angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
priama metóda výučba, učenie sa, anketa gramatika Jednoduchá veta slovné spojenia English grammar slohové útvary Slovak dialogue Slovak for foreigners Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk doučovanie Predminulý priebehový čas Druhy viet slovak for foreigners Vetná skladba metódy výučby english for travelling Slovak nouns význam slov frázové slovesá slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Anglické zámená Gerundium anglická konverzácia Specialized English slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues slovak for foreigners, time význam slov a ich použite anglická výslovnosť Slovak conversation pohovor v angličtine Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu angličtina Slovak tenses metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo maturita Skúšky z jazyka obchodná angličtina anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny Slovak questions angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky prídavné mená English in use učenie sa anglické časy Doučovanie výučba, doučovanie angličtina pre obchod Medical Slovak Anglická gramatika teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar rečnícky štýl slovenská gramatika Anglické frázy vetná skladba Anglické frazálne slovesá English for everyday life anglická gramatika Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá verbs with prepositions anglické skratky reparát Business English Súdny preklad Slovenský jazyk
Návrat na obsah