Ďakujem v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ďakujem v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Angličtina pre každú situáciu ·
Tags: angličtinaenglishphrasesfrázy
Ďakujem v angličtine – Thank you in English   
         
 
V tomto blogu si ukážeme na viacerých situáciách ako môžeme poďakovať v angličtine, teda čo všetko môžeme použiť, tak ideme na to.

 
Fetch me the scissors, please.                                     Prosím ťa, prines mi nožnice.

 
Here they are.                                                               Tu sú.

 
Thanks.                                                                          Ďakujem.

 
 
Excuse  me, which is Mr Johnon´s house?                  Prepáčte, ktorý dom je pána Johnsona ?

 
The last but one in the road.                                        Ten predposledný na ulici.

 
Thank you.                                                                   Ďakujem.

 
Excuse me, is this your umbrella?                               Prepáčte, je toto váš dáždnik?

 
Yes, it is. Thank you very much.                                  Áno, veľmi pekne ďakujem.

 
 
I´ve got some photographs for you, Mrs Hall.             Pani Hallová, mám pre vás nejaké fotografie.

Thank you very much, Mr Bell. You´re very kind.       Veľmi pekne vám ďakujem, Pán Bell. Ste veľmi                                                                                         láskavý.

 
That´s all right.                                                            To je v poriadku.    
 
Here, let me show you how to handle this  thing.       Počkajte, ukážem vám ako sa s tým narába.  
      
 
That´s kind of you, Mr Fletcher.                                   To je od vás milé pán Fletcher.

 
Thanks awfully.                                                            Veľmi pekne ďakujem.

 
Not at all .                                                                      Niet za čo.

 
 
I´ll drive you home, if you like.                                       Zaveziem vás domov, ak chcete.

 
Oh, that´s wonderful. Thank you so much, Mr Green.   To je vynikajúce. Veľmi pekne vám ďakujem,                                                                                             pán Green.

 
It´s a pleasure.                                                                 S radosťou.                                                                                                     


Mesačné príspevky
Oblaky
pohovor v angličtine Slovak dialogues anglické opozitá Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie doučovanie slovenské nárečia, slovensko Súdny preklad Slovenský jazyk anglická konverzácia Slovenská gramatika slovné spojenia Slovak sentences Specialized English Doučovanie Slovak questions english for travelling slohové útvary slovak for foreigners Anglická gramatika Slovenská literatúra verbs with prepositions angličtina pre obchod Slovak word formation English for everyday life Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas Medical Slovak slovak for foreigners, time prídavné mená priama metóda Slovak cases Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia maturita Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Anglické zámená Business English Slovak conversation gramatika Druhy viet vetná skladba význam slov Anglické frázy English in use rečnícky štýl anglické skratky prekladateľstvo frázové slovesá anglická výslovnosť metódy výučby Jednoduchá veta Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka Slovak tenses Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Slovak vocabulary angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Motivácia Gerundium obchodná angličtina Slovak for foreigners angličtina Vetná skladba Typy angličtiny učenie sa Slovak nouns reparát anglické časy slovenská literatúra metódy výučby, jazyky slovenská gramatika English grammar teória literatúry
Návrat na obsah