Slovak in real situations - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak in real situations

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Jazda autobusoms - Going by bus

 
Did you ever go by bus and there wasn´t anyone that speaks English just only Slovak people that speaks Slovak and you need to ask something in Slovak. Just for you is this article where you can find some conversation that can happen in real life.

 
 
Prosím vás kde je najbližšia autobusová zastávka do centra ?

Where´s the nearest bus stop for the centre of the town, please ?

Na tejto ulici o kúsok ďalej na druhej strane.

Down the street across the road.


Ide ten autobus na stanicu ?

Does the bus go to the station ?

Áno. Ide.

Yes, it does.

Myslím, že nie. Musíte ísť autobusom číslo 70.

No, it doesn´t I´m afraid. You want  number 70.


Prosím vás, kde stojí autobus číslo 81 ?

Please where does the bus number 81 stop ?

Tamto vedľa mosta.

Next to the bridge over there.


Prichádza nejaký autobus. Je to náš ?

There´s bus coming. Is it ours ?

Asi nie. My potrebujeme 95

I am afraid not. We want a 95.


Prepáčte, mohli by ste mi povedať  ako sa dostanem k nemocnici?

Excuse me but could you tell met he way to the hospital ?

Samozrejme. Choďte autobusom číslo 52 a za mostom prestúpte na autobus číslo 47. sú to len dve zastávky.

Certainly. Take the bus number 52. After the bridge change to a number 47. it´s only two stops.
 
 
Máme šťastie, práve nám ide autobus.

We are lucky, our bus is just coming.

Áno, ale je preplnený. Nedostaneme sa doň.

Yes, but it´s crowded. We can´t possibly get on.

Na tom nezáleží, počkáme na ďalší.

It doesn´t matter, we´ll wait for the next one.

Už je tu ďalší a je prázdny.

Here´s another and it´s empty.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak dialogues reparát metódy, vzdelávanie, anglické skratky angličtina pre obchod anglická výslovnosť maturita verbs with prepositions prídavné mená Anglické frázové slovesá rečnícky štýl English grammar Slovak vocabulary Slovak questions frázové slovesá English for everyday life Slovak dialogue Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov anglicko - slovenská konverzácia doučovanie slovné spojenia gramatika Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Slovak grammar Slovak nouns prekladateľstvo Anglické zámená Súdny preklad Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk učenie sa Slovak for foreigners výučba, doučovanie Slovak tenses priama metóda slovak for foreigners Doučovanie slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky Anglická gramatika metódy výučby pohovor v angličtine Typy angličtiny Slovak cases slovenská gramatika Slovak conversation význam slov slohové útvary Anglické prídavné mená angličtina význam slov a ich použite anglické časy Anglické slovesá Slovenská gramatika Skúšky z jazyka vetná skladba anglické opozitá Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Jednoduchá veta Anglické frázy Medical Slovak slovenská literatúra Vetná skladba Slovenský jazyk anglická gramatika Slovenská literatúra Druhy viet Gerundium teória literatúry výučba, učenie sa, anketa English in use Business English anglická konverzácia Predminulý priebehový čas english for travelling
Návrat na obsah