Slovak in real situations - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak in real situations

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Jazda autobusoms - Going by bus

 
Did you ever go by bus and there wasn´t anyone that speaks English just only Slovak people that speaks Slovak and you need to ask something in Slovak. Just for you is this article where you can find some conversation that can happen in real life.

 
 
Prosím vás kde je najbližšia autobusová zastávka do centra ?

Where´s the nearest bus stop for the centre of the town, please ?

Na tejto ulici o kúsok ďalej na druhej strane.

Down the street across the road.


Ide ten autobus na stanicu ?

Does the bus go to the station ?

Áno. Ide.

Yes, it does.

Myslím, že nie. Musíte ísť autobusom číslo 70.

No, it doesn´t I´m afraid. You want  number 70.


Prosím vás, kde stojí autobus číslo 81 ?

Please where does the bus number 81 stop ?

Tamto vedľa mosta.

Next to the bridge over there.


Prichádza nejaký autobus. Je to náš ?

There´s bus coming. Is it ours ?

Asi nie. My potrebujeme 95

I am afraid not. We want a 95.


Prepáčte, mohli by ste mi povedať  ako sa dostanem k nemocnici?

Excuse me but could you tell met he way to the hospital ?

Samozrejme. Choďte autobusom číslo 52 a za mostom prestúpte na autobus číslo 47. sú to len dve zastávky.

Certainly. Take the bus number 52. After the bridge change to a number 47. it´s only two stops.
 
 
Máme šťastie, práve nám ide autobus.

We are lucky, our bus is just coming.

Áno, ale je preplnený. Nedostaneme sa doň.

Yes, but it´s crowded. We can´t possibly get on.

Na tom nezáleží, počkáme na ďalší.

It doesn´t matter, we´ll wait for the next one.

Už je tu ďalší a je prázdny.

Here´s another and it´s empty.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk Vetná skladba význam slov Slovak for foreigners Slovak sentences metódy, vzdelávanie, anglická gramatika pohovor v angličtine Slovenská literatúra Slovak conversation Slovak nouns gramatika Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta Metódy výučby doučovanie Slovak questions slovenská gramatika anglická výslovnosť prekladateľstvo Doučovanie metódy výučby Specialized English slovné spojenia výučba, doučovanie English in use Gerundium angličtina pre lekárov Anglická gramatika angličtina slovak for foreigners, time English for everyday life maturita anglická konverzácia frázové slovesá Súdny preklad význam slov a ich použite priama metóda slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners anglické skratky English grammar Anglické zámená slovenská literatúra slohové útvary Skúšky z jazyka Slovak tenses metódy výučby, jazyky vetná skladba prídavné mená rečnícky štýl angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá učenie sa Anglické frázy anglické opozitá Slovak dialogue Medical Slovak obchodná angličtina Business English Slovak cases Slovak grammar reparát english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny
Návrat na obsah