04/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet english for travelling Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa prídavné mená Slovak tenses anglické skratky Vetná skladba English for everyday life English grammar slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika slovné spojenia anglická výslovnosť obchodná angličtina slovenská literatúra doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika English in use Slovak cases Doučovanie vetná skladba Súdny preklad Predminulý priebehový čas Slovak conversation teória literatúry prekladateľstvo Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time angličtina Slovak dialogue metódy výučby Slovak grammar maturita anglické časy slovenská gramatika gramatika výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu Specialized English Typy angličtiny učenie sa význam slov Medical Slovak slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Gerundium frázové slovesá Metódy výučby reparát rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions Slovenský jazyk priama metóda Jednoduchá veta slohové útvary Skúšky z jazyka pohovor v angličtine angličtina pre lekárov anglická konverzácia Slovenská literatúra angličtina pre obchod Slovak sentences význam slov a ich použite Anglické zámená anglické opozitá Slovak for foreigners verbs with prepositions Business English Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky Slovak dialogues
Návrat na obsah