Are you lost in Slovakia ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Are you lost in Slovakia ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: directions
Helping hand when you are lost

In this article you will find some phrases that you can use when you want to ask for way in Slovak language.

Situation no. 1

Ako sa dostanem do..... ?  - How can I get to.... ?

Choďte rovno. - Go straight.

Potom doľava .- Then left.

A ste tam. - And there you are.

Situation no. 2


Prepáčte, hľadám poštu. - Excuse me, I want to find a post office.

Môžete mi povedať ako sa tam dostanem ?  - Can you tell me how can I get there ?

Choďte touto ulicou. - Go along this street.

Na rohu zahnite do ľava. - At the corner turn left.

Je to blízko knižnice. - It is near library.

Nemôžete to minúť. - You can not miss it.

Situation no. 3

Môžete mi pomôcť? - Can you help me ?

Možno som sa stratil. - Maybe I get lost.

Hľadám trhovisko. - I am looking for market place.

Žiadny problém. - No problem.

Je to hneď za rohom .- It is just round the corner.

Choďte týmto smerom. - Go this way.

Budete tam za chvíľu. - You will be there in a while.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses maturita význam slov verbs with prepositions pomôcky k učeniu sa English grammar slovné spojenia slovak for foreigners, time Metódy výučby metódy výučby Anglické frázy Doučovanie angličtina pre obchod Anglická gramatika Slovak vocabulary Anglické slovesá Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Motivácia metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia english for travelling učenie sa metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť vetná skladba angličtina pre lekárov Angličtina pre špecifické situácie slovenské nárečia, slovensko Slovak cases prekladateľstvo anglická gramatika Slovenský jazyk reparát Slovak for foreigners Slovak pronunciation Gerundium slovenská gramatika Slovak verbs význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Slovak slang výučba, doučovanie English for everyday life priama metóda Slovak conversation Specialized English English in use slohové útvary frázové slovesá Vetná skladba Jednoduchá veta slovak for foreigners Slovak nouns Slovak dialogue anglická konverzácia Slovenská literatúra anglické časy Spisovná slovenčina Slovak dialogues Druhy viet rečnícky štýl doučovanie Business English Anglické zámená Predminulý priebehový čas Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences slovenská literatúra Súdny preklad pohovor v angličtine Slovak questions Medical Slovak Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka gramatika anglické skratky Slovak word formation teória literatúry angličtina Slovak grammar anglické opozitá obchodná angličtina prídavné mená
Návrat na obsah