Výhody súkromného doučovania - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Výhody súkromného doučovania

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v doučovanie ·
Tags: doučovanie
Prečo si vybrať súkromné doučovanie ?     
  
 
Ak ste ešte neskúsili súkromné doučovanie jazykov alebo iných predmetov, tak po prečítaní tohto článku by ste sa mali rozhodnúť to určite vyskúšať.

 
Ø  Súkromné doučovanie šetrí váš čas, pretože učiteľ príde až k vám domov.

 
Ø  Učíte sa rýchlejšie a efektívnejšie, pretože sa vám venuje celú hodinu.

 
Ø  Môžete sa zamerať na to čo práve potrebujete a nie ste obmedzovaní skupinou, ktorá vás zdržuje.

 
Ø  Využijete viac literatúry, ktorá je dostupná, či už u vás alebo od vášho učiteľa.

 
Ø  Môžete sa so svojím učiteľom dohodnúť na zmene postupu výučby, kedykoľvek sa vám zapáči.

 
Ø  Učiteľ môže prísť vtedy keď vám to najviac vyhovuje.

 
Ø  Určujete si pravidelnosť výučby samy.

 
Ø  Ak  sa pripravujete na skúšku, tak môžete venovať len cvičeniam na túto skúšku a nemusíte čakať na ostatných ľudí, keď to pochopia.

 
Ø  Podľa potreby a času si môžete buď pridať lekciu alebo mať aj menej hodín do týždňa.

 
Ø  K učiteľovi máte bližší vzťah a čo občas pomáha pri nadviazaní dôvery a tým pádom aj k rýchlejšiemu učeniu sa.

 
Ø  Vyskúšate viacero spôsobov ako sa môžete učiť a tým pádom si aj nájsť pre seba ten najlepší.

 
Ø  Dozviete sa  o oveľa viac metódach a spôsoboch ako sa môžete učiť, čo je pre vás výhodné z časového hľadiska aj využitie vášho času.


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie english for travelling angličtina Druhy viet Anglické frazálne slovesá anglické skratky metódy výučby, jazyky Slovak grammar frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue význam slov a ich použite Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Gerundium Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie English for everyday life English in use anglické časy Specialized English verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners priama metóda Medical Slovak anglická výslovnosť slovenská gramatika Anglické frázové slovesá význam slov angličtina pre lekárov Anglické zámená slohové útvary slovenská literatúra anglická gramatika prekladateľstvo slovak for foreigners, time prídavné mená Jednoduchá veta anglická konverzácia pohovor v angličtine Anglická gramatika Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko gramatika slovak for foreigners Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa doučovanie Predminulý priebehový čas metódy výučby Slovak tenses reparát Súdny preklad Business English rečnícky štýl angličtina pre obchod maturita slovné spojenia vetná skladba Slovenská literatúra Anglické frázy teória literatúry English grammar učenie sa Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Doučovanie anglické opozitá Vetná skladba obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah