anglická výslovnosť - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Hovorte ako rodený angličan !
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia anglická gramatika metódy výučby angličtina pre obchod slohové útvary Anglické frázové slovesá English in use doučovanie slovak for foreigners, time Jednoduchá veta Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak Slovenská gramatika pohovor v angličtine Slovak dialogue Slovenská literatúra prídavné mená obchodná angličtina Gerundium English for everyday life Anglická gramatika Anglické slovesá učenie sa Slovak for foreigners anglické skratky Specialized English Slovak grammar Anglické frázy anglické časy Skúšky z jazyka Motivácia slovenská gramatika Slovak cases Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra priama metóda Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá Slovak questions výučba, doučovanie Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, maturita angličtina Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá Business English Doučovanie Druhy viet gramatika slovak for foreigners Slovak vocabulary Slovak conversation význam slov English grammar prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby slovné spojenia metódy výučby, jazyky Anglické zámená rečnícky štýl význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie vetná skladba english for travelling Slovak tenses anglická výslovnosť Súdny preklad Slovak dialogues anglické opozitá Vetná skladba Slovak nouns Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa reparát angličtina pre lekárov verbs with prepositions
Návrat na obsah