Názor odborníka na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Názor odborníka na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, učenie sa, anketa ·
Tags: učeniesa
Spoveď lektora

Ako titulok hovorí bude to spoveď lektora ale nebude to klasická spoveď ale lektor nám povie ako sa
učil a hlavne naučil po anglicky.

Aké boli vaše začiatky s angličtinou ?

S angličtinou som začal keď som mal asi deväť rokov a môj prvý kontakt s ňou bol cez televíziu,
vysielali vzdelávací kurz pre deti.“ What does it mean Harvepino ?“

Čo vás na tomto jazyku zaujalo ?

Neviem vám jednoznačne odpovedať ale nejak ma to chytilo a drží ma to dodnes, ale asi
jednoduchosť a zložitosť tohto jazyka zároveň.

Ako ste sa tento jazyk učili ?

Tak učil som sa ho na základnej, strednej, vysokej škole, tiež som chodil na jazykové kurzy, učil som sa
ho hlavne sám doma, čo robím doteraz.

Existuje nejaký spôsob ako sa angličtinu naučiť ?

Je mnoho spôsobov, ja som skúsil asi všetky čo existujú a môžem povedať, že každý spôsob akým sa
učíte je ten pravý, teda ak máte výsledky.

Čo by ste odporučili študentom angličtiny ?

Učte sa pravidelne, neflákajte to, učiť sa jazyk znamená dať tomu doslova život, neučte sa pre niekoho alebo kvôli niečomu ale vždy pre seba.

Aké metódy ste pri štúdiu použili ?

Učil som sa klasickou metódou, každý ju pozná zo školy, tiež som nejaký čas venoval gramatike, jazyk
som veľa počúval, potom som skúsil aj alternatívne formy vzdelávania.

Aké najčastejšie chyby robia vaši študenti ?

Nemajú cieľ , teda to čo by chceli vedieť, ich predstava o tom ako sa jazyk naučia je nereálna, veria
klamlivej reklame, ktorá ponúka ľudom, že sa naučia jazyk za chvíľu, neučia sa pravidelne a veľmi
často končia sa zas začínajú, teda ich učenie sa nemá kontinuálny priebeh.

Ako sa nedostať do rutiny a teda nudy pri učení sa jazyka ?

Učte sa vždy niečo nové, učte sa vždy inak, používajte všetky spôsoby a možnosti ako sa dá naučiť
jazyk, používajte aj hry a to rôzneho charakteru.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners Anglické frázové slovesá anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions english for travelling vetná skladba Druhy viet Vetná skladba prekladateľstvo Anglické slovesá Slovak nouns výučba, doučovanie Doučovanie Slovenská gramatika slovné spojenia Typy angličtiny reparát Slovak questions Motivácia slovak for foreigners, time teória literatúry metódy výučby Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Súdny preklad obchodná angličtina Specialized English metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Slovak sentences Medical Slovak Anglické zámená English in use Slovak tenses Jednoduchá veta Anglická gramatika slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak word formation Gerundium frázové slovesá anglická gramatika anglická konverzácia Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy angličtina anglické skratky English for everyday life English grammar výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar Metódy výučby Slovak dialogue angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Slovenská literatúra Slovak cases učenie sa rečnícky štýl Slovak vocabulary Anglické prídavné mená význam slov význam slov a ich použite anglické časy maturita Slovak conversation Business English priama metóda metódy výučby, jazyky gramatika anglická výslovnosť prídavné mená slohové útvary doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah