doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta učenie sa English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina Slovenský jazyk Slovak conversation Slovak dialogue anglické časy Slovak grammar anglické opozitá Slovak tenses Slovenská literatúra slohové útvary Slovak sentences Medical Slovak metódy výučby anglická konverzácia English for everyday life maturita Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine slovak for foreigners rečnícky štýl Anglická gramatika význam slov a ich použite Doučovanie výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky Anglické zámená Súdny preklad priama metóda Typy angličtiny slovak for foreigners, time slovné spojenia angličtina pre lekárov vetná skladba anglické skratky Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Slovak nouns slovenská literatúra angličtina pre obchod prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Druhy viet reparát prídavné mená gramatika Gerundium frázové slovesá Vetná skladba teória literatúry Slovak for foreigners English in use slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia Business English slovenská gramatika english for travelling Anglické frázy význam slov Specialized English výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Slovak questions Anglické slovesá Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie angličtina doučovanie Slovak cases Skúšky z jazyka
Návrat na obsah