Poznáte slovo feeling ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovo feeling ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovné spojenia ·
Tags: slovesozloženiny
Feeling a jeho zloženiny

 
V angličtine nájdeme skoro vždy jedno slovo, s ktorým sa viaže buď predložka alebo aj niečo iné., také je aj slovo feeling, najprv sa pozrieme na jeho význam a potom na význam jeho zloženín.

 
Feeling môže znamenať vnímanie dotyku, emóciu, láskavosť alebo sympatiu druhým alebo dojem, či presvedčenie.

 
Feeling something  znamená fyzické cítenie niečoho.
I like feeling of texture of velvet.

 
Feeling(s) of – emócie, ktoré máš.
There was a feling of great excitement.

 
Feelings for – náklonnosť alebo láska k
Rogers has feelings for Susan.

 
Feeling for – sympatia, cit
I have no feeling for the prisoner. It´s  his own fault.

 
Feeling that – viera
I have a feeling that this is going to be a fun party.

 
Tiež to môže byť prídavné meno

 
A feeling person schopný porozumieť emóciám druhých.
She is very feeling person who understands me.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá Slovak dialogues Motivácia angličtina pre obchod Slovak vocabulary metódy výučby Slovak for foreigners Business English maturita Slovak conversation výučba, doučovanie Typy angličtiny Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená slovné spojenia metódy výučby, jazyky pohovor v angličtine English grammar angličtina anglická výslovnosť Vetná skladba Súdny preklad prekladateľstvo anglické skratky Predminulý priebehový čas Anglické frázy metódy, vzdelávanie, anglické opozitá frázové slovesá prídavné mená teória literatúry Slovak questions Anglické frázové slovesá anglické časy Slovak cases Slovenský jazyk gramatika Slovak grammar Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions Gerundium slovak for foreigners, time anglická konverzácia Doučovanie Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko reparát anglická gramatika Anglická gramatika Druhy viet Specialized English angličtina pre lekárov vetná skladba Metódy výučby slovak for foreigners Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite význam slov učenie sa Medical Slovak priama metóda Slovak word formation obchodná angličtina slovenská gramatika Slovenská gramatika English in use rečnícky štýl Anglické prídavné mená Jednoduchá veta Slovak sentences doučovanie Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra slovenská literatúra English for everyday life Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa slohové útvary
Návrat na obsah