mená - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Poznáte podstatné mená?
Filip Šuman -Burdej | 22/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary prídavné mená slovenská gramatika Slovak conversation anglické opozitá Slovak dialogue gramatika Gerundium pohovor v angličtine Jednoduchá veta Slovak nouns Metódy výučby Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka reparát angličtina pre obchod Slovak for foreigners metódy výučby Anglické zámená angličtina Slovak cases Angličtina pre každú situáciu učenie sa Anglická gramatika teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika priama metóda Súdny preklad význam slov Predminulý priebehový čas Specialized English význam slov a ich použite Doučovanie výučba, učenie sa, anketa english for travelling Medical Slovak English for everyday life Business English frázové slovesá slovné spojenia Slovak grammar vetná skladba Slovak sentences prekladateľstvo Typy angličtiny obchodná angličtina slovenská literatúra Slovenská literatúra anglické časy Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions anglická výslovnosť Slovak questions English grammar rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov anglické skratky Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, English in use Slovenský jazyk maturita anglicko - slovenská konverzácia doučovanie anglická konverzácia Slovak tenses Druhy viet
Návrat na obsah