greeting - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time význam slov Medical Slovak Anglické frázy slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns anglická výslovnosť Jednoduchá veta učenie sa význam slov a ich použite anglická konverzácia English grammar obchodná angličtina anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená Business English anglická gramatika Anglická gramatika angličtina pre lekárov anglické skratky Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad metódy, vzdelávanie, Slovak grammar slovenská literatúra english for travelling Slovak dialogue Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá prídavné mená Typy angličtiny Slovak dialogues English for everyday life English in use maturita frázové slovesá gramatika Slovak for foreigners slovenská gramatika priama metóda Nepravidelné stupňovanie doučovanie slohové útvary Slovak conversation Gerundium Slovak sentences pohovor v angličtine reparát Vetná skladba Doučovanie Slovak cases verbs with prepositions teória literatúry Slovak tenses angličtina Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie Druhy viet Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Slovenský jazyk slovné spojenia anglické časy Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah