doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk slovné spojenia Slovak vocabulary metódy, vzdelávanie, anglické skratky Slovak nouns Slovak conversation Anglické zámená english for travelling učenie sa výučba, doučovanie frázové slovesá angličtina pre lekárov English in use Skúšky z jazyka Slovak dialogues Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie vetná skladba výučba, učenie sa, anketa angličtina Metódy výučby maturita rečnícky štýl Vetná skladba slovenská gramatika Predminulý priebehový čas English for everyday life slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Specialized English Angličtina pre každú situáciu Gerundium Anglické prídavné mená Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue Slovak grammar pohovor v angličtine anglická výslovnosť anglické časy priama metóda Anglické nepravidelné slovesá Motivácia Slovak questions slohové útvary anglické opozitá Anglická gramatika Business English reparát význam slov anglická konverzácia Medical Slovak Súdny preklad význam slov a ich použite Slovak sentences Slovenská gramatika Doučovanie angličtina pre obchod Slovak cases Anglické frázové slovesá Slovak tenses English grammar anglická gramatika gramatika teória literatúry Anglické frázy metódy výučby Slovak for foreigners Slovak word formation slovak for foreigners, time Typy angličtiny verbs with prepositions obchodná angličtina Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo
Návrat na obsah