Slovak in real situations - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak in real situations

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Jazda autobusoms - Going by bus

 
Did you ever go by bus and there wasn´t anyone that speaks English just only Slovak people that speaks Slovak and you need to ask something in Slovak. Just for you is this article where you can find some conversation that can happen in real life.

 
 
Prosím vás kde je najbližšia autobusová zastávka do centra ?

Where´s the nearest bus stop for the centre of the town, please ?

Na tejto ulici o kúsok ďalej na druhej strane.

Down the street across the road.


Ide ten autobus na stanicu ?

Does the bus go to the station ?

Áno. Ide.

Yes, it does.

Myslím, že nie. Musíte ísť autobusom číslo 70.

No, it doesn´t I´m afraid. You want  number 70.


Prosím vás, kde stojí autobus číslo 81 ?

Please where does the bus number 81 stop ?

Tamto vedľa mosta.

Next to the bridge over there.


Prichádza nejaký autobus. Je to náš ?

There´s bus coming. Is it ours ?

Asi nie. My potrebujeme 95

I am afraid not. We want a 95.


Prepáčte, mohli by ste mi povedať  ako sa dostanem k nemocnici?

Excuse me but could you tell met he way to the hospital ?

Samozrejme. Choďte autobusom číslo 52 a za mostom prestúpte na autobus číslo 47. sú to len dve zastávky.

Certainly. Take the bus number 52. After the bridge change to a number 47. it´s only two stops.
 
 
Máme šťastie, práve nám ide autobus.

We are lucky, our bus is just coming.

Áno, ale je preplnený. Nedostaneme sa doň.

Yes, but it´s crowded. We can´t possibly get on.

Na tom nezáleží, počkáme na ďalší.

It doesn´t matter, we´ll wait for the next one.

Už je tu ďalší a je prázdny.

Here´s another and it´s empty.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Slovak nouns Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Gerundium anglická gramatika Slovak questions English for everyday life slovak for foreigners slovenská literatúra metódy výučby, jazyky verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Business English teória literatúry obchodná angličtina frázové slovesá slovné spojenia Druhy viet pohovor v angličtine vetná skladba Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie anglické časy Slovenský jazyk Anglická gramatika slovenská gramatika význam slov a ich použite Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation rečnícky štýl English in use Slovak for foreigners Slovak tenses prídavné mená doučovanie Medical Slovak gramatika English grammar anglické skratky reparát english for travelling angličtina prekladateľstvo anglické opozitá Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Slovak dialogue metódy výučby význam slov Súdny preklad priama metóda Jednoduchá veta Metódy výučby Slovak dialogues maturita Skúšky z jazyka Vetná skladba anglická konverzácia Anglické frázové slovesá Typy angličtiny slohové útvary Specialized English Slovak sentences
Návrat na obsah