Výhody súkromného doučovania - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Výhody súkromného doučovania

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v doučovanie ·
Tags: doučovanie
Prečo si vybrať súkromné doučovanie ?     
  
 
Ak ste ešte neskúsili súkromné doučovanie jazykov alebo iných predmetov, tak po prečítaní tohto článku by ste sa mali rozhodnúť to určite vyskúšať.

 
Ø  Súkromné doučovanie šetrí váš čas, pretože učiteľ príde až k vám domov.

 
Ø  Učíte sa rýchlejšie a efektívnejšie, pretože sa vám venuje celú hodinu.

 
Ø  Môžete sa zamerať na to čo práve potrebujete a nie ste obmedzovaní skupinou, ktorá vás zdržuje.

 
Ø  Využijete viac literatúry, ktorá je dostupná, či už u vás alebo od vášho učiteľa.

 
Ø  Môžete sa so svojím učiteľom dohodnúť na zmene postupu výučby, kedykoľvek sa vám zapáči.

 
Ø  Učiteľ môže prísť vtedy keď vám to najviac vyhovuje.

 
Ø  Určujete si pravidelnosť výučby samy.

 
Ø  Ak  sa pripravujete na skúšku, tak môžete venovať len cvičeniam na túto skúšku a nemusíte čakať na ostatných ľudí, keď to pochopia.

 
Ø  Podľa potreby a času si môžete buď pridať lekciu alebo mať aj menej hodín do týždňa.

 
Ø  K učiteľovi máte bližší vzťah a čo občas pomáha pri nadviazaní dôvery a tým pádom aj k rýchlejšiemu učeniu sa.

 
Ø  Vyskúšate viacero spôsobov ako sa môžete učiť a tým pádom si aj nájsť pre seba ten najlepší.

 
Ø  Dozviete sa  o oveľa viac metódach a spôsoboch ako sa môžete učiť, čo je pre vás výhodné z časového hľadiska aj využitie vášho času.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk Slovak cases anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues prekladateľstvo doučovanie Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar metódy, vzdelávanie, English for everyday life slovak for foreigners, time anglická konverzácia teória literatúry Jednoduchá veta Vetná skladba Anglická gramatika Slovak conversation Medical Slovak angličtina pre obchod Súdny preklad Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Anglické zámená verbs with prepositions slovenská gramatika Slovak nouns Druhy viet slovak for foreigners Skúšky z jazyka vetná skladba slohové útvary rečnícky štýl Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners frázové slovesá Typy angličtiny pohovor v angličtine obchodná angličtina výučba, doučovanie English in use anglické skratky Specialized English reparát anglická gramatika metódy výučby učenie sa význam slov a ich použite angličtina anglické časy prídavné mená Anglické frázy gramatika Slovak dialogue význam slov English grammar anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Gerundium Angličtina pre každú situáciu maturita angličtina pre lekárov Business English english for travelling Doučovanie Slovak tenses slovné spojenia priama metóda anglická výslovnosť Metódy výučby
Návrat na obsah