reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
pomôcky k učeniu sa význam slov Gerundium anglické skratky Anglické frázy Specialized English English for everyday life rečnícky štýl frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Slovak slang metódy výučby, jazyky prekladateľstvo maturita anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak pohovor v angličtine Anglické slovesá gramatika Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov slovenská gramatika Slovak verbs Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko doučovanie Slovak grammar Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Slovak vocabulary anglické časy Slovak pronunciation Doučovanie English grammar slohové útvary slovenská literatúra Slovak cases Slovak sentences Slovak questions Slovak nouns anglické opozitá anglická výslovnosť english for travelling Metódy výučby Slovak for foreigners Spisovná slovenčina metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Motivácia English in use reparát Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners Vetná skladba verbs with prepositions vetná skladba obchodná angličtina teória literatúry Slovak tenses angličtina Angličtina pre špecifické situácie Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá učenie sa Slovak word formation Slovenská gramatika Skúšky z jazyka anglická gramatika Anglické zámená Slovenský jazyk Slovak dialogue Slovak conversation Slovak dialogues metódy výučby angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie význam slov a ich použite prídavné mená anglická konverzácia priama metóda Typy angličtiny Anglická gramatika slovak for foreigners, time Súdny preklad Business English
Návrat na obsah