Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Súdny preklad gramatika Specialized English slovak for foreigners, time Doučovanie anglická gramatika slovné spojenia význam slov a ich použite Slovenská literatúra English grammar Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Anglické zámená učenie sa Anglické frázy slovak for foreigners vetná skladba Predminulý priebehový čas Slovak conversation Jednoduchá veta Gerundium Slovenský jazyk Slovak nouns reparát Anglická gramatika Slovak dialogues metódy výučby angličtina pre obchod prídavné mená Slovak questions slovenská literatúra angličtina anglické skratky angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá význam slov Druhy viet anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba Slovak grammar prekladateľstvo slovenská gramatika výučba, doučovanie Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko verbs with prepositions anglická výslovnosť English in use metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu anglické časy teória literatúry Business English Metódy výučby Slovak dialogue priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine English for everyday life Medical Slovak Typy angličtiny maturita Skúšky z jazyka doučovanie Slovak sentences Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners obchodná angličtina rečnícky štýl Slovak cases slohové útvary metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah