07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions Slovak cases Slovak conversation Slovak tenses slovenská gramatika prídavné mená Business English slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá Anglické frázy anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika Doučovanie Slovak sentences rečnícky štýl Slovak dialogue Slovak vocabulary Gerundium angličtina Anglické slovesá význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky anglické časy English grammar Anglické zámená prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie slovenské nárečia, slovensko priama metóda Súdny preklad verbs with prepositions slohové útvary Jednoduchá veta učenie sa anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika gramatika slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk English in use Slovak for foreigners angličtina pre lekárov maturita anglická výslovnosť význam slov angličtina pre obchod vetná skladba English for everyday life reparát anglická konverzácia english for travelling slovenská literatúra obchodná angličtina doučovanie Slovak dialogues Slovak nouns Anglická gramatika výučba, doučovanie anglické opozitá Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas Anglické prídavné mená Typy angličtiny Medical Slovak Metódy výučby metódy výučby Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka teória literatúry Specialized English Druhy viet Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine
Návrat na obsah