04/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Charakteristika metafory.
Filip Šuman -Burdej | 30/4/2019
Ako vyjadriť v angličtine úžas a prekvapenie?
Filip Šuman -Burdej | 23/4/2019
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Past, future and present tense of Slovak verbs
Filip Šuman -Burdej | 20/4/2019
Viete ako vytvoriť slová v angličtine ?
Filip Šuman -Burdej | 11/4/2019
Feminine gender
Filip Šuman -Burdej | 3/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Slovak sentences Slovak for foreigners frázové slovesá rečnícky štýl anglické časy anglická výslovnosť verbs with prepositions angličtina pre lekárov Slovak questions Skúšky z jazyka význam slov prekladateľstvo Spisovná slovenčina Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko angličtina Jednoduchá veta anglická konverzácia pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika maturita anglické opozitá Business English vetná skladba Specialized English Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation Metódy výučby reparát Druhy viet Slovak vocabulary priama metóda výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika teória literatúry angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, doučovanie Slovak cases Anglické slovesá Slovak slang slovak for foreigners, time Slovak pronunciation Slovenská literatúra obchodná angličtina metódy výučby, jazyky prídavné mená Predminulý priebehový čas Doučovanie pohovor v angličtine význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá Vetná skladba Slovak verbs slovenská literatúra slohové útvary Anglická gramatika Slovak nouns výučba, doučovanie metódy výučby Slovenský jazyk slovenská gramatika slovak for foreigners gramatika English grammar Angličtina pre špecifické situácie Anglické frázy english for travelling Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny Anglické prídavné mená English in use Angličtina pre každú situáciu anglické skratky Slovak tenses Slovak grammar Slovak dialogues Slovak dialogue Motivácia English for everyday life Anglické zámená Gerundium Slovak word formation
Návrat na obsah