mená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Typy angličtiny Anglické frázy English in use Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Slovak sentences prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Slovak questions pohovor v angličtine slovenská gramatika Predminulý priebehový čas Specialized English Jednoduchá veta slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Medical Slovak prídavné mená obchodná angličtina Slovenský jazyk gramatika maturita Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu doučovanie Business English Slovak tenses anglické opozitá metódy výučby anglické časy Anglické prídavné mená Slovak dialogue anglická gramatika slohové útvary Anglická gramatika angličtina pre lekárov Slovak cases vetná skladba slovak for foreigners teória literatúry Slovak nouns frázové slovesá reparát výučba, doučovanie význam slov rečnícky štýl angličtina pre obchod slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie Druhy viet význam slov a ich použite Anglické slovesá verbs with prepositions English for everyday life Slovak for foreigners anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky English grammar Skúšky z jazyka english for travelling Slovak conversation priama metóda slovak for foreigners, time Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra anglické skratky angličtina Vetná skladba
Návrat na obsah