Slovak in real situations - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak in real situations

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Jazda autobusoms - Going by bus

 
Did you ever go by bus and there wasn´t anyone that speaks English just only Slovak people that speaks Slovak and you need to ask something in Slovak. Just for you is this article where you can find some conversation that can happen in real life.

 
 
Prosím vás kde je najbližšia autobusová zastávka do centra ?

Where´s the nearest bus stop for the centre of the town, please ?

Na tejto ulici o kúsok ďalej na druhej strane.

Down the street across the road.


Ide ten autobus na stanicu ?

Does the bus go to the station ?

Áno. Ide.

Yes, it does.

Myslím, že nie. Musíte ísť autobusom číslo 70.

No, it doesn´t I´m afraid. You want  number 70.


Prosím vás, kde stojí autobus číslo 81 ?

Please where does the bus number 81 stop ?

Tamto vedľa mosta.

Next to the bridge over there.


Prichádza nejaký autobus. Je to náš ?

There´s bus coming. Is it ours ?

Asi nie. My potrebujeme 95

I am afraid not. We want a 95.


Prepáčte, mohli by ste mi povedať  ako sa dostanem k nemocnici?

Excuse me but could you tell met he way to the hospital ?

Samozrejme. Choďte autobusom číslo 52 a za mostom prestúpte na autobus číslo 47. sú to len dve zastávky.

Certainly. Take the bus number 52. After the bridge change to a number 47. it´s only two stops.
 
 
Máme šťastie, práve nám ide autobus.

We are lucky, our bus is just coming.

Áno, ale je preplnený. Nedostaneme sa doň.

Yes, but it´s crowded. We can´t possibly get on.

Na tom nezáleží, počkáme na ďalší.

It doesn´t matter, we´ll wait for the next one.

Už je tu ďalší a je prázdny.

Here´s another and it´s empty.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov maturita priama metóda pohovor v angličtine Anglické frázy Typy angličtiny verbs with prepositions Business English Slovak for foreigners Motivácia angličtina pre obchod Anglická gramatika anglická gramatika Slovak slang Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak verbs Slovak dialogues Predminulý priebehový čas teória literatúry metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika slovak for foreigners Slovak conversation Slovak grammar Slovak pronunciation doučovanie Anglické slovesá slovenská literatúra obchodná angličtina gramatika Spisovná slovenčina tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Jednoduchá veta Slovenská literatúra Obchodná angličtina Doučovanie Slovak vocabulary English grammar anglická konverzácia reparát anglické časy Slovak word formation angličtina slovné spojenia vetná skladba anglické opozitá Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Specialized English Slovenský jazyk prekladateľstvo Slovak nouns Skúšky z jazyka učenie sa English for everyday life metódy, vzdelávanie, pomôcky k učeniu sa Slovak dialogue rečnícky štýl metódy výučby, jazyky Anglické zámená anglické skratky Druhy viet Slovak cases Anglické prídavné mená Vetná skladba význam slov slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť slohové útvary Metódy výučby frázové slovesá Slovak sentences Slovak phrases Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Slovak tenses Gerundium slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá English in use slovenská gramatika význam slov a ich použite prídavné mená výučba, doučovanie
Návrat na obsah