Slovak verbs in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: slovakverbgrammar
Slovak verbs and their usage

In this article  I show you conjugation of some verbs and some examples of sentences with these verbs.

Verb: spať

Conjugation:

ja spím            my spíme

ty spíš             vy spíte

on spí             oni spia

ona spí           ony spia

ono spí

Sentences with this verb.

Spím aspoň 7 hodín.      I sleep at least 7 hours.

Deti už spia.   Children are already sleeping.

Ty ešte nespíš ?    Aren´t you still sleeping?

Verb: žiť

Conjugation:

ja žijem           my žijeme

ty žiješ            vy žijete

on žije            oni žijú

ona žije         ony žijú

Ono žije

Examples of sentences wit this verb.

Žijem v Trnave.    I am living in Trnava.

Žijeme tu dva roky.    We have lived here for two years.

Žijú v mieri.  They live in peace.


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka anglické časy rečnícky štýl Slovak cases Slovak vocabulary Slovak for foreigners maturita anglické opozitá Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Gerundium angličtina English grammar Slovak questions Motivácia Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak Business English angličtina pre obchod gramatika Anglické slovesá Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia význam slov Doučovanie Slovenská gramatika učenie sa výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Slovak conversation Anglické zámená anglické skratky Vetná skladba anglická gramatika Slovak sentences pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk doučovanie Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie Jednoduchá veta Slovenská literatúra Druhy viet metódy, vzdelávanie, english for travelling slovné spojenia vetná skladba Anglické frázy Slovak grammar Slovak dialogue verbs with prepositions Slovak word formation Specialized English prídavné mená Anglické frázové slovesá reparát Slovak dialogues slohové útvary Slovak nouns English for everyday life teória literatúry Anglické prídavné mená slovenská gramatika English in use anglická konverzácia anglická výslovnosť Súdny preklad slovak for foreigners, time priama metóda Anglická gramatika angličtina pre lekárov frázové slovesá metódy výučby obchodná angličtina
Návrat na obsah