Slovak phrases for every day - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak phrases for every day

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak phrases ·
Tags: slovakphrasessentence
Slovak for everyday use

In this article I wrote some Slovak sentences that you can use in everyday life. Then try to use them in your everyday life.

Rád ťa spoznávam.

Nice to meet you.

Ako sa voláš ?

What´s your name ?

Volám sa Lucia.

My name is Lucia.

A ty ?

What about you ?

Odkiaľ si?

Where do you come from ?

Som zo Slovenska.

I am from Slovakia.

Koľko máš rokov ?

How old are you ?

Mám dvadsať rokov.

I am twenty.

Ako dlho tu už žiješ ?

How long  have you lived here ?

Žijem tu už desať rokov.

I have already lived here for ten years.

Kde si teraz ?

Where are you now ?

Teraz som doma.

I am at home now.

Si hladný ?

Are you hungry ?

Radi by sme si objednali.

We would like to order.

Dáme si rybu a zemiaky

We will have fish and potatoes.

Nech sa páči.

Here you are.

Ďakujem.

Thank you.

Niet za čo.

You are welcome.

Dáte si niečo na pitie ?

Would you like something to drink ?

Áno, prosím.

Yes, please.

Jednu kávu, jedno pivo a tri čaje.

One coffee, one beer and three cups of tea, please.

Rád by som zaplatil.

I would like to pay.

Účet, prosím.

Bill, please.

Dovidenia !

Good bye !

Zbohom !

Bye - bye !

Vstúpte !

Come in !

Poď sem.

Come here.


Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue anglické opozitá Obchodná angličtina Anglické prídavné mená Slovak word formation Slovak vocabulary slohové útvary slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar English grammar Slovak slang Anglické zámená verbs with prepositions priama metóda Slovak nouns Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa gramatika Slovak conversation maturita Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie Súdny preklad anglická konverzácia English in use Medical Slovak Anglické frázové slovesá Anglické slovesá Metódy výučby metódy výučby anglické skratky slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry prídavné mená pomôcky k učeniu sa Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Business English English for everyday life Slovak sentences Slovenská gramatika učenie sa angličtina pre obchod english for travelling slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie Anglické frázy význam slov a ich použite slovenská literatúra reparát anglické časy anglická výslovnosť prekladateľstvo Slovak verbs Spisovná slovenčina výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá angličtina Slovak questions Slovak tenses Slovak dialogues angličtina pre lekárov frázové slovesá Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky rečnícky štýl Druhy viet Rody v angličtine Slovak pronunciation Skúšky z jazyka Specialized English Typy angličtiny Slovak for foreigners význam slov Motivácia Slovak phrases Slovak cases vetná skladba Gerundium obchodná angličtina
Návrat na obsah