výučba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Anglické frázové slovesá Gerundium pohovor v angličtine slovné spojenia angličtina pre obchod obchodná angličtina slovenská gramatika Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra frázové slovesá Slovak nouns Vetná skladba Business English Slovak dialogue reparát výučba, doučovanie Slovak conversation Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas Anglické zámená Slovak grammar metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Slovak for foreigners anglická konverzácia prekladateľstvo Slovak cases slovak for foreigners, time gramatika Slovak sentences vetná skladba anglické skratky prídavné mená maturita Súdny preklad Jednoduchá veta učenie sa význam slov slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa teória literatúry angličtina Metódy výučby priama metóda Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Specialized English Anglické frazálne slovesá Medical Slovak metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Anglické frázy Druhy viet Skúšky z jazyka English grammar Typy angličtiny anglická výslovnosť Slovak questions anglická gramatika doučovanie Anglická gramatika anglické opozitá english for travelling metódy výučby English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra anglické časy Doučovanie rečnícky štýl English in use
Návrat na obsah