reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina vetná skladba Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions Slovak sentences slovné spojenia Anglická gramatika slovenská literatúra Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená doučovanie angličtina pre obchod Business English význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky verbs with prepositions Anglické frázy Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie anglické opozitá Slovenská literatúra maturita Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Slovak nouns English in use teória literatúry slohové útvary rečnícky štýl Slovenská gramatika Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa anglické časy Slovak cases reparát pohovor v angličtine Skúšky z jazyka metódy výučby Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Slovak vocabulary Slovak dialogues angličtina pre lekárov Jednoduchá veta anglická konverzácia Slovak for foreigners Slovak tenses Doučovanie Gerundium význam slov tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina priama metóda frázové slovesá Motivácia Typy angličtiny English grammar Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, prídavné mená English for everyday life gramatika english for travelling anglická výslovnosť anglické skratky slovak for foreigners, time Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika Metódy výučby anglická gramatika Anglické frázové slovesá Súdny preklad Druhy viet Slovenský jazyk prekladateľstvo
Návrat na obsah