Slovak verbs in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: slovakverbgrammar
Slovak verbs and their usage

In this article  I show you conjugation of some verbs and some examples of sentences with these verbs.

Verb: spať

Conjugation:

ja spím            my spíme

ty spíš             vy spíte

on spí             oni spia

ona spí           ony spia

ono spí

Sentences with this verb.

Spím aspoň 7 hodín.      I sleep at least 7 hours.

Deti už spia.   Children are already sleeping.

Ty ešte nespíš ?    Aren´t you still sleeping?

Verb: žiť

Conjugation:

ja žijem           my žijeme

ty žiješ            vy žijete

on žije            oni žijú

ona žije         ony žijú

Ono žije

Examples of sentences wit this verb.

Žijem v Trnave.    I am living in Trnava.

Žijeme tu dva roky.    We have lived here for two years.

Žijú v mieri.  They live in peace.


Mesačné príspevky
Oblaky
maturita slovak for foreigners reparát priama metóda význam slov angličtina pre lekárov slovenská gramatika Slovenská gramatika pohovor v angličtine prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Slovak sentences Slovak tenses Jednoduchá veta angličtina pre obchod Anglické frázy slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas Súdny preklad pomôcky k učeniu sa anglické skratky význam slov a ich použite rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Motivácia obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá anglické opozitá gramatika English for everyday life Anglická gramatika teória literatúry výučba, doučovanie Slovak dialogue slovné spojenia doučovanie Anglické frázové slovesá Druhy viet Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko English grammar Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo učenie sa slovenská literatúra Slovak questions Anglické slovesá Medical Slovak Slovak pronunciation angličtina Metódy výučby Anglické prídavné mená slohové útvary Typy angličtiny Slovak slang Slovak grammar Gerundium Doučovanie vetná skladba Slovak verbs Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation anglické časy Slovak for foreigners Spisovná slovenčina Slovenská literatúra Slovak cases anglická gramatika metódy výučby Business English Specialized English frázové slovesá metódy výučby, jazyky Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues Slovak nouns tipy ako sa učiť jazyk English in use výučba, učenie sa, anketa Slovak vocabulary anglická konverzácia verbs with prepositions Slovenský jazyk
Návrat na obsah