Ďakujem v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ďakujem v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Angličtina pre každú situáciu ·
Tags: angličtinaenglishphrasesfrázy
Ďakujem v angličtine – Thank you in English   
         
 
V tomto blogu si ukážeme na viacerých situáciách ako môžeme poďakovať v angličtine, teda čo všetko môžeme použiť, tak ideme na to.

 
Fetch me the scissors, please.                                     Prosím ťa, prines mi nožnice.

 
Here they are.                                                               Tu sú.

 
Thanks.                                                                          Ďakujem.

 
 
Excuse  me, which is Mr Johnon´s house?                  Prepáčte, ktorý dom je pána Johnsona ?

 
The last but one in the road.                                        Ten predposledný na ulici.

 
Thank you.                                                                   Ďakujem.

 
Excuse me, is this your umbrella?                               Prepáčte, je toto váš dáždnik?

 
Yes, it is. Thank you very much.                                  Áno, veľmi pekne ďakujem.

 
 
I´ve got some photographs for you, Mrs Hall.             Pani Hallová, mám pre vás nejaké fotografie.

Thank you very much, Mr Bell. You´re very kind.       Veľmi pekne vám ďakujem, Pán Bell. Ste veľmi                                                                                         láskavý.

 
That´s all right.                                                            To je v poriadku.    
 
Here, let me show you how to handle this  thing.       Počkajte, ukážem vám ako sa s tým narába.  
      
 
That´s kind of you, Mr Fletcher.                                   To je od vás milé pán Fletcher.

 
Thanks awfully.                                                            Veľmi pekne ďakujem.

 
Not at all .                                                                      Niet za čo.

 
 
I´ll drive you home, if you like.                                       Zaveziem vás domov, ak chcete.

 
Oh, that´s wonderful. Thank you so much, Mr Green.   To je vynikajúce. Veľmi pekne vám ďakujem,                                                                                             pán Green.

 
It´s a pleasure.                                                                 S radosťou.                                                                                                     


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar Typy angličtiny slovak for foreigners Doučovanie Slovenská gramatika english for travelling Anglické prídavné mená frázové slovesá slohové útvary Anglické frázy English in use Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners učenie sa prekladateľstvo slovné spojenia metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá angličtina pre lekárov Anglické zámená Business English Slovak tenses Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk verbs with prepositions metódy výučby, jazyky vetná skladba Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns Metódy výučby anglická konverzácia English grammar tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life anglická výslovnosť teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka anglické časy prídavné mená Gerundium Slovak cases maturita Slovak vocabulary Medical Slovak slovenská literatúra pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Jednoduchá veta Slovak sentences Vetná skladba Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time výučba, doučovanie anglické skratky rečnícky štýl Slovenská literatúra gramatika Druhy viet význam slov a ich použite angličtina pre obchod anglické opozitá Specialized English Slovak questions doučovanie Súdny preklad význam slov Slovak conversation slovenská gramatika obchodná angličtina angličtina reparát Anglická gramatika Slovak dialogue metódy výučby slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah