anglická výslovnosť - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte ako rodený angličan !
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Vetná skladba anglické časy English for everyday life Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Jednoduchá veta English in use metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Slovenská literatúra rečnícky štýl anglické skratky english for travelling priama metóda anglická výslovnosť význam slov Slovak grammar Medical Slovak Druhy viet Anglická gramatika Slovak tenses English grammar slovenská literatúra maturita Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko Business English prekladateľstvo Slovak cases Slovak nouns pohovor v angličtine slovné spojenia Metódy výučby význam slov a ich použite prídavné mená angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas Slovak questions učenie sa Slovak dialogues výučba, doučovanie Slovak sentences slovenská gramatika Slovak dialogue frázové slovesá anglické opozitá anglická gramatika reparát Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Gerundium slovak for foreigners, time Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners anglická konverzácia Slovak conversation Súdny preklad angličtina Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa Specialized English Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby doučovanie slohové útvary angličtina pre obchod Doučovanie slovak for foreigners vetná skladba teória literatúry gramatika verbs with prepositions
Návrat na obsah