angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Telefonujte v angličtine !
Filip Šuman -Burdej | 8/10/2018
Ako správne písať anglický list?
Filip Šuman -Burdej | 18/9/2018
Viete stupňovať anglické prídavné mená?
Filip Šuman -Burdej | 3/9/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky metódy výučby frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu doučovanie angličtina pre lekárov slovenská gramatika Slovak questions Slovenský jazyk Medical Slovak učenie sa anglické časy prekladateľstvo verbs with prepositions anglická gramatika slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa vetná skladba význam slov a ich použite význam slov Metódy výučby maturita priama metóda teória literatúry Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie English for everyday life Slovak grammar Typy angličtiny Gerundium angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues Slovak sentences Slovenská gramatika anglická výslovnosť slovné spojenia Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Súdny preklad Anglické frazálne slovesá prídavné mená Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet gramatika slovenská literatúra Motivácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Slovak nouns english for travelling Slovak tenses angličtina slovak for foreigners Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas anglické skratky Anglické prídavné mená slohové útvary obchodná angličtina Doučovanie rečnícky štýl English grammar anglické opozitá Slovenská literatúra Vetná skladba reparát Slovak word formation Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta Slovak vocabulary Anglická gramatika Slovak cases Anglické frázy English in use pohovor v angličtine Business English Anglické zámená
Návrat na obsah