doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy English for everyday life Typy angličtiny Anglické frázy Slovak pronunciation angličtina pre obchod Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa Slovak conversation Spisovná slovenčina Slovak sentences Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas Slovak verbs Slovak slang Gerundium priama metóda výučba, doučovanie angličtina pre lekárov slovenská gramatika Slovak questions Slovak cases Slovak nouns metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Doučovanie English grammar Skúšky z jazyka anglická gramatika Medical Slovak Motivácia slohové útvary anglické skratky slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky prekladateľstvo Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners maturita verbs with prepositions Slovak vocabulary english for travelling vetná skladba Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázové slovesá anglická konverzácia gramatika prídavné mená Jednoduchá veta anglická výslovnosť Anglické slovesá slovenská literatúra Vetná skladba slovné spojenia rečnícky štýl teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Slovak tenses slovak for foreigners, time Druhy viet doučovanie Metódy výučby Slovenská gramatika angličtina Slovak grammar význam slov učenie sa Business English frázové slovesá Slovak dialogue Slovak dialogues Anglické zámená Anglická gramatika Slovak word formation Specialized English Angličtina pre špecifické situácie Obchodná angličtina obchodná angličtina English in use
Návrat na obsah