Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry učenie sa slovak for foreigners Slovak dialogues Slovenský jazyk angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá význam slov slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Slovak for foreigners gramatika Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny frázové slovesá Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina Gerundium Súdny preklad doučovanie Motivácia anglické opozitá Business English Slovak tenses slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation anglická konverzácia english for travelling anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Specialized English reparát vetná skladba Anglické frázy Slovenská gramatika anglické skratky Anglické prídavné mená Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary rečnícky štýl priama metóda pohovor v angličtine slohové útvary prídavné mená English for everyday life metódy, vzdelávanie, English in use metódy výučby, jazyky Vetná skladba Anglická gramatika Anglické zámená Medical Slovak English grammar prekladateľstvo Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra metódy výučby výučba, učenie sa, anketa angličtina angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Slovak nouns maturita význam slov a ich použite Slovak grammar Metódy výučby anglická gramatika slovné spojenia anglické časy Slovak questions výučba, doučovanie Slovak cases Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas Anglické slovesá Jednoduchá veta Doučovanie verbs with prepositions
Návrat na obsah