doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy reparát metódy, vzdelávanie, priama metóda frázové slovesá Slovak grammar Typy angličtiny Medical Slovak Druhy viet prekladateľstvo pohovor v angličtine anglické opozitá Slovak dialogue Specialized English English for everyday life učenie sa Slovak conversation Skúšky z jazyka anglická konverzácia metódy výučby angličtina maturita Slovak cases gramatika Slovak tenses Anglická gramatika Slovak for foreigners slovné spojenia Slovak nouns slovak for foreigners Vetná skladba anglické skratky výučba, doučovanie slovenská literatúra Doučovanie Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Business English anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu English grammar Predminulý priebehový čas English in use tipy ako sa učiť jazyk Motivácia prídavné mená english for travelling Metódy výučby Slovak sentences Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod význam slov a ich použite Slovak questions anglické časy Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Anglické zámená Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá Anglické prídavné mená slovenská gramatika anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions význam slov Gerundium vetná skladba Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov obchodná angličtina metódy výučby, jazyky Súdny preklad slohové útvary doučovanie slovak for foreigners, time Slovak dialogues Slovak vocabulary rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry
Návrat na obsah