predpony - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické opozitá Vetná skladba obchodná angličtina Anglické frázy anglická výslovnosť Slovak questions Súdny preklad Slovak tenses angličtina slovak for foreigners, time Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak Metódy výučby frázové slovesá rečnícky štýl priama metóda Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary Slovenský jazyk gramatika Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny učenie sa Druhy viet výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu English grammar Specialized English slovné spojenia anglická konverzácia slovenská gramatika Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Slovak conversation Skúšky z jazyka Doučovanie english for travelling Slovak for foreigners pohovor v angličtine Anglické prídavné mená metódy výučby metódy, vzdelávanie, teória literatúry vetná skladba slohové útvary Anglické slovesá Predminulý priebehový čas English in use Slovenská gramatika Gerundium Jednoduchá veta prekladateľstvo Slovak cases doučovanie maturita anglické skratky angličtina pre lekárov Business English anglická gramatika slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie prídavné mená Slovak sentences anglické časy význam slov metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod reparát Slovak nouns Anglické zámená slovak for foreigners English for everyday life Slovak grammar
Návrat na obsah