pronouns - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu učenie sa Slovak nouns verbs with prepositions význam slov a ich použite Slovenský jazyk Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská literatúra metódy výučby Slovak cases Gerundium Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Specialized English doučovanie Slovak for foreigners anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko gramatika anglická výslovnosť slohové útvary metódy výučby, jazyky priama metóda Slovak grammar význam slov Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad anglické opozitá Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby english for travelling Anglické zámená anglická konverzácia Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Vetná skladba reparát prekladateľstvo Slovak conversation angličtina pre lekárov teória literatúry Slovak questions vetná skladba English grammar anglicko - slovenská konverzácia angličtina slovné spojenia Anglická gramatika frázové slovesá Typy angličtiny Business English rečnícky štýl angličtina pre obchod Anglické frázy Medical Slovak obchodná angličtina Slovak sentences výučba, doučovanie English in use slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Druhy viet slovak for foreigners, time prídavné mená Doučovanie Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine maturita Jednoduchá veta Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas anglické časy English for everyday life
Návrat na obsah