V pohode na pohovor v angličtine - Ako na anglickú výslovnosť - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

V pohode na pohovor v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v interview v angličtine ·
Tags: angličtinainterview
Máte ísť na pohovor v angličtine a neviete čo by sa vás mohli pýtať, tu je pre vás pomôcka, kde nájdete otázky aj s prekladom, ktoré by ste mohli dostať.

Are you the best person for this job? Why ?
Ste najlepšia osoba ore túto prácu ? Prečo?

Describe yourself.
Opíšte sa.

What are your goals for the future?
Aké sú vaše ciele do budúcnosti?

Why do you want this job?
Prečo chcete túto prácu ?

Do you prefer to work alone or on a team?
Pracujete radšej sám alebo v tíme?

What can you contribute to this company?
Ako môžete prispieť tejto spoločnosti?

What is your greatest strength?
Aká je vaša najväčšia silná stránka?

What are your salary requirements?
Aké sú vaše platové požiadavky?

What did you like or dislike about your previous job?
Čo sa vám páčilo alebo nepáčilo na vašej predošlej práci ?

What do you expect from a supervisor?
Čo očakávate od nadriadeného?

Describe your career goals.
Opíšte vaše kariérne ciele.

How do you measure success?
Ako meriate úspech ?

Do you take work home with you?
Beriete si prácu domov?

Otázok, ktoré sa vás môžu spýtať je určite oveľa viac, skúste si zatiaľ zodpovedať tieto a uvidíte, či na ne viete plynulo a bez problémov odpovedať.


Žiadne komentáre

Návrat na obsah