Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Rozdiely v Americkej a Britskej angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Typy angličtiny ·
Tags: angličtinaamerickábritská
Britská versus Americká angličtina

 
Rozdiely medzi Americkou angličtinou a Britskou je viacero. Okrem rozdielu vo výslovnosti a malej zmene písmen v slovách, sú aj slová, ktoré v slovenčinu znamenajú  to isté avšak v Britskej a Americkej angličtine sa však úplne iné slová. My sa spolu pozrieme na posledný prípad, tak poďme na to.
 
                              
 
                                      Americká angličtina                      Britská angličtina

 
 
správať sa                     to act                                             to behave

 
smetný kôš                   ash can                                          dust-bin

 
plechovka                     can                                                 tin

 
cukríky                         candy                                             sweets

 
sprievodca                   conductor                                       guard

 
kukurica                       korn                                                maize

 
výťah                           elevator                                           lift

 
jeseň                            fall                                                  autumn

 
blatník                          fender                                            mud- guard

baterka                        flashlight                                        torch

benzín                         gas                                                petrol

 
chlapík                        guy                                                fellow    
                                   
nahnevaný                  mad                                              angry         
                                
 
nohavice                     pants                                            trousers                   
                  
 
železnica                     railroad                                        railway

 
chorý                            sich                                             ill

 
chodník                       sidewalk                                      pavement

 
obchod                        store                                            shop                


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite reparát Anglické slovesá Slovak sentences Slovak dialogues Vetná skladba slovné spojenia angličtina Anglické frázové slovesá Anglická gramatika vetná skladba verbs with prepositions Anglické prídavné mená gramatika Slovak for foreigners Skúšky z jazyka Doučovanie anglická konverzácia Anglické frázy anglické skratky Druhy viet Gerundium Anglické zámená rečnícky štýl metódy výučby slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions maturita anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie angličtina pre obchod Typy angličtiny Slovenská literatúra Business English Medical Slovak Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time teória literatúry Slovak dialogue angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Súdny preklad Slovenský jazyk slovenská literatúra anglická gramatika slovak for foreigners Slovak grammar Slovak conversation Metódy výučby English for everyday life Predminulý priebehový čas Slovak cases english for travelling English in use obchodná angličtina učenie sa frázové slovesá metódy, vzdelávanie, doučovanie priama metóda slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine prídavné mená Slovak tenses význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar anglické časy Specialized English slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta výučba, doučovanie
Návrat na obsah