reparát - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Prvá pomoc k reparátu
Filip Šuman -Burdej | 19/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Specialized English gramatika anglické časy Anglické frázové slovesá slovak for foreigners Slovenský jazyk anglické opozitá Slovak grammar Anglické zámená priama metóda význam slov slovenská literatúra English for everyday life angličtina slovné spojenia verbs with prepositions prekladateľstvo Slovak dialogue reparát teória literatúry english for travelling anglická konverzácia Slovak cases Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika výučba, doučovanie rečnícky štýl slovak for foreigners, time učenie sa Slovak dialogues doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov Slovak sentences English grammar Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Vetná skladba Slovak questions maturita Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka vetná skladba Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Business English význam slov a ich použite frázové slovesá anglická gramatika obchodná angličtina prídavné mená Gerundium Jednoduchá veta Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby English in use Doučovanie Anglické frázy anglické skratky pohovor v angličtine Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk slohové útvary Súdny preklad anglická výslovnosť Slovak tenses metódy výučby, jazyky Druhy viet metódy výučby Slovak conversation
Návrat na obsah