reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
English in use Druhy viet metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl význam slov Anglické frázové slovesá anglické skratky prídavné mená anglická výslovnosť slovenská literatúra verbs with prepositions metódy výučby učenie sa anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners Slovak sentences priama metóda Slovak nouns Slovak cases Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika vetná skladba slovak for foreigners angličtina pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Jednoduchá veta význam slov a ich použite doučovanie Slovak conversation Predminulý priebehový čas Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk English grammar anglické opozitá Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie slohové útvary Anglické slovesá maturita Typy angličtiny Slovak grammar metódy, vzdelávanie, teória literatúry english for travelling frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad anglická konverzácia výučba, doučovanie Slovak questions Gerundium Business English anglické časy Slovak dialogue Anglické zámená Slovak dialogues Skúšky z jazyka slovenská gramatika reparát Slovenská literatúra angličtina pre obchod Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina Specialized English slovné spojenia Metódy výučby Anglické frázy slovak for foreigners, time gramatika English for everyday life
Návrat na obsah