Slovak in real situations - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak in real situations

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: conversation
Jazda autobusoms - Going by bus

 
Did you ever go by bus and there wasn´t anyone that speaks English just only Slovak people that speaks Slovak and you need to ask something in Slovak. Just for you is this article where you can find some conversation that can happen in real life.

 
 
Prosím vás kde je najbližšia autobusová zastávka do centra ?

Where´s the nearest bus stop for the centre of the town, please ?

Na tejto ulici o kúsok ďalej na druhej strane.

Down the street across the road.


Ide ten autobus na stanicu ?

Does the bus go to the station ?

Áno. Ide.

Yes, it does.

Myslím, že nie. Musíte ísť autobusom číslo 70.

No, it doesn´t I´m afraid. You want  number 70.


Prosím vás, kde stojí autobus číslo 81 ?

Please where does the bus number 81 stop ?

Tamto vedľa mosta.

Next to the bridge over there.


Prichádza nejaký autobus. Je to náš ?

There´s bus coming. Is it ours ?

Asi nie. My potrebujeme 95

I am afraid not. We want a 95.


Prepáčte, mohli by ste mi povedať  ako sa dostanem k nemocnici?

Excuse me but could you tell met he way to the hospital ?

Samozrejme. Choďte autobusom číslo 52 a za mostom prestúpte na autobus číslo 47. sú to len dve zastávky.

Certainly. Take the bus number 52. After the bridge change to a number 47. it´s only two stops.
 
 
Máme šťastie, práve nám ide autobus.

We are lucky, our bus is just coming.

Áno, ale je preplnený. Nedostaneme sa doň.

Yes, but it´s crowded. We can´t possibly get on.

Na tom nezáleží, počkáme na ďalší.

It doesn´t matter, we´ll wait for the next one.

Už je tu ďalší a je prázdny.

Here´s another and it´s empty.
 
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená Slovak slang Gerundium prídavné mená výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá Slovenská gramatika frázové slovesá verbs with prepositions Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners, time Slovak dialogues metódy výučby Slovak dialogue gramatika slovenská gramatika Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Doučovanie english for travelling Slovak cases Slovak conversation Metódy výučby Anglické frázové slovesá Medical Slovak slohové útvary Slovak word formation Motivácia anglické skratky Slovak nouns Slovak vocabulary Anglické frazálne slovesá reparát Typy angličtiny metódy výučby, jazyky Slovak grammar Spisovná slovenčina angličtina pre lekárov rečnícky štýl Slovenský jazyk angličtina Slovak verbs Slovenská literatúra obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba význam slov slovné spojenia Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, English grammar Anglické slovesá Súdny preklad English for everyday life Business English anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners Anglická gramatika Slovak sentences slovenská literatúra Jednoduchá veta angličtina pre obchod učenie sa slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika doučovanie anglické časy teória literatúry Druhy viet vetná skladba maturita Anglické zámená anglická konverzácia priama metóda Anglické frázy prekladateľstvo English in use Slovak tenses Specialized English
Návrat na obsah