Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Typy angličtiny ·
Tags: angličtinaamerickábritská
Britská versus Americká angličtina

 
Rozdiely medzi Americkou angličtinou a Britskou je viacero. Okrem rozdielu vo výslovnosti a malej zmene písmen v slovách, sú aj slová, ktoré v slovenčinu znamenajú  to isté avšak v Britskej a Americkej angličtine sa však úplne iné slová. My sa spolu pozrieme na posledný prípad, tak poďme na to.
 
                              
 
                                      Americká angličtina                      Britská angličtina

 
 
správať sa                     to act                                             to behave

 
smetný kôš                   ash can                                          dust-bin

 
plechovka                     can                                                 tin

 
cukríky                         candy                                             sweets

 
sprievodca                   conductor                                       guard

 
kukurica                       korn                                                maize

 
výťah                           elevator                                           lift

 
jeseň                            fall                                                  autumn

 
blatník                          fender                                            mud- guard

baterka                        flashlight                                        torch

benzín                         gas                                                petrol

 
chlapík                        guy                                                fellow    
                                   
nahnevaný                  mad                                              angry         
                                
 
nohavice                     pants                                            trousers                   
                  
 
železnica                     railroad                                        railway

 
chorý                            sich                                             ill

 
chodník                       sidewalk                                      pavement

 
obchod                        store                                            shop                


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners English grammar rečnícky štýl prekladateľstvo priama metóda Slovak dialogue Anglické zámená Specialized English angličtina pre obchod English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Druhy viet Slovak dialogues slovenská gramatika prídavné mená Jednoduchá veta Slovak nouns Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Metódy výučby Slovak for foreigners reparát Súdny preklad význam slov a ich použite Anglická gramatika Slovak conversation metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra gramatika výučba, doučovanie slovné spojenia Doučovanie Slovak tenses Business English učenie sa Angličtina pre každú situáciu Slovak questions výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry anglická gramatika angličtina vetná skladba Gerundium pohovor v angličtine Vetná skladba Typy angličtiny frázové slovesá doučovanie Slovak sentences význam slov obchodná angličtina metódy výučby slovenské nárečia, slovensko anglické skratky anglické opozitá English for everyday life metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Slovak cases Anglické frázy anglická konverzácia anglické časy maturita Anglické frazálne slovesá english for travelling verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar slohové útvary anglická výslovnosť Medical Slovak
Návrat na obsah