Poznáte slovo feeling ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovo feeling ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovné spojenia ·
Tags: slovesozloženiny
Feeling a jeho zloženiny

 
V angličtine nájdeme skoro vždy jedno slovo, s ktorým sa viaže buď predložka alebo aj niečo iné., také je aj slovo feeling, najprv sa pozrieme na jeho význam a potom na význam jeho zloženín.

 
Feeling môže znamenať vnímanie dotyku, emóciu, láskavosť alebo sympatiu druhým alebo dojem, či presvedčenie.

 
Feeling something  znamená fyzické cítenie niečoho.
I like feeling of texture of velvet.

 
Feeling(s) of – emócie, ktoré máš.
There was a feling of great excitement.

 
Feelings for – náklonnosť alebo láska k
Rogers has feelings for Susan.

 
Feeling for – sympatia, cit
I have no feeling for the prisoner. It´s  his own fault.

 
Feeling that – viera
I have a feeling that this is going to be a fun party.

 
Tiež to môže byť prídavné meno

 
A feeling person schopný porozumieť emóciám druhých.
She is very feeling person who understands me.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov vetná skladba English for everyday life Anglická gramatika Slovak sentences výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue english for travelling pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk Jednoduchá veta priama metóda Spisovná slovenčina gramatika Slovak verbs Slovak pronunciation Skúšky z jazyka Slovak cases Medical Slovak slovné spojenia slovenská gramatika angličtina reparát slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry English in use Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika Súdny preklad Druhy viet anglické časy Slovak vocabulary verbs with prepositions anglická konverzácia doučovanie Business English Motivácia Slovak nouns Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky maturita Anglické frázy Vetná skladba Slovenská gramatika prekladateľstvo Metódy výučby Specialized English Typy angličtiny Slovenská literatúra význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas rečnícky štýl frázové slovesá pomôcky k učeniu sa Anglické zámená slohové útvary English grammar Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Anglické slovesá metódy výučby Slovak slang angličtina pre obchod anglické skratky Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar Slovak questions Gerundium význam slov slovenská literatúra slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre špecifické situácie obchodná angličtina učenie sa Doučovanie prídavné mená Slovak for foreigners anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, Slovak word formation Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah