Poznáte slovo feeling ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovo feeling ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovné spojenia ·
Tags: slovesozloženiny
Feeling a jeho zloženiny

 
V angličtine nájdeme skoro vždy jedno slovo, s ktorým sa viaže buď predložka alebo aj niečo iné., také je aj slovo feeling, najprv sa pozrieme na jeho význam a potom na význam jeho zloženín.

 
Feeling môže znamenať vnímanie dotyku, emóciu, láskavosť alebo sympatiu druhým alebo dojem, či presvedčenie.

 
Feeling something  znamená fyzické cítenie niečoho.
I like feeling of texture of velvet.

 
Feeling(s) of – emócie, ktoré máš.
There was a feling of great excitement.

 
Feelings for – náklonnosť alebo láska k
Rogers has feelings for Susan.

 
Feeling for – sympatia, cit
I have no feeling for the prisoner. It´s  his own fault.

 
Feeling that – viera
I have a feeling that this is going to be a fun party.

 
Tiež to môže byť prídavné meno

 
A feeling person schopný porozumieť emóciám druhých.
She is very feeling person who understands me.


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas slovenská gramatika obchodná angličtina Anglické frázové slovesá frázové slovesá metódy výučby, jazyky Anglické zámená Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia Business English anglické skratky slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa teória literatúry gramatika Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Gerundium priama metóda Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie Slovak grammar anglická gramatika Vetná skladba verbs with prepositions Slovak sentences reparát angličtina pre lekárov angličtina pre obchod maturita Druhy viet Jednoduchá veta anglická konverzácia metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny význam slov a ich použite prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues slovné spojenia Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk metódy výučby anglické časy Doučovanie Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners English in use English for everyday life Slovak conversation Slovenská literatúra slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Metódy výučby význam slov Skúšky z jazyka prekladateľstvo učenie sa Súdny preklad Slovak cases angličtina pohovor v angličtine slohové útvary rečnícky štýl Medical Slovak Specialized English vetná skladba Slovak dialogue slovenská literatúra Slovak nouns English grammar doučovanie english for travelling tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovak questions
Návrat na obsah