Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary anglická konverzácia Slovak conversation Typy angličtiny Anglická gramatika Slovak verbs slovak for foreigners anglické opozitá Skúšky z jazyka Gerundium Slovak questions obchodná angličtina English for everyday life slovenské nárečia, slovensko metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina English in use Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Slovak pronunciation Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika doučovanie English grammar anglická výslovnosť Medical Slovak Slovak nouns Anglické frázy Obchodná angličtina verbs with prepositions Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod Specialized English Predminulý priebehový čas Slovak dialogue angličtina pre lekárov Druhy viet maturita anglické skratky Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá Business English slovak for foreigners, time pohovor v angličtine frázové slovesá Anglické slovesá anglická gramatika Slovak cases Slovak dialogues Slovak grammar Metódy výučby Anglické zámená Anglické frazálne slovesá Slovak tenses rečnícky štýl slovné spojenia výučba, doučovanie Slovak phrases Slovak vocabulary Slovak sentences význam slov výučba, učenie sa, anketa gramatika Slovak slang teória literatúry Anglické prídavné mená Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Anglické frázové slovesá priama metóda Slovenský jazyk prekladateľstvo anglické časy prídavné mená reparát pomôcky k učeniu sa english for travelling Súdny preklad Slovenská gramatika angličtina učenie sa Vetná skladba Slovak word formation význam slov a ich použite Slovak for foreigners Motivácia
Návrat na obsah