Ďakujem v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ďakujem v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Angličtina pre každú situáciu ·
Tags: angličtinaenglishphrasesfrázy
Ďakujem v angličtine – Thank you in English   
         
 
V tomto blogu si ukážeme na viacerých situáciách ako môžeme poďakovať v angličtine, teda čo všetko môžeme použiť, tak ideme na to.

 
Fetch me the scissors, please.                                     Prosím ťa, prines mi nožnice.

 
Here they are.                                                               Tu sú.

 
Thanks.                                                                          Ďakujem.

 
 
Excuse  me, which is Mr Johnon´s house?                  Prepáčte, ktorý dom je pána Johnsona ?

 
The last but one in the road.                                        Ten predposledný na ulici.

 
Thank you.                                                                   Ďakujem.

 
Excuse me, is this your umbrella?                               Prepáčte, je toto váš dáždnik?

 
Yes, it is. Thank you very much.                                  Áno, veľmi pekne ďakujem.

 
 
I´ve got some photographs for you, Mrs Hall.             Pani Hallová, mám pre vás nejaké fotografie.

Thank you very much, Mr Bell. You´re very kind.       Veľmi pekne vám ďakujem, Pán Bell. Ste veľmi                                                                                         láskavý.

 
That´s all right.                                                            To je v poriadku.    
 
Here, let me show you how to handle this  thing.       Počkajte, ukážem vám ako sa s tým narába.  
      
 
That´s kind of you, Mr Fletcher.                                   To je od vás milé pán Fletcher.

 
Thanks awfully.                                                            Veľmi pekne ďakujem.

 
Not at all .                                                                      Niet za čo.

 
 
I´ll drive you home, if you like.                                       Zaveziem vás domov, ak chcete.

 
Oh, that´s wonderful. Thank you so much, Mr Green.   To je vynikajúce. Veľmi pekne vám ďakujem,                                                                                             pán Green.

 
It´s a pleasure.                                                                 S radosťou.                                                                                                     


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy Typy angličtiny Slovak pronunciation Slovenská literatúra Medical Slovak slovenská literatúra priama metóda Slovak cases teória literatúry metódy výučby angličtina pre obchod maturita Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak verbs obchodná angličtina Doučovanie english for travelling Predminulý priebehový čas slovenská gramatika anglická gramatika učenie sa Anglické frázové slovesá Slovak tenses frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť význam slov a ich použite slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk angličtina Jednoduchá veta anglická konverzácia Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky Slovak sentences Anglické frázy Vetná skladba prídavné mená Anglické prídavné mená Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá reparát anglické skratky Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet English grammar Motivácia English in use Slovak nouns prekladateľstvo výučba, doučovanie Anglické zámená Slovak slang Skúšky z jazyka doučovanie Business English výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions Spisovná slovenčina pohovor v angličtine Slovak for foreigners Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners, time Specialized English Slovak conversation angličtina pre lekárov gramatika slohové útvary pomôcky k učeniu sa rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie English for everyday life Metódy výučby Súdny preklad vetná skladba Slovak word formation slovné spojenia Slovak questions Slovak dialogues význam slov Slovenská gramatika anglické opozitá Slovak dialogue
Návrat na obsah