doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Neviete kde nájsť doučovanie?
Filip Šuman -Burdej | 17/11/2018
Klady súkromného doučovania
Filip Šuman -Burdej | 28/6/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Typy angličtiny reparát anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy angličtina pre obchod slovné spojenia doučovanie Slovak grammar Súdny preklad Slovenská literatúra angličtina gramatika English in use metódy, vzdelávanie, Slovak questions vetná skladba slohové útvary slovenská literatúra slovenská gramatika Slovenský jazyk anglické časy Slovak conversation angličtina pre lekárov význam slov a ich použite maturita slovak for foreigners, time Anglická gramatika výučba, doučovanie verbs with prepositions pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas Metódy výučby teória literatúry priama metóda rečnícky štýl English grammar metódy výučby Slovak dialogue Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Slovak tenses anglická gramatika Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá Business English anglické skratky Jednoduchá veta Anglické zámená Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk english for travelling Slovak nouns anglická konverzácia učenie sa English for everyday life Gerundium frázové slovesá Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina anglické opozitá metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Medical Slovak Doučovanie slovak for foreigners Slovak cases výučba, učenie sa, anketa význam slov
Návrat na obsah