Are you lost in Slovakia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Are you lost in Slovakia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: directions
Helping hand when you are lost

In this article you will find some phrases that you can use when you want to ask for way in Slovak language.

Situation no. 1

Ako sa dostanem do..... ?  - How can I get to.... ?

Choďte rovno. - Go straight.

Potom doľava .- Then left.

A ste tam. - And there you are.

Situation no. 2


Prepáčte, hľadám poštu. - Excuse me, I want to find a post office.

Môžete mi povedať ako sa tam dostanem ?  - Can you tell me how can I get there ?

Choďte touto ulicou. - Go along this street.

Na rohu zahnite do ľava. - At the corner turn left.

Je to blízko knižnice. - It is near library.

Nemôžete to minúť. - You can not miss it.

Situation no. 3

Môžete mi pomôcť? - Can you help me ?

Možno som sa stratil. - Maybe I get lost.

Hľadám trhovisko. - I am looking for market place.

Žiadny problém. - No problem.

Je to hneď za rohom .- It is just round the corner.

Choďte týmto smerom. - Go this way.

Budete tam za chvíľu. - You will be there in a while.


Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine maturita metódy výučby Slovak nouns Slovak for foreigners vetná skladba Predminulý priebehový čas english for travelling učenie sa Anglické frazálne slovesá priama metóda anglická gramatika Doučovanie Jednoduchá veta Business English anglické časy obchodná angličtina Slovak grammar slovak for foreigners, time Vetná skladba Slovak dialogues Slovak questions anglické skratky slovenská literatúra English in use English grammar anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad prídavné mená Slovak conversation Metódy výučby slovné spojenia anglická výslovnosť Slovak cases verbs with prepositions English for everyday life slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra slovak for foreigners metódy výučby, jazyky Medical Slovak slohové útvary Gerundium výučba, doučovanie Specialized English slovenská gramatika Slovak dialogue reparát Slovak tenses Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy angličtina angličtina pre obchod Slovak sentences význam slov Anglická gramatika anglické opozitá Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet prekladateľstvo význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl Typy angličtiny Anglické zámená teória literatúry Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia frázové slovesá doučovanie Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov gramatika
Návrat na obsah