09/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o prídavných menám
Filip Šuman -Burdej | 30/9/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu Specialized English vetná skladba frázové slovesá Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa anglické časy gramatika Business English Gerundium Slovak vocabulary Slovak sentences English grammar English for everyday life Vetná skladba Anglická gramatika angličtina pre lekárov Predminulý priebehový čas učenie sa rečnícky štýl anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá Slovak nouns anglická konverzácia slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues prídavné mená Druhy viet verbs with prepositions význam slov a ich použite Slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená Typy angličtiny Slovak grammar teória literatúry Anglické frázové slovesá význam slov angličtina pre obchod priama metóda prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives English in use Anglické slovesá Súdny preklad Motivácia Slovak cases anglické opozitá Slovak dialogue Medical Slovak maturita Doučovanie Slovenská gramatika slovenská literatúra angličtina Slovenský jazyk Anglické frázy slovné spojenia slovak for foreigners metódy výučby Slovak conversation obchodná angličtina Metódy výučby Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika slohové útvary metódy, vzdelávanie, Slovak questions english for travelling slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie pohovor v angličtine doučovanie Anglické prídavné mená
Návrat na obsah