výučba - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Netradičné spôsoby ako sa učiť gramatiku
Filip Šuman -Burdej | 23/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners vetná skladba frázové slovesá obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Slovenská literatúra Slovak grammar verbs with prepositions Gerundium English in use teória literatúry pohovor v angličtine Slovak conversation metódy výučby slovné spojenia prídavné mená angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená Anglické frázy anglické časy prekladateľstvo význam slov a ich použite slovenská literatúra Anglické zámená Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá význam slov anglická konverzácia Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time gramatika Slovak nouns angličtina Typy angličtiny Skúšky z jazyka Business English výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk maturita Slovak tenses Doučovanie Anglické frazálne slovesá Druhy viet Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Specialized English Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas English grammar slohové útvary Súdny preklad Metódy výučby anglická gramatika anglická výslovnosť anglické skratky Slovak for foreigners anglické opozitá english for travelling Anglické frázové slovesá reparát Anglická gramatika Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences Slovak dialogue priama metóda Slovak cases metódy výučby, jazyky doučovanie Slovak dialogues slovenská gramatika English for everyday life angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta
Návrat na obsah