Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Typy angličtiny ·
Tags: angličtinaamerickábritská
Britská versus Americká angličtina

 
Rozdiely medzi Americkou angličtinou a Britskou je viacero. Okrem rozdielu vo výslovnosti a malej zmene písmen v slovách, sú aj slová, ktoré v slovenčinu znamenajú  to isté avšak v Britskej a Americkej angličtine sa však úplne iné slová. My sa spolu pozrieme na posledný prípad, tak poďme na to.
 
                              
 
                                      Americká angličtina                      Britská angličtina

 
 
správať sa                     to act                                             to behave

 
smetný kôš                   ash can                                          dust-bin

 
plechovka                     can                                                 tin

 
cukríky                         candy                                             sweets

 
sprievodca                   conductor                                       guard

 
kukurica                       korn                                                maize

 
výťah                           elevator                                           lift

 
jeseň                            fall                                                  autumn

 
blatník                          fender                                            mud- guard

baterka                        flashlight                                        torch

benzín                         gas                                                petrol

 
chlapík                        guy                                                fellow    
                                   
nahnevaný                  mad                                              angry         
                                
 
nohavice                     pants                                            trousers                   
                  
 
železnica                     railroad                                        railway

 
chorý                            sich                                             ill

 
chodník                       sidewalk                                      pavement

 
obchod                        store                                            shop                


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk gramatika slovenská literatúra Slovenský jazyk Slovenská literatúra Metódy výučby učenie sa Business English anglické skratky Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Skúšky z jazyka Slovak cases Anglická gramatika Typy angličtiny angličtina Druhy viet slovak for foreigners, time reparát English for everyday life anglická výslovnosť verbs with prepositions Vetná skladba Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená Specialized English frázové slovesá Slovak questions Slovak grammar prídavné mená Doučovanie slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá Motivácia Medical Slovak english for travelling slovné spojenia výučba, doučovanie Anglické slovesá Slovak dialogues anglické časy priama metóda Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená prekladateľstvo Jednoduchá veta maturita obchodná angličtina Slovak dialogue angličtina pre lekárov slovak for foreigners Anglické frázy pohovor v angličtine Slovak for foreigners doučovanie anglická gramatika význam slov a ich použite English in use metódy, vzdelávanie, Slovenská gramatika angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Slovak conversation teória literatúry English grammar výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses vetná skladba Slovak nouns Slovak word formation Anglické frázové slovesá rečnícky štýl Súdny preklad anglická konverzácia slovenská gramatika význam slov Gerundium
Návrat na obsah