Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Anglická gramatika Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Slovak questions slovak for foreigners, time slovné spojenia výučba, doučovanie English grammar frázové slovesá prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita anglická konverzácia Súdny preklad verbs with prepositions Slovenská literatúra anglické skratky anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby angličtina pre obchod obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá Slovenský jazyk Typy angličtiny slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky vetná skladba učenie sa Anglické zámená Doučovanie Skúšky z jazyka English for everyday life english for travelling anglicko - slovenská konverzácia pohovor v angličtine Medical Slovak Predminulý priebehový čas reparát Anglické frázy angličtina pre lekárov Gerundium Jednoduchá veta Slovak sentences teória literatúry Vetná skladba Slovak cases rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, metódy výučby prídavné mená Slovak nouns Slovak grammar Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Business English slovenská gramatika gramatika Slovak tenses Slovak dialogue English in use anglická výslovnosť Slovak for foreigners slovak for foreigners význam slov anglické časy priama metóda doučovanie Druhy viet slovenské nárečia, slovensko Specialized English
Návrat na obsah