Slovak verbs in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: slovakverbgrammar
Slovak verbs and their usage

In this article  I show you conjugation of some verbs and some examples of sentences with these verbs.

Verb: spať

Conjugation:

ja spím            my spíme

ty spíš             vy spíte

on spí             oni spia

ona spí           ony spia

ono spí

Sentences with this verb.

Spím aspoň 7 hodín.      I sleep at least 7 hours.

Deti už spia.   Children are already sleeping.

Ty ešte nespíš ?    Aren´t you still sleeping?

Verb: žiť

Conjugation:

ja žijem           my žijeme

ty žiješ            vy žijete

on žije            oni žijú

ona žije         ony žijú

Ono žije

Examples of sentences wit this verb.

Žijem v Trnave.    I am living in Trnava.

Žijeme tu dva roky.    We have lived here for two years.

Žijú v mieri.  They live in peace.


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Anglické zámená Typy angličtiny prídavné mená doučovanie anglicko - slovenská konverzácia maturita Slovak conversation Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine význam slov a ich použite slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Predminulý priebehový čas slovak for foreigners Vetná skladba metódy, vzdelávanie, význam slov Slovak tenses Slovak dialogue Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie slovak for foreigners, time rečnícky štýl teória literatúry Gerundium Druhy viet verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Anglické frázy učenie sa English grammar Slovak dialogues vetná skladba anglická výslovnosť Anglická gramatika English for everyday life Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika prekladateľstvo Doučovanie Slovak questions Slovak sentences anglické skratky anglické opozitá Metódy výučby angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners slovenská literatúra Slovak cases priama metóda Medical Slovak Anglické frázové slovesá Business English tipy ako sa učiť jazyk gramatika Slovak grammar anglická konverzácia Slovak nouns slovné spojenia frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie angličtina angličtina pre obchod reparát english for travelling Slovenský jazyk Specialized English anglická gramatika English in use obchodná angličtina
Návrat na obsah