opozitá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak questions Medical Slovak pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie Specialized English Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka učenie sa teória literatúry význam slov a ich použite Vetná skladba Slovak cases priama metóda anglické opozitá slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Spisovná slovenčina tipy ako sa učiť jazyk anglické časy obchodná angličtina anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad doučovanie Slovak slang slovenská literatúra Metódy výučby metódy výučby prekladateľstvo Slovak pronunciation Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary Slovak tenses vetná skladba English in use Angličtina pre špecifické situácie anglické skratky maturita Slovak nouns výučba, doučovanie význam slov metódy výučby, jazyky Slovak verbs Predminulý priebehový čas Slovak phrases Motivácia reparát Business English Obchodná angličtina Slovak word formation Slovenská gramatika English grammar slovné spojenia Slovak dialogue Doučovanie Anglické prídavné mená Slovak grammar Jednoduchá veta angličtina prídavné mená Gerundium english for travelling gramatika angličtina pre lekárov anglická výslovnosť verbs with prepositions slovenská gramatika frázové slovesá Anglická gramatika Typy angličtiny Slovak conversation Slovenský jazyk rečnícky štýl English for everyday life Slovak sentences slovak for foreigners, time Slovak dialogues Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko pomôcky k učeniu sa slohové útvary angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners anglická gramatika Anglické zámená Anglické slovesá Slovenská literatúra
Návrat na obsah