Are you lost in Slovakia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Are you lost in Slovakia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: directions
Helping hand when you are lost

In this article you will find some phrases that you can use when you want to ask for way in Slovak language.

Situation no. 1

Ako sa dostanem do..... ?  - How can I get to.... ?

Choďte rovno. - Go straight.

Potom doľava .- Then left.

A ste tam. - And there you are.

Situation no. 2


Prepáčte, hľadám poštu. - Excuse me, I want to find a post office.

Môžete mi povedať ako sa tam dostanem ?  - Can you tell me how can I get there ?

Choďte touto ulicou. - Go along this street.

Na rohu zahnite do ľava. - At the corner turn left.

Je to blízko knižnice. - It is near library.

Nemôžete to minúť. - You can not miss it.

Situation no. 3

Môžete mi pomôcť? - Can you help me ?

Možno som sa stratil. - Maybe I get lost.

Hľadám trhovisko. - I am looking for market place.

Žiadny problém. - No problem.

Je to hneď za rohom .- It is just round the corner.

Choďte týmto smerom. - Go this way.

Budete tam za chvíľu. - You will be there in a while.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Jednoduchá veta English in use Slovak nouns angličtina Anglické zámená slovenská gramatika Slovenská literatúra pohovor v angličtine Anglické prídavné mená prekladateľstvo anglické skratky Súdny preklad maturita angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Slovak questions Druhy viet slovak for foreigners anglické časy doučovanie tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť Slovak grammar Slovak conversation frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka metódy výučby Metódy výučby význam slov a ich použite Anglické frázy Gerundium Specialized English učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases Medical Slovak Slovak sentences slovné spojenia Anglické frázové slovesá prídavné mená obchodná angličtina Slovak for foreigners Slovak dialogue slovak for foreigners, time slovenská literatúra anglická konverzácia Typy angličtiny priama metóda english for travelling Anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia verbs with prepositions Predminulý priebehový čas anglická gramatika Business English vetná skladba slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod teória literatúry Nepravidelné stupňovanie slohové útvary English grammar Doučovanie Slovenský jazyk English for everyday life rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues gramatika Slovak tenses reparát Anglické slovesá výučba, doučovanie význam slov Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah