reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby slovné spojenia anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases Slovenská literatúra Doučovanie angličtina slovak for foreigners, time Slovak word formation Slovak tenses teória literatúry pohovor v angličtine English grammar angličtina pre lekárov English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar anglická výslovnosť maturita Anglické frázové slovesá Business English Predminulý priebehový čas vetná skladba rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená slohové útvary Vetná skladba Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite English for everyday life prídavné mená anglické skratky Medical Slovak Súdny preklad Jednoduchá veta Slovak for foreigners gramatika slovenská gramatika Slovak dialogues Slovak sentences anglické časy Slovenská gramatika angličtina pre obchod prekladateľstvo english for travelling Anglické frázy výučba, doučovanie Slovak dialogue verbs with prepositions Motivácia Specialized English Slovak nouns Metódy výučby frázové slovesá Slovak vocabulary slovak for foreigners anglická gramatika metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá doučovanie anglická konverzácia Slovak conversation Gerundium Druhy viet reparát význam slov priama metóda Typy angličtiny obchodná angličtina Anglické prídavné mená slovenská literatúra Slovak questions
Návrat na obsah