ? What are you writing ?

 
Idem do záhrady. A píšem esemesku. Moja kamarátka píše, že je smutná, súrne potrebuje odo mňa pár slov.

 
I am going to the garden. I ma writing a text message. My girlfriend writes  that she is so sad, she urgently needs couple of words from me.

 
Ako sa volá vaša kamarátka ?

 
What is your friend´s name ?

 
Volá sa Eva. Je to milé dievča. Mám ju veľmi rada.

 
Her name is Eva. She is very kind girl. I like her very much.

 
Kde býva?

 
Where does she live?

 
Teraz býva v Oxforde. Študuje tam ekonómiu.

 
Now she lives in Oxford. She is studying economics there.

 
Vie po anglicky ? Píše a hovorí dobre ?

 
Does she know English ? Does she write and speak well ?

 
Áno samozrejme. Eva je totiž Angličanka.

 
Yes, of course. Eva is English, you see.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Slovak tenses frázové slovesá Metódy výučby Slovak grammar prídavné mená slovenská literatúra Súdny preklad výučba, doučovanie anglická gramatika Slovak word formation Specialized English Slovenská literatúra Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika význam slov slohové útvary Anglické frázy rečnícky štýl Slovak dialogues Gerundium Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie slovenské nárečia, slovensko anglické skratky anglická výslovnosť Druhy viet English in use maturita angličtina English grammar Motivácia Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite priama metóda Slovak questions Slovak vocabulary reparát učenie sa English for everyday life anglické časy english for travelling metódy výučby Slovak conversation gramatika Typy angličtiny pohovor v angličtine Slovak cases Slovak for foreigners doučovanie slovak for foreigners Slovenský jazyk Medical Slovak Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions prekladateľstvo Slovak dialogue Anglické slovesá Slovenská gramatika metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns obchodná angličtina Business English Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences anglické opozitá teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená angličtina pre lekárov vetná skladba
Návrat na obsah