We make business in English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

We make business in English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Business English ·
Tags: businessenglishmarket
Business  phrases

V tomto článku sa zameriame na obchodné spávy, ktoré by sa mohli vyskytovať pri písaní správ o stave trhu.
         
 
Market reports – tržné správy

 
 
Be good enough to give us information about the state of the market in the countries of origin.

 
Prosím vás aby ste mi podali správu o stavu trhu v produkčných krajinách.

 
Henceof we shall let you have our circulars regularly giving the movements of origin.

 
Budeme Vám od teraz zasielať pravidelne svoje trhové správy.

 
I consider it my duty( I believe it my duty) to give you a report about the state of the market.

 
Považujem za svoji povinnosť podať vám správu o stavu na trhu.

 
In order  to perfect my selling service I shall henceforth send you regularly my monthly reports and hope that this may lead to a revival of our business relation.

 
Aby som zdokonalil svoju predajnú službu, budem vám od teraz zasielať svoje pravidelné mesačné správy a dúfam, že to povedie k oživeniu našich obchodných stykov.

 
Because of information I have received from the countries of origin( of the goods) I beg to inform you that.

 
Na základe niekoľkých správ, ktoré som dostal z produkčných krajín( z krajín pôvodu tovaru)
 
Vám oznamujem, že.

 
Having returned from my journey( travel to Spain and Portugal )I beg to hand you enclosed a report about the actual position of the market.

 
Po návrate zo svoje cesty do Španielska a Portugalska, dovoľujem si Vám v prílohe zaslať správu o terajšom stave trhu.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre špecifické situácie Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Slovak slang Anglické prídavné mená Slovak dialogue Slovak tenses Slovak for foreigners obchodná angličtina slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá Metódy výučby Gerundium Spisovná slovenčina Anglické slovesá anglická konverzácia Slovak sentences Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Motivácia Anglické zámená Slovak word formation frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny Slovak pronunciation výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika prídavné mená angličtina Doučovanie Vetná skladba anglická výslovnosť anglické časy Slovak verbs slovné spojenia verbs with prepositions Slovak conversation pohovor v angličtine učenie sa English for everyday life Business English Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary vetná skladba english for travelling Súdny preklad Slovak dialogues Slovenská literatúra English grammar angličtina pre obchod Anglické frázy prekladateľstvo anglické skratky metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá maturita slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Slovak cases Slovenský jazyk gramatika angličtina pre lekárov Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns priama metóda význam slov pomôcky k učeniu sa metódy výučby doučovanie anglická gramatika reparát Slovak questions Specialized English rečnícky štýl teória literatúry Druhy viet anglické opozitá English in use
Návrat na obsah