Názor odborníka na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Názor odborníka na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, učenie sa, anketa ·
Tags: učeniesa
Spoveď lektora

Ako titulok hovorí bude to spoveď lektora ale nebude to klasická spoveď ale lektor nám povie ako sa
učil a hlavne naučil po anglicky.

Aké boli vaše začiatky s angličtinou ?

S angličtinou som začal keď som mal asi deväť rokov a môj prvý kontakt s ňou bol cez televíziu,
vysielali vzdelávací kurz pre deti.“ What does it mean Harvepino ?“

Čo vás na tomto jazyku zaujalo ?

Neviem vám jednoznačne odpovedať ale nejak ma to chytilo a drží ma to dodnes, ale asi
jednoduchosť a zložitosť tohto jazyka zároveň.

Ako ste sa tento jazyk učili ?

Tak učil som sa ho na základnej, strednej, vysokej škole, tiež som chodil na jazykové kurzy, učil som sa
ho hlavne sám doma, čo robím doteraz.

Existuje nejaký spôsob ako sa angličtinu naučiť ?

Je mnoho spôsobov, ja som skúsil asi všetky čo existujú a môžem povedať, že každý spôsob akým sa
učíte je ten pravý, teda ak máte výsledky.

Čo by ste odporučili študentom angličtiny ?

Učte sa pravidelne, neflákajte to, učiť sa jazyk znamená dať tomu doslova život, neučte sa pre niekoho alebo kvôli niečomu ale vždy pre seba.

Aké metódy ste pri štúdiu použili ?

Učil som sa klasickou metódou, každý ju pozná zo školy, tiež som nejaký čas venoval gramatike, jazyk
som veľa počúval, potom som skúsil aj alternatívne formy vzdelávania.

Aké najčastejšie chyby robia vaši študenti ?

Nemajú cieľ , teda to čo by chceli vedieť, ich predstava o tom ako sa jazyk naučia je nereálna, veria
klamlivej reklame, ktorá ponúka ľudom, že sa naučia jazyk za chvíľu, neučia sa pravidelne a veľmi
často končia sa zas začínajú, teda ich učenie sa nemá kontinuálny priebeh.

Ako sa nedostať do rutiny a teda nudy pri učení sa jazyka ?

Učte sa vždy niečo nové, učte sa vždy inak, používajte všetky spôsoby a možnosti ako sa dá naučiť
jazyk, používajte aj hry a to rôzneho charakteru.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time english for travelling Gerundium výučba, učenie sa, anketa angličtina Doučovanie angličtina pre lekárov Specialized English reparát Slovenský jazyk slohové útvary Slovak cases slovné spojenia English in use Jednoduchá veta Metódy výučby Slovak nouns Business English metódy výučby Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky Typy angličtiny slovenská gramatika Anglické zámená vetná skladba priama metóda Medical Slovak rečnícky štýl anglická gramatika English grammar výučba, doučovanie anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Vetná skladba Druhy viet doučovanie metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Anglická gramatika prídavné mená pohovor v angličtine význam slov Slovak sentences Slovak dialogue Anglické frázové slovesá prekladateľstvo učenie sa Súdny preklad metódy, vzdelávanie, teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Slovenská literatúra maturita angličtina pre obchod význam slov a ich použite Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá anglické časy Slovak conversation anglická konverzácia Anglické frázy gramatika Slovak questions slovak for foreigners Slovak for foreigners verbs with prepositions frázové slovesá English for everyday life
Návrat na obsah