Slovak in real situations - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak in real situations

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Jazda autobusoms - Going by bus

 
Did you ever go by bus and there wasn´t anyone that speaks English just only Slovak people that speaks Slovak and you need to ask something in Slovak. Just for you is this article where you can find some conversation that can happen in real life.

 
 
Prosím vás kde je najbližšia autobusová zastávka do centra ?

Where´s the nearest bus stop for the centre of the town, please ?

Na tejto ulici o kúsok ďalej na druhej strane.

Down the street across the road.


Ide ten autobus na stanicu ?

Does the bus go to the station ?

Áno. Ide.

Yes, it does.

Myslím, že nie. Musíte ísť autobusom číslo 70.

No, it doesn´t I´m afraid. You want  number 70.


Prosím vás, kde stojí autobus číslo 81 ?

Please where does the bus number 81 stop ?

Tamto vedľa mosta.

Next to the bridge over there.


Prichádza nejaký autobus. Je to náš ?

There´s bus coming. Is it ours ?

Asi nie. My potrebujeme 95

I am afraid not. We want a 95.


Prepáčte, mohli by ste mi povedať  ako sa dostanem k nemocnici?

Excuse me but could you tell met he way to the hospital ?

Samozrejme. Choďte autobusom číslo 52 a za mostom prestúpte na autobus číslo 47. sú to len dve zastávky.

Certainly. Take the bus number 52. After the bridge change to a number 47. it´s only two stops.
 
 
Máme šťastie, práve nám ide autobus.

We are lucky, our bus is just coming.

Áno, ale je preplnený. Nedostaneme sa doň.

Yes, but it´s crowded. We can´t possibly get on.

Na tom nezáleží, počkáme na ďalší.

It doesn´t matter, we´ll wait for the next one.

Už je tu ďalší a je prázdny.

Here´s another and it´s empty.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions Nepravidelné stupňovanie Slovenská gramatika angličtina Slovak dialogue pohovor v angličtine slovenská gramatika vetná skladba Anglické frázy Business English Anglické zámená Druhy viet Slovak conversation výučba, doučovanie Motivácia rečnícky štýl Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Gerundium význam slov prekladateľstvo slovak for foreigners, time English for everyday life Slovak word formation anglické časy Slovak cases anglické skratky učenie sa Metódy výučby Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá doučovanie Súdny preklad prídavné mená Jednoduchá veta Medical Slovak Slovenská literatúra priama metóda Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Anglické slovesá metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby maturita Slovenský jazyk Typy angličtiny Slovak dialogues reparát slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Specialized English význam slov a ich použite obchodná angličtina English grammar teória literatúry anglická konverzácia frázové slovesá Doučovanie slohové útvary slovné spojenia English in use slovenské nárečia, slovensko english for travelling Slovak tenses Slovak nouns Anglické prídavné mená Vetná skladba
Návrat na obsah