Doučovanie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Dôležité kritériá pri výbere učiteľa
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba Skúšky z jazyka Slovak for foreigners Business English Slovak grammar obchodná angličtina Anglické slovesá prídavné mená Slovak questions Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Typy angličtiny verbs with prepositions anglická gramatika Slovenský jazyk English in use teória literatúry Anglické zámená priama metóda Slovenská literatúra anglická konverzácia frázové slovesá Slovak cases anglické časy Gerundium Anglické frázové slovesá prekladateľstvo anglické skratky Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia angličtina Slovak dialogues Slovak nouns slohové útvary Druhy viet výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak anglická výslovnosť Anglická gramatika English grammar slovenská gramatika Slovak conversation Slovak dialogue Slovak sentences význam slov Slovenská gramatika angličtina pre obchod Slovak vocabulary Jednoduchá veta Doučovanie slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa vetná skladba english for travelling Slovak tenses reparát gramatika učenie sa Metódy výučby angličtina pre lekárov English for everyday life metódy výučby, jazyky metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená Súdny preklad význam slov a ich použite Specialized English slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy maturita slovenská literatúra
Návrat na obsah