Are you lost in Slovakia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Are you lost in Slovakia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: directions
Helping hand when you are lost

In this article you will find some phrases that you can use when you want to ask for way in Slovak language.

Situation no. 1

Ako sa dostanem do..... ?  - How can I get to.... ?

Choďte rovno. - Go straight.

Potom doľava .- Then left.

A ste tam. - And there you are.

Situation no. 2


Prepáčte, hľadám poštu. - Excuse me, I want to find a post office.

Môžete mi povedať ako sa tam dostanem ?  - Can you tell me how can I get there ?

Choďte touto ulicou. - Go along this street.

Na rohu zahnite do ľava. - At the corner turn left.

Je to blízko knižnice. - It is near library.

Nemôžete to minúť. - You can not miss it.

Situation no. 3

Môžete mi pomôcť? - Can you help me ?

Možno som sa stratil. - Maybe I get lost.

Hľadám trhovisko. - I am looking for market place.

Žiadny problém. - No problem.

Je to hneď za rohom .- It is just round the corner.

Choďte týmto smerom. - Go this way.

Budete tam za chvíľu. - You will be there in a while.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika Business English tipy ako sa učiť jazyk English grammar Slovak nouns učenie sa Slovak questions anglická konverzácia priama metóda maturita obchodná angličtina anglické opozitá angličtina pre obchod Skúšky z jazyka anglické skratky metódy výučby Slovak vocabulary Slovak cases Anglické slovesá Anglické zámená Anglické frázy Doučovanie Jednoduchá veta Slovak sentences frázové slovesá English for everyday life význam slov a ich použite Vetná skladba Druhy viet Medical Slovak Slovak dialogues angličtina verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie gramatika výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť Typy angličtiny Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená anglická gramatika slohové útvary anglické časy Slovenský jazyk Slovak for foreigners reparát význam slov vetná skladba Slovenská literatúra english for travelling Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas slovenská literatúra teória literatúry Motivácia doučovanie Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená Metódy výučby Specialized English Slovak word formation prekladateľstvo English in use Slovak grammar Anglická gramatika Súdny preklad slovné spojenia Gerundium slovak for foreigners Slovak tenses slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov pohovor v angličtine
Návrat na obsah