Learning Slovak with dialogue - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Learning Slovak with dialogue

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak dialogue ·
Tags: slovakenglishdialogue
Slovak dialogue

 
The best thing when you study language is to study it in real dialogues, that´s why I write this article that can help you to learn Slovak more easily.

 
 
Kam idete, pán Botto ?

 
Where are you going, Mr Botto ?

 
Idem do parku, keď je tak pekne. A vy, čo robíte ? Čo píšete ?

 
I´m going to the park, when it is so nice. And what about you, what are you doing ? What are you writing ?

 
Idem do záhrady. A píšem esemesku. Moja kamarátka píše, že je smutná, súrne potrebuje odo mňa pár slov.

 
I am going to the garden. I ma writing a text message. My girlfriend writes  that she is so sad, she urgently needs couple of words from me.

 
Ako sa volá vaša kamarátka ?

 
What is your friend´s name ?

 
Volá sa Eva. Je to milé dievča. Mám ju veľmi rada.

 
Her name is Eva. She is very kind girl. I like her very much.

 
Kde býva?

 
Where does she live?

 
Teraz býva v Oxforde. Študuje tam ekonómiu.

 
Now she lives in Oxford. She is studying economics there.

 
Vie po anglicky ? Píše a hovorí dobre ?

 
Does she know English ? Does she write and speak well ?

 
Áno samozrejme. Eva je totiž Angličanka.

 
Yes, of course. Eva is English, you see.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta slovenská gramatika Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, Súdny preklad angličtina Anglické prídavné mená anglická gramatika Anglické slovesá reparát Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia English grammar Slovak for foreigners doučovanie priama metóda slovenská literatúra prekladateľstvo anglické skratky slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka vetná skladba English in use Anglické frazálne slovesá english for travelling Anglická gramatika English for everyday life metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá slohové útvary Slovak vocabulary výučba, doučovanie význam slov a ich použite obchodná angličtina Specialized English rečnícky štýl Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation Slovak grammar Slovenská gramatika Slovak questions Druhy viet anglická konverzácia Motivácia maturita frázové slovesá Medical Slovak Slovak nouns Anglické zámená verbs with prepositions Typy angličtiny gramatika angličtina pre obchod slovak for foreigners, time Doučovanie angličtina pre lekárov teória literatúry Slovenský jazyk metódy výučby učenie sa Slovak dialogues anglické časy pohovor v angličtine Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Business English Vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Slovak tenses význam slov Slovak sentences prídavné mená slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah