pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená anglická výslovnosť rečnícky štýl Slovak conversation English in use prídavné mená Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie učenie sa anglické skratky anglické opozitá Specialized English Anglické frázy angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Slovak cases Slovak sentences angličtina pre lekárov teória literatúry Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá angličtina výučba, učenie sa, anketa anglické časy Súdny preklad Druhy viet slohové útvary Typy angličtiny Metódy výučby gramatika pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions slovné spojenia frázové slovesá Slovak nouns Anglické zámená obchodná angličtina slovak for foreigners Slovak dialogue Vetná skladba slovenská literatúra Gerundium priama metóda Slovak dialogues Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Business English význam slov metódy výučby Doučovanie výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas anglická konverzácia slovak for foreigners, time prekladateľstvo English grammar vetná skladba english for travelling doučovanie Jednoduchá veta anglická gramatika význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá Medical Slovak metódy výučby, jazyky Slovak questions Anglická gramatika Slovak tenses Slovak grammar reparát metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra slovenská gramatika Slovenský jazyk English for everyday life
Návrat na obsah