09/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o prídavných menám
Filip Šuman -Burdej | 30/9/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Motivácia Slovak tenses anglické skratky Anglické frázové slovesá Business English Vetná skladba Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovak questions doučovanie prídavné mená učenie sa Slovak vocabulary teória literatúry English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny rečnícky štýl reparát Slovenská gramatika Slovak conversation výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo slovné spojenia Anglické zámená anglická gramatika vetná skladba anglická výslovnosť gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation angličtina Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko Doučovanie English grammar anglická konverzácia Slovak cases slovenská gramatika anglické časy metódy výučby pohovor v angličtine Gerundium anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod English in use slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues anglické opozitá angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka Slovenská literatúra Metódy výučby maturita význam slov Slovak for foreigners Druhy viet english for travelling priama metóda Specialized English verbs with prepositions Anglické slovesá metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta Slovak dialogue Anglická gramatika význam slov a ich použite Súdny preklad Slovak grammar Anglické prídavné mená obchodná angličtina Slovak sentences frázové slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak nouns slohové útvary slovenská literatúra
Návrat na obsah