predpony - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Anglické opozitá
Filip Šuman -Burdej | 21/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov anglické opozitá reparát prídavné mená Vetná skladba Druhy viet Anglické prídavné mená Gerundium Anglické frazálne slovesá Slovak vocabulary Anglické slovesá Jednoduchá veta Slovak word formation Súdny preklad slohové útvary angličtina slovenské nárečia, slovensko gramatika Anglická gramatika metódy výučby, jazyky priama metóda Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod Anglické zámená anglická konverzácia Slovenská literatúra Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Metódy výučby English for everyday life verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky slovné spojenia doučovanie Doučovanie Motivácia prekladateľstvo obchodná angličtina slovak for foreigners, time pohovor v angličtine Specialized English Slovak dialogue slovak for foreigners Slovak phrases vetná skladba slovenská gramatika anglická gramatika English grammar Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Slovak slang Angličtina pre špecifické situácie Slovak verbs výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Business English Slovak questions rečnícky štýl Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Anglické frázy english for travelling Slovak dialogues Slovak grammar Skúšky z jazyka Slovenská gramatika Typy angličtiny Slovak tenses frázové slovesá anglická výslovnosť Medical Slovak učenie sa tipy ako sa učiť jazyk Obchodná angličtina Spisovná slovenčina Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Slovak for foreigners angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas Slovak conversation anglické časy význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie metódy výučby pomôcky k učeniu sa Slovak pronunciation English in use maturita teória literatúry
Návrat na obsah