We make business in English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

We make business in English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Business English ·
Tags: businessenglishmarket
Business  phrases

V tomto článku sa zameriame na obchodné spávy, ktoré by sa mohli vyskytovať pri písaní správ o stave trhu.
         
 
Market reports – tržné správy

 
 
Be good enough to give us information about the state of the market in the countries of origin.

 
Prosím vás aby ste mi podali správu o stavu trhu v produkčných krajinách.

 
Henceof we shall let you have our circulars regularly giving the movements of origin.

 
Budeme Vám od teraz zasielať pravidelne svoje trhové správy.

 
I consider it my duty( I believe it my duty) to give you a report about the state of the market.

 
Považujem za svoji povinnosť podať vám správu o stavu na trhu.

 
In order  to perfect my selling service I shall henceforth send you regularly my monthly reports and hope that this may lead to a revival of our business relation.

 
Aby som zdokonalil svoju predajnú službu, budem vám od teraz zasielať svoje pravidelné mesačné správy a dúfam, že to povedie k oživeniu našich obchodných stykov.

 
Because of information I have received from the countries of origin( of the goods) I beg to inform you that.

 
Na základe niekoľkých správ, ktoré som dostal z produkčných krajín( z krajín pôvodu tovaru)
 
Vám oznamujem, že.

 
Having returned from my journey( travel to Spain and Portugal )I beg to hand you enclosed a report about the actual position of the market.

 
Po návrate zo svoje cesty do Španielska a Portugalska, dovoľujem si Vám v prílohe zaslať správu o terajšom stave trhu.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk doučovanie slovenská gramatika Slovenská gramatika anglická výslovnosť Specialized English angličtina pre obchod anglické časy Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use English for everyday life význam slov metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time frázové slovesá Slovak cases pohovor v angličtine verbs with prepositions slovenská literatúra Slovak dialogue metódy výučby, jazyky priama metóda metódy výučby Gerundium Metódy výučby vetná skladba reparát Anglická gramatika prídavné mená Slovak dialogues rečnícky štýl Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny teória literatúry Slovenský jazyk Slovak conversation Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Business English Súdny preklad učenie sa anglické skratky slovak for foreigners gramatika Anglické zámená Slovak nouns Anglické prídavné mená Slovak questions Slovak tenses Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia english for travelling slovné spojenia English grammar Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Anglické frázy prekladateľstvo angličtina maturita angličtina pre lekárov anglické opozitá obchodná angličtina slohové útvary anglická konverzácia Motivácia Slovak sentences Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Druhy viet Doučovanie Slovak for foreigners Skúšky z jazyka Slovenská literatúra
Návrat na obsah