Výhody súkromného doučovania - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Výhody súkromného doučovania

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v doučovanie ·
Tags: doučovanie
Prečo si vybrať súkromné doučovanie ?     
  
 
Ak ste ešte neskúsili súkromné doučovanie jazykov alebo iných predmetov, tak po prečítaní tohto článku by ste sa mali rozhodnúť to určite vyskúšať.

 
Ø  Súkromné doučovanie šetrí váš čas, pretože učiteľ príde až k vám domov.

 
Ø  Učíte sa rýchlejšie a efektívnejšie, pretože sa vám venuje celú hodinu.

 
Ø  Môžete sa zamerať na to čo práve potrebujete a nie ste obmedzovaní skupinou, ktorá vás zdržuje.

 
Ø  Využijete viac literatúry, ktorá je dostupná, či už u vás alebo od vášho učiteľa.

 
Ø  Môžete sa so svojím učiteľom dohodnúť na zmene postupu výučby, kedykoľvek sa vám zapáči.

 
Ø  Učiteľ môže prísť vtedy keď vám to najviac vyhovuje.

 
Ø  Určujete si pravidelnosť výučby samy.

 
Ø  Ak  sa pripravujete na skúšku, tak môžete venovať len cvičeniam na túto skúšku a nemusíte čakať na ostatných ľudí, keď to pochopia.

 
Ø  Podľa potreby a času si môžete buď pridať lekciu alebo mať aj menej hodín do týždňa.

 
Ø  K učiteľovi máte bližší vzťah a čo občas pomáha pri nadviazaní dôvery a tým pádom aj k rýchlejšiemu učeniu sa.

 
Ø  Vyskúšate viacero spôsobov ako sa môžete učiť a tým pádom si aj nájsť pre seba ten najlepší.

 
Ø  Dozviete sa  o oveľa viac metódach a spôsoboch ako sa môžete učiť, čo je pre vás výhodné z časového hľadiska aj využitie vášho času.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta Anglická gramatika anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá Slovak nouns Slovak questions Typy angličtiny význam slov a ich použite slohové útvary rečnícky štýl Slovak dialogues učenie sa Skúšky z jazyka prekladateľstvo Anglické zámená Vetná skladba prídavné mená Anglické frázy Business English anglické skratky Slovak conversation pohovor v angličtine Specialized English doučovanie angličtina pre obchod Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra metódy výučby výučba, doučovanie angličtina Angličtina pre každú situáciu English in use anglická konverzácia anglická gramatika english for travelling slovné spojenia Medical Slovak Slovak sentences teória literatúry anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie English for everyday life Druhy viet Predminulý priebehový čas Slovak cases Slovak for foreigners priama metóda verbs with prepositions vetná skladba slovenská gramatika angličtina pre lekárov Metódy výučby obchodná angličtina anglické časy English grammar Anglické prídavné mená Súdny preklad slovak for foreigners, time Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra frázové slovesá metódy výučby, jazyky Doučovanie reparát Anglické frazálne slovesá maturita gramatika význam slov tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah