Ďakujem v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ďakujem v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Angličtina pre každú situáciu ·
Tags: angličtinaenglishphrasesfrázy
Ďakujem v angličtine – Thank you in English   
         
 
V tomto blogu si ukážeme na viacerých situáciách ako môžeme poďakovať v angličtine, teda čo všetko môžeme použiť, tak ideme na to.

 
Fetch me the scissors, please.                                     Prosím ťa, prines mi nožnice.

 
Here they are.                                                               Tu sú.

 
Thanks.                                                                          Ďakujem.

 
 
Excuse  me, which is Mr Johnon´s house?                  Prepáčte, ktorý dom je pána Johnsona ?

 
The last but one in the road.                                        Ten predposledný na ulici.

 
Thank you.                                                                   Ďakujem.

 
Excuse me, is this your umbrella?                               Prepáčte, je toto váš dáždnik?

 
Yes, it is. Thank you very much.                                  Áno, veľmi pekne ďakujem.

 
 
I´ve got some photographs for you, Mrs Hall.             Pani Hallová, mám pre vás nejaké fotografie.

Thank you very much, Mr Bell. You´re very kind.       Veľmi pekne vám ďakujem, Pán Bell. Ste veľmi                                                                                         láskavý.

 
That´s all right.                                                            To je v poriadku.    
 
Here, let me show you how to handle this  thing.       Počkajte, ukážem vám ako sa s tým narába.  
      
 
That´s kind of you, Mr Fletcher.                                   To je od vás milé pán Fletcher.

 
Thanks awfully.                                                            Veľmi pekne ďakujem.

 
Not at all .                                                                      Niet za čo.

 
 
I´ll drive you home, if you like.                                       Zaveziem vás domov, ak chcete.

 
Oh, that´s wonderful. Thank you so much, Mr Green.   To je vynikajúce. Veľmi pekne vám ďakujem,                                                                                             pán Green.

 
It´s a pleasure.                                                                 S radosťou.                                                                                                     


Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda slovak for foreigners maturita Anglická gramatika angličtina metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov učenie sa English grammar Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko gramatika metódy výučby Slovenská literatúra frázové slovesá anglická gramatika Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát slovenská literatúra Slovak nouns Anglické frázové slovesá anglické opozitá anglická výslovnosť Slovenský jazyk výučba, doučovanie slovné spojenia Anglické zámená verbs with prepositions Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar Specialized English slohové útvary teória literatúry English in use Slovak conversation Anglické frazálne slovesá Doučovanie vetná skladba význam slov Slovak for foreigners Slovak sentences Druhy viet Jednoduchá veta pohovor v angličtine doučovanie Gerundium Metódy výučby slovenská gramatika angličtina pre obchod anglické skratky anglické časy význam slov a ich použite Slovak cases Medical Slovak Slovak questions anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka english for travelling prekladateľstvo English for everyday life Typy angličtiny prídavné mená Slovak tenses obchodná angličtina Business English anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah