Learning Slovak with dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Learning Slovak with dialogue

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak dialogue ·
Tags: slovakenglishdialogue
Slovak dialogue

 
The best thing when you study language is to study it in real dialogues, that´s why I write this article that can help you to learn Slovak more easily.

 
 
Kam idete, pán Botto ?

 
Where are you going, Mr Botto ?

 
Idem do parku, keď je tak pekne. A vy, čo robíte ? Čo píšete ?

 
I´m going to the park, when it is so nice. And what about you, what are you doing ? What are you writing ?

 
Idem do záhrady. A píšem esemesku. Moja kamarátka píše, že je smutná, súrne potrebuje odo mňa pár slov.

 
I am going to the garden. I ma writing a text message. My girlfriend writes  that she is so sad, she urgently needs couple of words from me.

 
Ako sa volá vaša kamarátka ?

 
What is your friend´s name ?

 
Volá sa Eva. Je to milé dievča. Mám ju veľmi rada.

 
Her name is Eva. She is very kind girl. I like her very much.

 
Kde býva?

 
Where does she live?

 
Teraz býva v Oxforde. Študuje tam ekonómiu.

 
Now she lives in Oxford. She is studying economics there.

 
Vie po anglicky ? Píše a hovorí dobre ?

 
Does she know English ? Does she write and speak well ?

 
Áno samozrejme. Eva je totiž Angličanka.

 
Yes, of course. Eva is English, you see.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika rečnícky štýl význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary anglická výslovnosť English for everyday life vetná skladba Business English prekladateľstvo Slovenský jazyk Slovak verbs Slovak dialogue Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky English in use Slovak pronunciation výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Anglické zámená Slovak grammar Anglické slovesá anglické opozitá Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu angličtina Slovak conversation Anglické frázové slovesá Slovak slang obchodná angličtina slovak for foreigners, time maturita gramatika slovné spojenia english for travelling Specialized English Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta význam slov angličtina pre obchod Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Typy angličtiny pomôcky k učeniu sa Druhy viet Slovak nouns anglické časy Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners Slovak word formation metódy výučby Motivácia teória literatúry prídavné mená anglické skratky English grammar Slovak tenses Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov Slovak vocabulary slovenská literatúra Spisovná slovenčina frázové slovesá Anglické frázy Slovak cases Súdny preklad Slovak dialogues Metódy výučby Gerundium doučovanie Slovenská literatúra slovenská gramatika Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Slovak sentences priama metóda učenie sa anglická konverzácia Doučovanie pohovor v angličtine reparát Skúšky z jazyka
Návrat na obsah