predpony - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod frázové slovesá Slovak conversation anglické časy anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika anglická gramatika prídavné mená Slovak cases slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine prekladateľstvo Typy angličtiny Anglické zámená English for everyday life slovné spojenia Anglické frázy Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Anglická gramatika Slovak grammar Slovak questions výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses výučba, doučovanie reparát teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite učenie sa metódy, vzdelávanie, doučovanie Doučovanie maturita metódy výučby Slovak for foreigners Slovak sentences Slovak nouns verbs with prepositions slovak for foreigners, time English in use Súdny preklad anglické skratky Jednoduchá veta Slovak dialogue slovenská literatúra anglická výslovnosť obchodná angličtina rečnícky štýl gramatika anglická konverzácia english for travelling slohové útvary Nepravidelné stupňovanie Druhy viet metódy výučby, jazyky slovak for foreigners English grammar Slovenská literatúra Business English priama metóda Predminulý priebehový čas Metódy výučby vetná skladba Medical Slovak význam slov angličtina Specialized English Vetná skladba Slovenský jazyk anglické opozitá
Návrat na obsah