07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation slovné spojenia English in use obchodná angličtina prídavné mená teória literatúry Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika slovak for foreigners, time doučovanie frázové slovesá Slovak for foreigners slohové útvary anglické časy anglické skratky Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie maturita English for everyday life Jednoduchá veta anglická výslovnosť anglické opozitá Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Gerundium Specialized English Slovak dialogues Slovak nouns angličtina pre lekárov slovak for foreigners verbs with prepositions slovenská literatúra angličtina pre obchod význam slov Slovak cases metódy výučby Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Druhy viet Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses vetná skladba Slovak questions priama metóda reparát Anglické zámená Medical Slovak metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue english for travelling výučba, doučovanie význam slov a ich použite Anglické frázy anglická konverzácia anglická gramatika Slovenská literatúra Metódy výučby Predminulý priebehový čas English grammar angličtina rečnícky štýl učenie sa Vetná skladba Business English prekladateľstvo gramatika
Návrat na obsah