angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôvody ľudí učiť sa angličtinu.
Filip Šuman -Burdej | 9/4/2020
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená frázové slovesá Slovak conversation slovenská literatúra Slovak sentences slovak for foreigners, time Angličtina pre špecifické situácie english for travelling anglické skratky reparát anglické časy Slovenský jazyk anglická gramatika význam slov Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá verbs with prepositions Slovak word formation anglické opozitá Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia angličtina pre lekárov prekladateľstvo gramatika Anglické prídavné mená Slovak pronunciation Doučovanie Slovak grammar Slovak cases Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Medical Slovak Anglické slovesá angličtina pre obchod Business English význam slov a ich použite obchodná angličtina Slovak for foreigners Slovak dialogue slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko Motivácia Slovak vocabulary teória literatúry anglická konverzácia priama metóda učenie sa metódy výučby Jednoduchá veta Slovak verbs maturita slovenská gramatika Specialized English Druhy viet Spisovná slovenčina English grammar angličtina Slovak dialogues Slovak nouns Slovenská gramatika Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl Slovak slang výučba, doučovanie Slovenská literatúra anglická výslovnosť vetná skladba metódy, vzdelávanie, prídavné mená English for everyday life Predminulý priebehový čas Metódy výučby Anglické frázy Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Gerundium pomôcky k učeniu sa slohové útvary metódy výučby, jazyky doučovanie Anglická gramatika English in use
Návrat na obsah