doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar English for everyday life priama metóda Gerundium anglická konverzácia Skúšky z jazyka reparát slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners english for travelling význam slov a ich použite angličtina metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo slohové útvary Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners pohovor v angličtine vetná skladba rečnícky štýl doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak slovak for foreigners, time Slovak cases Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses výučba, doučovanie anglické časy English grammar Predminulý priebehový čas Slovak sentences Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Doučovanie Slovenská literatúra maturita teória literatúry Slovak conversation frázové slovesá slovné spojenia Jednoduchá veta verbs with prepositions Specialized English učenie sa metódy výučby Business English anglická výslovnosť Anglické frázy Anglická gramatika Slovenský jazyk Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Vetná skladba metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Slovak dialogues angličtina pre lekárov gramatika Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu English in use Anglické zámená Druhy viet prídavné mená angličtina pre obchod anglické skratky obchodná angličtina anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Slovak questions význam slov
Návrat na obsah