Názor odborníka na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Názor odborníka na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, učenie sa, anketa ·
Tags: učeniesa
Spoveď lektora

Ako titulok hovorí bude to spoveď lektora ale nebude to klasická spoveď ale lektor nám povie ako sa
učil a hlavne naučil po anglicky.

Aké boli vaše začiatky s angličtinou ?

S angličtinou som začal keď som mal asi deväť rokov a môj prvý kontakt s ňou bol cez televíziu,
vysielali vzdelávací kurz pre deti.“ What does it mean Harvepino ?“

Čo vás na tomto jazyku zaujalo ?

Neviem vám jednoznačne odpovedať ale nejak ma to chytilo a drží ma to dodnes, ale asi
jednoduchosť a zložitosť tohto jazyka zároveň.

Ako ste sa tento jazyk učili ?

Tak učil som sa ho na základnej, strednej, vysokej škole, tiež som chodil na jazykové kurzy, učil som sa
ho hlavne sám doma, čo robím doteraz.

Existuje nejaký spôsob ako sa angličtinu naučiť ?

Je mnoho spôsobov, ja som skúsil asi všetky čo existujú a môžem povedať, že každý spôsob akým sa
učíte je ten pravý, teda ak máte výsledky.

Čo by ste odporučili študentom angličtiny ?

Učte sa pravidelne, neflákajte to, učiť sa jazyk znamená dať tomu doslova život, neučte sa pre niekoho alebo kvôli niečomu ale vždy pre seba.

Aké metódy ste pri štúdiu použili ?

Učil som sa klasickou metódou, každý ju pozná zo školy, tiež som nejaký čas venoval gramatike, jazyk
som veľa počúval, potom som skúsil aj alternatívne formy vzdelávania.

Aké najčastejšie chyby robia vaši študenti ?

Nemajú cieľ , teda to čo by chceli vedieť, ich predstava o tom ako sa jazyk naučia je nereálna, veria
klamlivej reklame, ktorá ponúka ľudom, že sa naučia jazyk za chvíľu, neučia sa pravidelne a veľmi
často končia sa zas začínajú, teda ich učenie sa nemá kontinuálny priebeh.

Ako sa nedostať do rutiny a teda nudy pri učení sa jazyka ?

Učte sa vždy niečo nové, učte sa vždy inak, používajte všetky spôsoby a možnosti ako sa dá naučiť
jazyk, používajte aj hry a to rôzneho charakteru.


Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina Slovak vocabulary význam slov a ich použite anglické skratky Anglické slovesá slovak for foreigners Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Slovak pronunciation Slovak tenses gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine angličtina pre lekárov angličtina Anglické frázy Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika Slovak grammar Slovak dialogues anglické opozitá Business English English in use Slovak sentences Slovak verbs prídavné mená Doučovanie slovak for foreigners, time Motivácia doučovanie prekladateľstvo Anglická gramatika slovenská literatúra Typy angličtiny anglická gramatika slohové útvary slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa reparát slovenské nárečia, slovensko Slovak questions Vetná skladba English for everyday life Metódy výučby Gerundium Slovak word formation význam slov Slovak conversation verbs with prepositions Slovak for foreigners anglická výslovnosť učenie sa Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Slovak slang Druhy viet Angličtina pre špecifické situácie rečnícky štýl vetná skladba metódy výučby, jazyky anglické časy frázové slovesá Spisovná slovenčina Slovak dialogue Specialized English metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Súdny preklad English grammar Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu teória literatúry maturita Anglické prídavné mená priama metóda metódy výučby Slovak nouns Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá pomôcky k učeniu sa english for travelling angličtina pre obchod Anglické zámená Slovak cases slovné spojenia
Návrat na obsah