Slovak verbs in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Slovak verbs in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: slovakverbgrammar
Slovak verbs and their usage

In this article  I show you conjugation of some verbs and some examples of sentences with these verbs.

Verb: spať

Conjugation:

ja spím            my spíme

ty spíš             vy spíte

on spí             oni spia

ona spí           ony spia

ono spí

Sentences with this verb.

Spím aspoň 7 hodín.      I sleep at least 7 hours.

Deti už spia.   Children are already sleeping.

Ty ešte nespíš ?    Aren´t you still sleeping?

Verb: žiť

Conjugation:

ja žijem           my žijeme

ty žiješ            vy žijete

on žije            oni žijú

ona žije         ony žijú

Ono žije

Examples of sentences wit this verb.

Žijem v Trnave.    I am living in Trnava.

Žijeme tu dva roky.    We have lived here for two years.

Žijú v mieri.  They live in peace.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Slovenský jazyk Business English Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo Skúšky z jazyka Specialized English anglická konverzácia teória literatúry Anglické frázy anglické skratky angličtina English grammar obchodná angličtina význam slov a ich použite slovné spojenia Slovak for foreigners Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra učenie sa výučba, učenie sa, anketa reparát Metódy výučby slovak for foreigners Slovenská literatúra metódy výučby Typy angličtiny Slovak nouns prídavné mená Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time angličtina pre obchod anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Druhy viet english for travelling Vetná skladba Slovak dialogue maturita anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika gramatika Slovak conversation metódy výučby, jazyky Gerundium metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Doučovanie English in use vetná skladba doučovanie Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine frázové slovesá rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar priama metóda výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko English for everyday life anglické časy slohové útvary Medical Slovak Anglické zámená Anglická gramatika verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika Slovak cases Slovak questions Súdny preklad anglické opozitá Slovak tenses
Návrat na obsah