Are you lost in Slovakia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Are you lost in Slovakia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: directions
Helping hand when you are lost

In this article you will find some phrases that you can use when you want to ask for way in Slovak language.

Situation no. 1

Ako sa dostanem do..... ?  - How can I get to.... ?

Choďte rovno. - Go straight.

Potom doľava .- Then left.

A ste tam. - And there you are.

Situation no. 2


Prepáčte, hľadám poštu. - Excuse me, I want to find a post office.

Môžete mi povedať ako sa tam dostanem ?  - Can you tell me how can I get there ?

Choďte touto ulicou. - Go along this street.

Na rohu zahnite do ľava. - At the corner turn left.

Je to blízko knižnice. - It is near library.

Nemôžete to minúť. - You can not miss it.

Situation no. 3

Môžete mi pomôcť? - Can you help me ?

Možno som sa stratil. - Maybe I get lost.

Hľadám trhovisko. - I am looking for market place.

Žiadny problém. - No problem.

Je to hneď za rohom .- It is just round the corner.

Choďte týmto smerom. - Go this way.

Budete tam za chvíľu. - You will be there in a while.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod anglické časy Medical Slovak význam slov metódy výučby, jazyky frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre každú situáciu reparát učenie sa angličtina pre lekárov Anglická gramatika prekladateľstvo verbs with prepositions Motivácia pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Slovak conversation vetná skladba Slovak vocabulary Slovenská gramatika Specialized English maturita Vetná skladba Slovak cases Doučovanie Slovak sentences anglická konverzácia význam slov a ich použite slohové útvary anglická výslovnosť Slovak dialogues slovenská literatúra metódy výučby slovenská gramatika English for everyday life Slovak for foreigners Slovak questions anglické opozitá metódy, vzdelávanie, Slovak grammar doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Jednoduchá veta Druhy viet Anglické frázy Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny slovné spojenia gramatika slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá rečnícky štýl výučba, doučovanie obchodná angličtina English in use Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad Anglické zámená Predminulý priebehový čas Business English Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie english for travelling Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá anglické skratky priama metóda prídavné mená Slovak dialogue Metódy výučby teória literatúry slovak for foreigners, time angličtina anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners Slovak tenses English grammar
Návrat na obsah