Názor odborníka na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Názor odborníka na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, učenie sa, anketa ·
Tags: učeniesa
Spoveď lektora

Ako titulok hovorí bude to spoveď lektora ale nebude to klasická spoveď ale lektor nám povie ako sa
učil a hlavne naučil po anglicky.

Aké boli vaše začiatky s angličtinou ?

S angličtinou som začal keď som mal asi deväť rokov a môj prvý kontakt s ňou bol cez televíziu,
vysielali vzdelávací kurz pre deti.“ What does it mean Harvepino ?“

Čo vás na tomto jazyku zaujalo ?

Neviem vám jednoznačne odpovedať ale nejak ma to chytilo a drží ma to dodnes, ale asi
jednoduchosť a zložitosť tohto jazyka zároveň.

Ako ste sa tento jazyk učili ?

Tak učil som sa ho na základnej, strednej, vysokej škole, tiež som chodil na jazykové kurzy, učil som sa
ho hlavne sám doma, čo robím doteraz.

Existuje nejaký spôsob ako sa angličtinu naučiť ?

Je mnoho spôsobov, ja som skúsil asi všetky čo existujú a môžem povedať, že každý spôsob akým sa
učíte je ten pravý, teda ak máte výsledky.

Čo by ste odporučili študentom angličtiny ?

Učte sa pravidelne, neflákajte to, učiť sa jazyk znamená dať tomu doslova život, neučte sa pre niekoho alebo kvôli niečomu ale vždy pre seba.

Aké metódy ste pri štúdiu použili ?

Učil som sa klasickou metódou, každý ju pozná zo školy, tiež som nejaký čas venoval gramatike, jazyk
som veľa počúval, potom som skúsil aj alternatívne formy vzdelávania.

Aké najčastejšie chyby robia vaši študenti ?

Nemajú cieľ , teda to čo by chceli vedieť, ich predstava o tom ako sa jazyk naučia je nereálna, veria
klamlivej reklame, ktorá ponúka ľudom, že sa naučia jazyk za chvíľu, neučia sa pravidelne a veľmi
často končia sa zas začínajú, teda ich učenie sa nemá kontinuálny priebeh.

Ako sa nedostať do rutiny a teda nudy pri učení sa jazyka ?

Učte sa vždy niečo nové, učte sa vždy inak, používajte všetky spôsoby a možnosti ako sa dá naučiť
jazyk, používajte aj hry a to rôzneho charakteru.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite anglická výslovnosť výučba, doučovanie Anglická gramatika Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu English grammar Nepravidelné stupňovanie Vetná skladba anglická gramatika anglická konverzácia Slovenská literatúra Slovak grammar slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners rečnícky štýl Anglické frázové slovesá reparát slohové útvary anglické časy učenie sa metódy, vzdelávanie, maturita frázové slovesá priama metóda Business English anglické opozitá vetná skladba anglické skratky obchodná angličtina gramatika Slovenský jazyk slovak for foreigners, time Slovak nouns Slovak for foreigners angličtina Metódy výučby Druhy viet Slovak dialogues Specialized English slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk význam slov English for everyday life english for travelling Slovak dialogue English in use Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation metódy výučby slovné spojenia Predminulý priebehový čas Slovak sentences Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Slovak cases Gerundium Súdny preklad Doučovanie prekladateľstvo Anglické zámená Slovak tenses verbs with prepositions Typy angličtiny prídavné mená angličtina pre obchod Slovak questions teória literatúry doučovanie Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine angličtina pre lekárov Anglické frázy
Návrat na obsah