07/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako na reparát
Filip Šuman -Burdej | 15/7/2019
Types of sentences
Filip Šuman -Burdej | 3/7/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Slovak questions Medical Slovak English grammar angličtina pre obchod Vetná skladba Anglické frázové slovesá učenie sa Súdny preklad metódy výučby, jazyky Slovak conversation obchodná angličtina pohovor v angličtine angličtina Predminulý priebehový čas anglické časy metódy, vzdelávanie, vetná skladba význam slov a ich použite Anglické zámená Slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Angličtina pre špecifické situácie Slovak slang Druhy viet slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta reparát metódy výučby Motivácia slohové útvary prídavné mená Slovenský jazyk Anglické slovesá Slovenská literatúra priama metóda Anglická gramatika slovak for foreigners, time slovenská literatúra anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation prekladateľstvo Slovak tenses anglická výslovnosť Gerundium rečnícky štýl slovak for foreigners Business English Slovak dialogues doučovanie Slovak dialogue Specialized English frázové slovesá Doučovanie význam slov Metódy výučby Typy angličtiny Slovak vocabulary Slovak sentences Slovak cases Slovak for foreigners gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs Slovak nouns výučba, doučovanie anglická gramatika teória literatúry anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Spisovná slovenčina angličtina pre lekárov anglické skratky Slovak pronunciation Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Anglické frázy verbs with prepositions english for travelling English in use
Návrat na obsah