Vyučovanie a doučovanie angličtiny a slovenčiny - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Chcete sa naučiť angličtinu ?
Učím angličtinu každého, kto sa chce zlepšiť v tomto jazyku. Naučíte sa písať, čítať, hovoriť a rozumieť po anglicky. Pripravím vás na skúšky. Zlepšíte sa v gramatike a konverzácií. Každý  študent dostane e-book, kde nájde tipy a triky ako sa naučiť jazyky ľahšie a rýchlejšie. Odporučím vám knihy, ktoré môžete použiť na samoštúdium.

Majú vaše deti problémy so slovenským jazykom ?
Pomôžem vašim deťom so slovenským jazykom. Vysvetlím im všetko čo potrebujú vedieť v škole. Urobíme si spolu  gramatické cvičenia a zistím čo je dôležité aby sa zopakovalo opäť. Ak to potrebujú tak ich pripravím na rôzne typy testov a skúšok.

Radi by ste sa naučili slovenčinu ?
Ponúkam vám súkromné lekcie slovenčiny pre cudzincov. Naučím vás písať, čítať, rozumieť a hovoriť po slovensky. Počas lekcií sa naučíte ako používať gramatiku a dôležité frázy, ktoré môžete použiť v rôznych situáciách. Po nejakom čase budete hovoriť po slovensky bez problémov.

Hľadáte dobrého prekladateľa ?
Prekladám všeobecné a odborné texty z angličtiny do slovenčiny a opačne. Preložím vám rôzne typy dokumentov. Ak je text krátky, môžete ho mať preložený do niekoľkých minút.

Chcete sa naučiť  viac ?
V mojich partneroch nájdete učiteľov jazykov, učiteľov školských predmetov a umeleckých predmetov, sú z rôznych častí Slovenska.  Pomôžu vám zlepšiť vaše schopnosti v  týchto predmetoch.Vyberte si učiteľa, ktorého potrebujete a kontaktujte ho.
Do you want to learn English?
I teach English everybody who  wants to improve in this language. You will learn to write, read, speak and understand English. I prepare you for exams. You will improve in grammar and conversation. Every student will get e-book where he will find tips and tricks how to learn languages easier and faster. I will recommend you books that you can use for self-study.

Have your children got problems with Slovak language ?
I will help your children with Slovak language. I will explain them everything what they need to know at school. We will make together grammar exercises and I will find out what is important to repeat again. If they need it I will prepare them for various kinds of tests and exams.

Would you like to learn Slovak ?
I am offering you private Slovak lessons for foreigners. I will teach you to write, read, understand and speak Slovak. During lessons  you will learn how to use grammar and important phrases that you can use in various situations. After some time you will speak Slovak without problems.

Are you looking for a good translator ?
I translate general and specialized texts from English into Slovak and vice versa. I will translate you various kinds of documents. If the text is short you can have it translated in several minutes.

Do you want to learn more ?
In my partners you will find language teachers, teachers of school subjects and teachers of art subjects, they are  from various parts of Slovakia.They will help you to improve your skills in these subjects. Choose teacher that you need and contact him.

Mgr. Filip Šuman - Burdej

                                                                                                                                                                                Bratislava
                                                                                                                                                                               email: info@filip-en.eu
                                                                                                                                                                              mobil: +421 949 620 017

Partneri učitelia
V tejto sekcii ponúkame služby lektorov rôzneho zamerania.
Väčšinou je to vyučovanie a doučovanie rôznych jazykov, ale aj rôznych iných zručností, napr. umeleckých.
V prípade jazykov sú to často aj prekladateľské a tlmočnícke služby.
Ak máte záujem o niektorú službu skontaktujte sa priamo s príslušným lektorom.

Ako sa stať partnerom? (Pokyny)


Spolupracujeme s:

balunet.eu, katalóg, zoznam, spravy, spravodajstvo    vzdelavanie.objav.sk - referáty, knihy, kurzy    Pozri.sk - vyhľadávač    CZIN.eu    vsetko.info - katalóg webstránok    SEO katalog    Inzercia zdarma   
Návrat na obsah