04/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky English grammar anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Anglické frázy gramatika doučovanie Vetná skladba anglická konverzácia angličtina pre obchod anglická gramatika Slovak nouns Slovak questions Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie anglické skratky Slovak dialogue Druhy viet slovak for foreigners, time angličtina maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie pohovor v angličtine priama metóda anglické časy Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions slovné spojenia Jednoduchá veta Metódy výučby učenie sa Súdny preklad Slovak grammar English for everyday life Angličtina pre každú situáciu english for travelling Specialized English anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl význam slov Medical Slovak Slovak tenses Skúšky z jazyka Typy angličtiny Anglická gramatika prídavné mená Slovak for foreigners Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko teória literatúry English in use Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk slovak for foreigners prekladateľstvo slovenská literatúra metódy výučby slovenská gramatika Slovak cases Slovak conversation Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra vetná skladba reparát metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Business English výučba, doučovanie
Návrat na obsah