anglická výslovnosť - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte ako rodený angličan !
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue Anglické frázové slovesá angličtina gramatika slovak for foreigners, time doučovanie anglická výslovnosť maturita slovné spojenia Slovak cases Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Slovak questions English for everyday life výučba, doučovanie Jednoduchá veta Anglická gramatika Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra teória literatúry Anglické frazálne slovesá Slovak tenses slovenská literatúra english for travelling Specialized English vetná skladba Slovak grammar English in use anglická gramatika metódy výučby metódy, vzdelávanie, Doučovanie angličtina pre lekárov Gerundium Súdny preklad Vetná skladba slovenská gramatika anglická konverzácia Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina anglické časy prídavné mená Business English Skúšky z jazyka rečnícky štýl frázové slovesá Slovak nouns angličtina pre obchod slohové útvary Druhy viet Medical Slovak Metódy výučby pohovor v angličtine priama metóda English grammar učenie sa verbs with prepositions Typy angličtiny reparát Slovak sentences význam slov prekladateľstvo význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie anglické skratky Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah