Názor odborníka na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Názor odborníka na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, učenie sa, anketa ·
Tags: učeniesa
Spoveď lektora

Ako titulok hovorí bude to spoveď lektora ale nebude to klasická spoveď ale lektor nám povie ako sa
učil a hlavne naučil po anglicky.

Aké boli vaše začiatky s angličtinou ?

S angličtinou som začal keď som mal asi deväť rokov a môj prvý kontakt s ňou bol cez televíziu,
vysielali vzdelávací kurz pre deti.“ What does it mean Harvepino ?“

Čo vás na tomto jazyku zaujalo ?

Neviem vám jednoznačne odpovedať ale nejak ma to chytilo a drží ma to dodnes, ale asi
jednoduchosť a zložitosť tohto jazyka zároveň.

Ako ste sa tento jazyk učili ?

Tak učil som sa ho na základnej, strednej, vysokej škole, tiež som chodil na jazykové kurzy, učil som sa
ho hlavne sám doma, čo robím doteraz.

Existuje nejaký spôsob ako sa angličtinu naučiť ?

Je mnoho spôsobov, ja som skúsil asi všetky čo existujú a môžem povedať, že každý spôsob akým sa
učíte je ten pravý, teda ak máte výsledky.

Čo by ste odporučili študentom angličtiny ?

Učte sa pravidelne, neflákajte to, učiť sa jazyk znamená dať tomu doslova život, neučte sa pre niekoho alebo kvôli niečomu ale vždy pre seba.

Aké metódy ste pri štúdiu použili ?

Učil som sa klasickou metódou, každý ju pozná zo školy, tiež som nejaký čas venoval gramatike, jazyk
som veľa počúval, potom som skúsil aj alternatívne formy vzdelávania.

Aké najčastejšie chyby robia vaši študenti ?

Nemajú cieľ , teda to čo by chceli vedieť, ich predstava o tom ako sa jazyk naučia je nereálna, veria
klamlivej reklame, ktorá ponúka ľudom, že sa naučia jazyk za chvíľu, neučia sa pravidelne a veľmi
často končia sa zas začínajú, teda ich učenie sa nemá kontinuálny priebeh.

Ako sa nedostať do rutiny a teda nudy pri učení sa jazyka ?

Učte sa vždy niečo nové, učte sa vždy inak, používajte všetky spôsoby a možnosti ako sa dá naučiť
jazyk, používajte aj hry a to rôzneho charakteru.


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary priama metóda slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa Business English slovak for foreigners, time english for travelling Slovak cases slovenská gramatika angličtina pre obchod výučba, doučovanie Jednoduchá veta metódy výučby anglická výslovnosť Metódy výučby Predminulý priebehový čas maturita Druhy viet Typy angličtiny Slovak questions Slovenská literatúra rečnícky štýl Slovak dialogue anglická konverzácia Slovak grammar angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika pohovor v angličtine Slovak vocabulary gramatika význam slov prídavné mená verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu reparát Specialized English Anglické prídavné mená English for everyday life Slovak for foreigners Vetná skladba angličtina Anglické frázy Slovak tenses anglické časy tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak anglické skratky prekladateľstvo anglická gramatika frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá učenie sa Anglické nepravidelné slovesá English grammar slovné spojenia Slovak sentences metódy výučby, jazyky Anglické slovesá Skúšky z jazyka Slovak dialogues Slovak nouns Gerundium anglické opozitá Slovak conversation vetná skladba slovenská literatúra Anglická gramatika Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad Anglické zámená obchodná angličtina význam slov a ich použite doučovanie English in use slovak for foreigners Doučovanie
Návrat na obsah