Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Typy angličtiny ·
Tags: angličtinaamerickábritská
Britská versus Americká angličtina

 
Rozdiely medzi Americkou angličtinou a Britskou je viacero. Okrem rozdielu vo výslovnosti a malej zmene písmen v slovách, sú aj slová, ktoré v slovenčinu znamenajú  to isté avšak v Britskej a Americkej angličtine sa však úplne iné slová. My sa spolu pozrieme na posledný prípad, tak poďme na to.
 
                              
 
                                      Americká angličtina                      Britská angličtina

 
 
správať sa                     to act                                             to behave

 
smetný kôš                   ash can                                          dust-bin

 
plechovka                     can                                                 tin

 
cukríky                         candy                                             sweets

 
sprievodca                   conductor                                       guard

 
kukurica                       korn                                                maize

 
výťah                           elevator                                           lift

 
jeseň                            fall                                                  autumn

 
blatník                          fender                                            mud- guard

baterka                        flashlight                                        torch

benzín                         gas                                                petrol

 
chlapík                        guy                                                fellow    
                                   
nahnevaný                  mad                                              angry         
                                
 
nohavice                     pants                                            trousers                   
                  
 
železnica                     railroad                                        railway

 
chorý                            sich                                             ill

 
chodník                       sidewalk                                      pavement

 
obchod                        store                                            shop                


Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia Vetná skladba Gerundium slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk reparát English for everyday life Slovak dialogues gramatika Anglické frázy prídavné mená Slovak cases Slovak nouns Slovak sentences Medical Slovak Slovenská gramatika English in use Slovak grammar slohové útvary Slovenský jazyk priama metóda teória literatúry Jednoduchá veta Slovak dialogue pohovor v angličtine Specialized English Slovak verbs verbs with prepositions slovenská literatúra anglická konverzácia angličtina Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, Angličtina pre špecifické situácie slovné spojenia Slovak conversation frázové slovesá english for travelling význam slov a ich použite Súdny preklad Anglické zámená výučba, doučovanie obchodná angličtina Slovak slang maturita Typy angličtiny English grammar rečnícky štýl Slovak pronunciation učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá anglické skratky anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu Doučovanie slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená prekladateľstvo Anglická gramatika Skúšky z jazyka Spisovná slovenčina anglické časy Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation výučba, učenie sa, anketa Business English Anglické frázové slovesá pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas vetná skladba Slovak vocabulary anglická výslovnosť anglická gramatika metódy výučby Nepravidelné stupňovanie význam slov Slovak tenses Anglické slovesá angličtina pre obchod doučovanie Metódy výučby slovenská gramatika angličtina pre lekárov Druhy viet metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah