opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Motivácia slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences obchodná angličtina anglické časy Angličtina pre každú situáciu vetná skladba angličtina pre obchod pohovor v angličtine slovenská gramatika Druhy viet Slovenská literatúra slohové útvary Slovak vocabulary slovné spojenia Slovak conversation anglické skratky gramatika Predminulý priebehový čas teória literatúry Specialized English anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life frázové slovesá prídavné mená metódy výučby, jazyky prekladateľstvo doučovanie Slovak dialogues anglická gramatika metódy výučby Gerundium Slovak word formation Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa English grammar Anglické frázové slovesá slovak for foreigners reparát Medical Slovak Slovak grammar význam slov a ich použite angličtina English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives Skúšky z jazyka slovenská literatúra priama metóda Slovak for foreigners Business English Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue Typy angličtiny slovak for foreigners, time english for travelling Súdny preklad maturita Vetná skladba Anglické frázy anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Doučovanie Slovak questions Slovak tenses význam slov Anglické prídavné mená Slovenská gramatika Anglické zámená verbs with prepositions anglická konverzácia anglické opozitá Anglické slovesá výučba, doučovanie Jednoduchá veta učenie sa rečnícky štýl Slovak nouns
Návrat na obsah