Ďakujem v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ďakujem v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Angličtina pre každú situáciu ·
Tags: angličtinaenglishphrasesfrázy
Ďakujem v angličtine – Thank you in English   
         
 
V tomto blogu si ukážeme na viacerých situáciách ako môžeme poďakovať v angličtine, teda čo všetko môžeme použiť, tak ideme na to.

 
Fetch me the scissors, please.                                     Prosím ťa, prines mi nožnice.

 
Here they are.                                                               Tu sú.

 
Thanks.                                                                          Ďakujem.

 
 
Excuse  me, which is Mr Johnon´s house?                  Prepáčte, ktorý dom je pána Johnsona ?

 
The last but one in the road.                                        Ten predposledný na ulici.

 
Thank you.                                                                   Ďakujem.

 
Excuse me, is this your umbrella?                               Prepáčte, je toto váš dáždnik?

 
Yes, it is. Thank you very much.                                  Áno, veľmi pekne ďakujem.

 
 
I´ve got some photographs for you, Mrs Hall.             Pani Hallová, mám pre vás nejaké fotografie.

Thank you very much, Mr Bell. You´re very kind.       Veľmi pekne vám ďakujem, Pán Bell. Ste veľmi                                                                                         láskavý.

 
That´s all right.                                                            To je v poriadku.    
 
Here, let me show you how to handle this  thing.       Počkajte, ukážem vám ako sa s tým narába.  
      
 
That´s kind of you, Mr Fletcher.                                   To je od vás milé pán Fletcher.

 
Thanks awfully.                                                            Veľmi pekne ďakujem.

 
Not at all .                                                                      Niet za čo.

 
 
I´ll drive you home, if you like.                                       Zaveziem vás domov, ak chcete.

 
Oh, that´s wonderful. Thank you so much, Mr Green.   To je vynikajúce. Veľmi pekne vám ďakujem,                                                                                             pán Green.

 
It´s a pleasure.                                                                 S radosťou.                                                                                                     


Mesačné príspevky
Oblaky
Business English anglická gramatika anglická konverzácia Slovak questions Anglické frázové slovesá rečnícky štýl slovak for foreigners Metódy výučby frázové slovesá Doučovanie Gerundium metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa teória literatúry priama metóda English for everyday life vetná skladba doučovanie Anglické frázy Medical Slovak anglické časy Slovak for foreigners angličtina slovné spojenia Slovak dialogues anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie angličtina pre obchod english for travelling Anglická gramatika Slovak cases Slovak dialogue Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Vetná skladba slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak sentences Slovak conversation English in use obchodná angličtina anglické skratky reparát verbs with prepositions význam slov a ich použite Slovak grammar prekladateľstvo maturita slohové útvary English grammar anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená Slovenská literatúra Druhy viet anglické opozitá Slovenský jazyk učenie sa metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Súdny preklad Jednoduchá veta gramatika metódy výučby Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine Slovak tenses Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie význam slov tipy ako sa učiť jazyk Specialized English slovenská gramatika
Návrat na obsah