Poznáte slovo feeling ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte slovo feeling ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovné spojenia ·
Tags: slovesozloženiny
Feeling a jeho zloženiny

 
V angličtine nájdeme skoro vždy jedno slovo, s ktorým sa viaže buď predložka alebo aj niečo iné., také je aj slovo feeling, najprv sa pozrieme na jeho význam a potom na význam jeho zloženín.

 
Feeling môže znamenať vnímanie dotyku, emóciu, láskavosť alebo sympatiu druhým alebo dojem, či presvedčenie.

 
Feeling something  znamená fyzické cítenie niečoho.
I like feeling of texture of velvet.

 
Feeling(s) of – emócie, ktoré máš.
There was a feling of great excitement.

 
Feelings for – náklonnosť alebo láska k
Rogers has feelings for Susan.

 
Feeling for – sympatia, cit
I have no feeling for the prisoner. It´s  his own fault.

 
Feeling that – viera
I have a feeling that this is going to be a fun party.

 
Tiež to môže byť prídavné meno

 
A feeling person schopný porozumieť emóciám druhých.
She is very feeling person who understands me.


Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia reparát Specialized English english for travelling prídavné mená význam slov a ich použite English grammar Anglické prídavné mená Vetná skladba Slovak questions anglická výslovnosť Druhy viet Anglické frazálne slovesá slohové útvary doučovanie slovenská gramatika anglické opozitá Metódy výučby priama metóda Anglická gramatika Súdny preklad Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra výučba, doučovanie Slovak conversation Slovak dialogues anglická konverzácia Slovenský jazyk anglická gramatika gramatika English in use rečnícky štýl Slovak dialogue anglické skratky Skúšky z jazyka slovné spojenia obchodná angličtina Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá význam slov metódy výučby Gerundium prekladateľstvo Slovak grammar slovak for foreigners, time učenie sa Anglické zámená slovak for foreigners Slovak sentences Slovenská gramatika Anglické slovesá vetná skladba pohovor v angličtine Business English Predminulý priebehový čas Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa Doučovanie English for everyday life anglické časy angličtina Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary Jednoduchá veta Slovak tenses frázové slovesá Medical Slovak teória literatúry slovenská literatúra maturita Nepravidelné stupňovanie angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah