Slovak verbs in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: slovakverbgrammar
Slovak verbs and their usage

In this article  I show you conjugation of some verbs and some examples of sentences with these verbs.

Verb: spať

Conjugation:

ja spím            my spíme

ty spíš             vy spíte

on spí             oni spia

ona spí           ony spia

ono spí

Sentences with this verb.

Spím aspoň 7 hodín.      I sleep at least 7 hours.

Deti už spia.   Children are already sleeping.

Ty ešte nespíš ?    Aren´t you still sleeping?

Verb: žiť

Conjugation:

ja žijem           my žijeme

ty žiješ            vy žijete

on žije            oni žijú

ona žije         ony žijú

Ono žije

Examples of sentences wit this verb.

Žijem v Trnave.    I am living in Trnava.

Žijeme tu dva roky.    We have lived here for two years.

Žijú v mieri.  They live in peace.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite priama metóda Slovak for foreigners angličtina angličtina pre lekárov Slovak sentences slovak for foreigners, time anglická konverzácia Slovak nouns slohové útvary anglická gramatika anglická výslovnosť vetná skladba teória literatúry doučovanie Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Doučovanie prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad angličtina pre obchod Slovak questions rečnícky štýl obchodná angličtina English in use Vetná skladba metódy výučby english for travelling výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra Slovenský jazyk Gerundium Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, Slovenská gramatika Specialized English Anglické frázy English for everyday life anglické časy Anglické zámená slovné spojenia Slovak conversation Business English anglické opozitá prídavné mená Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak cases význam slov maturita učenie sa slovenská gramatika English grammar Medical Slovak výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Metódy výučby reparát slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Slovak grammar verbs with prepositions Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue gramatika Anglická gramatika slovenská literatúra pohovor v angličtine Typy angličtiny Skúšky z jazyka frázové slovesá anglické skratky
Návrat na obsah