We make business in English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

We make business in English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Business English ·
Tags: businessenglishmarket
Business  phrases

V tomto článku sa zameriame na obchodné spávy, ktoré by sa mohli vyskytovať pri písaní správ o stave trhu.
         
 
Market reports – tržné správy

 
 
Be good enough to give us information about the state of the market in the countries of origin.

 
Prosím vás aby ste mi podali správu o stavu trhu v produkčných krajinách.

 
Henceof we shall let you have our circulars regularly giving the movements of origin.

 
Budeme Vám od teraz zasielať pravidelne svoje trhové správy.

 
I consider it my duty( I believe it my duty) to give you a report about the state of the market.

 
Považujem za svoji povinnosť podať vám správu o stavu na trhu.

 
In order  to perfect my selling service I shall henceforth send you regularly my monthly reports and hope that this may lead to a revival of our business relation.

 
Aby som zdokonalil svoju predajnú službu, budem vám od teraz zasielať svoje pravidelné mesačné správy a dúfam, že to povedie k oživeniu našich obchodných stykov.

 
Because of information I have received from the countries of origin( of the goods) I beg to inform you that.

 
Na základe niekoľkých správ, ktoré som dostal z produkčných krajín( z krajín pôvodu tovaru)
 
Vám oznamujem, že.

 
Having returned from my journey( travel to Spain and Portugal )I beg to hand you enclosed a report about the actual position of the market.

 
Po návrate zo svoje cesty do Španielska a Portugalska, dovoľujem si Vám v prílohe zaslať správu o terajšom stave trhu.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Medical Slovak Gerundium slovak for foreigners, time Slovak grammar Business English výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra English for everyday life význam slov slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá prekladateľstvo anglická konverzácia reparát metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov english for travelling Slovak nouns Slovak cases slovenská gramatika učenie sa Doučovanie Druhy viet Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use rečnícky štýl maturita angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia gramatika anglické opozitá Metódy výučby význam slov a ich použite obchodná angličtina Anglické frázové slovesá Slovak tenses Slovenský jazyk Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia angličtina Anglické frazálne slovesá doučovanie pohovor v angličtine anglická výslovnosť prídavné mená Jednoduchá veta verbs with prepositions Predminulý priebehový čas priama metóda English grammar vetná skladba Anglické frázy Slovak for foreigners Anglická gramatika metódy výučby anglická gramatika Anglické zámená anglické skratky teória literatúry anglické časy slohové útvary Slovenská literatúra Slovak conversation Slovak questions
Návrat na obsah