We make business in English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

We make business in English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Business English ·
Tags: businessenglishmarket
Business  phrases

V tomto článku sa zameriame na obchodné spávy, ktoré by sa mohli vyskytovať pri písaní správ o stave trhu.
         
 
Market reports – tržné správy

 
 
Be good enough to give us information about the state of the market in the countries of origin.

 
Prosím vás aby ste mi podali správu o stavu trhu v produkčných krajinách.

 
Henceof we shall let you have our circulars regularly giving the movements of origin.

 
Budeme Vám od teraz zasielať pravidelne svoje trhové správy.

 
I consider it my duty( I believe it my duty) to give you a report about the state of the market.

 
Považujem za svoji povinnosť podať vám správu o stavu na trhu.

 
In order  to perfect my selling service I shall henceforth send you regularly my monthly reports and hope that this may lead to a revival of our business relation.

 
Aby som zdokonalil svoju predajnú službu, budem vám od teraz zasielať svoje pravidelné mesačné správy a dúfam, že to povedie k oživeniu našich obchodných stykov.

 
Because of information I have received from the countries of origin( of the goods) I beg to inform you that.

 
Na základe niekoľkých správ, ktoré som dostal z produkčných krajín( z krajín pôvodu tovaru)
 
Vám oznamujem, že.

 
Having returned from my journey( travel to Spain and Portugal )I beg to hand you enclosed a report about the actual position of the market.

 
Po návrate zo svoje cesty do Španielska a Portugalska, dovoľujem si Vám v prílohe zaslať správu o terajšom stave trhu.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
reparát anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak nouns slovak for foreigners, time vetná skladba Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov metódy výučby Anglické frázové slovesá Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Gerundium English in use význam slov prekladateľstvo anglická konverzácia výučba, doučovanie Jednoduchá veta Slovak for foreigners Anglické zámená Specialized English učenie sa Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English Slovak dialogue slovenská gramatika metódy výučby, jazyky English for everyday life Skúšky z jazyka Súdny preklad angličtina pre obchod anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Medical Slovak Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby frázové slovesá prídavné mená gramatika obchodná angličtina Anglické slovesá Slovenská literatúra teória literatúry Slovak dialogues Slovak tenses doučovanie rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá English grammar Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie slohové útvary english for travelling maturita význam slov a ich použite Druhy viet Anglické frázy slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine angličtina Slovak questions priama metóda verbs with prepositions anglické časy Slovak sentences Anglické frazálne slovesá Doučovanie Typy angličtiny anglické skratky Vetná skladba Slovenský jazyk
Návrat na obsah