predpony - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená Slovak dialogues Vetná skladba priama metóda anglická konverzácia Doučovanie Gerundium anglické časy Slovenská literatúra Slovak conversation Anglické zámená Medical Slovak Druhy viet english for travelling frázové slovesá obchodná angličtina Motivácia Slovak word formation slohové útvary Specialized English slovenská literatúra Anglické slovesá anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses slovenská gramatika význam slov angličtina pre lekárov učenie sa Metódy výučby slovné spojenia Slovenská gramatika verbs with prepositions anglické skratky Slovak questions Slovak grammar prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá gramatika Anglické frázy Predminulý priebehový čas Anglická gramatika anglické opozitá Business English slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie English for everyday life English grammar metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl angličtina pre obchod doučovanie Anglické frazálne slovesá metódy výučby slovak for foreigners slovak for foreigners, time Súdny preklad Typy angličtiny Slovenský jazyk prídavné mená pohovor v angličtine význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky Slovak cases Slovak vocabulary reparát English in use Slovak dialogue anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Jednoduchá veta Slovak nouns Slovak sentences Skúšky z jazyka maturita vetná skladba teória literatúry
Návrat na obsah