Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Typy angličtiny ·
Tags: angličtinaamerickábritská
Britská versus Americká angličtina

 
Rozdiely medzi Americkou angličtinou a Britskou je viacero. Okrem rozdielu vo výslovnosti a malej zmene písmen v slovách, sú aj slová, ktoré v slovenčinu znamenajú  to isté avšak v Britskej a Americkej angličtine sa však úplne iné slová. My sa spolu pozrieme na posledný prípad, tak poďme na to.
 
                              
 
                                      Americká angličtina                      Britská angličtina

 
 
správať sa                     to act                                             to behave

 
smetný kôš                   ash can                                          dust-bin

 
plechovka                     can                                                 tin

 
cukríky                         candy                                             sweets

 
sprievodca                   conductor                                       guard

 
kukurica                       korn                                                maize

 
výťah                           elevator                                           lift

 
jeseň                            fall                                                  autumn

 
blatník                          fender                                            mud- guard

baterka                        flashlight                                        torch

benzín                         gas                                                petrol

 
chlapík                        guy                                                fellow    
                                   
nahnevaný                  mad                                              angry         
                                
 
nohavice                     pants                                            trousers                   
                  
 
železnica                     railroad                                        railway

 
chorý                            sich                                             ill

 
chodník                       sidewalk                                      pavement

 
obchod                        store                                            shop                


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika slovné spojenia význam slov a ich použite prekladateľstvo anglická gramatika Slovenský jazyk Anglické slovesá priama metóda výučba, doučovanie Slovak dialogue Motivácia rečnícky štýl English for everyday life význam slov vetná skladba pohovor v angličtine Business English Metódy výučby doučovanie Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia gramatika Specialized English Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta slovenská literatúra frázové slovesá učenie sa Slovak vocabulary english for travelling Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky English grammar Slovak tenses obchodná angličtina Doučovanie Slovak dialogues Slovak nouns verbs with prepositions anglické skratky anglické opozitá anglické časy slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod slovenská gramatika Anglické frázy slohové útvary Slovak for foreigners Vetná skladba slovak for foreigners maturita teória literatúry Slovenská gramatika English in use reparát Anglické frazálne slovesá Slovak conversation prídavné mená Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas angličtina Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Súdny preklad Slovak grammar Slovenská literatúra Druhy viet Slovak cases Medical Slovak Typy angličtiny
Návrat na obsah