Slovak phrases for every day - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak phrases for every day

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak phrases ·
Tags: slovakphrasessentence
Slovak for everyday use

In this article I wrote some Slovak sentences that you can use in everyday life. Then try to use them in your everyday life.

Rád ťa spoznávam.

Nice to meet you.

Ako sa voláš ?

What´s your name ?

Volám sa Lucia.

My name is Lucia.

A ty ?

What about you ?

Odkiaľ si?

Where do you come from ?

Som zo Slovenska.

I am from Slovakia.

Koľko máš rokov ?

How old are you ?

Mám dvadsať rokov.

I am twenty.

Ako dlho tu už žiješ ?

How long  have you lived here ?

Žijem tu už desať rokov.

I have already lived here for ten years.

Kde si teraz ?

Where are you now ?

Teraz som doma.

I am at home now.

Si hladný ?

Are you hungry ?

Radi by sme si objednali.

We would like to order.

Dáme si rybu a zemiaky

We will have fish and potatoes.

Nech sa páči.

Here you are.

Ďakujem.

Thank you.

Niet za čo.

You are welcome.

Dáte si niečo na pitie ?

Would you like something to drink ?

Áno, prosím.

Yes, please.

Jednu kávu, jedno pivo a tri čaje.

One coffee, one beer and three cups of tea, please.

Rád by som zaplatil.

I would like to pay.

Účet, prosím.

Bill, please.

Dovidenia !

Good bye !

Zbohom !

Bye - bye !

Vstúpte !

Come in !

Poď sem.

Come here.


Mesačné príspevky
Oblaky
pomôcky k učeniu sa anglická konverzácia anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak vocabulary teória literatúry Angličtina pre špecifické situácie Anglické prídavné mená Metódy výučby Doučovanie Spisovná slovenčina angličtina pre obchod rečnícky štýl slovenská gramatika Súdny preklad slovak for foreigners Slovenská gramatika Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation Slovak grammar Slovak for foreigners vetná skladba English for everyday life verbs with prepositions význam slov Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Typy angličtiny prídavné mená slovak for foreigners, time English in use reparát anglické opozitá angličtina Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba slovné spojenia Slovak questions Jednoduchá veta Anglické frázy prekladateľstvo slovenská literatúra Slovak tenses Slovak verbs Anglické zámená anglická výslovnosť maturita Skúšky z jazyka Obchodná angličtina Anglické frázové slovesá frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences Business English Anglická gramatika english for travelling Gerundium Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine Slovak slang Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky anglické skratky slohové útvary anglické časy Anglické slovesá Specialized English obchodná angličtina Slovak pronunciation Slovak phrases Druhy viet Slovak cases Slovenský jazyk Slovak dialogue Slovak word formation gramatika doučovanie English grammar Anglické frazálne slovesá učenie sa Motivácia výučba, učenie sa, anketa metódy výučby význam slov a ich použite priama metóda
Návrat na obsah