Výhody súkromného doučovania - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Výhody súkromného doučovania

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v doučovanie ·
Tags: doučovanie
Prečo si vybrať súkromné doučovanie ?     
  
 
Ak ste ešte neskúsili súkromné doučovanie jazykov alebo iných predmetov, tak po prečítaní tohto článku by ste sa mali rozhodnúť to určite vyskúšať.

 
Ø  Súkromné doučovanie šetrí váš čas, pretože učiteľ príde až k vám domov.

 
Ø  Učíte sa rýchlejšie a efektívnejšie, pretože sa vám venuje celú hodinu.

 
Ø  Môžete sa zamerať na to čo práve potrebujete a nie ste obmedzovaní skupinou, ktorá vás zdržuje.

 
Ø  Využijete viac literatúry, ktorá je dostupná, či už u vás alebo od vášho učiteľa.

 
Ø  Môžete sa so svojím učiteľom dohodnúť na zmene postupu výučby, kedykoľvek sa vám zapáči.

 
Ø  Učiteľ môže prísť vtedy keď vám to najviac vyhovuje.

 
Ø  Určujete si pravidelnosť výučby samy.

 
Ø  Ak  sa pripravujete na skúšku, tak môžete venovať len cvičeniam na túto skúšku a nemusíte čakať na ostatných ľudí, keď to pochopia.

 
Ø  Podľa potreby a času si môžete buď pridať lekciu alebo mať aj menej hodín do týždňa.

 
Ø  K učiteľovi máte bližší vzťah a čo občas pomáha pri nadviazaní dôvery a tým pádom aj k rýchlejšiemu učeniu sa.

 
Ø  Vyskúšate viacero spôsobov ako sa môžete učiť a tým pádom si aj nájsť pre seba ten najlepší.

 
Ø  Dozviete sa  o oveľa viac metódach a spôsoboch ako sa môžete učiť, čo je pre vás výhodné z časového hľadiska aj využitie vášho času.


Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá anglické časy Vetná skladba slovak for foreigners význam slov výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue Druhy viet frázové slovesá angličtina pre lekárov priama metóda metódy výučby vetná skladba maturita Slovenská gramatika Slovak tenses teória literatúry prídavné mená anglické opozitá Súdny preklad anglická gramatika rečnícky štýl Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Slovak cases Skúšky z jazyka English grammar anglická výslovnosť anglické skratky Anglické frázy pohovor v angličtine reparát english for travelling Anglická gramatika slovenská literatúra Typy angličtiny Business English význam slov a ich použite slovenská gramatika Predminulý priebehový čas Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Slovak sentences Slovenská literatúra Anglické slovesá Jednoduchá veta doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk Slovak word formation Slovak questions Anglické zámená učenie sa Metódy výučby metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie slohové útvary prekladateľstvo Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Slovak vocabulary angličtina slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Slovak dialogues slovné spojenia English in use Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak Slovak conversation angličtina pre obchod Slovak for foreigners Doučovanie gramatika obchodná angličtina slovak for foreigners, time Specialized English
Návrat na obsah