11/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť Typy angličtiny Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Slovak questions Slovak pronunciation Slovak dialogues Anglické zámená prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Slovak slang anglická konverzácia verbs with prepositions Motivácia Slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Slovak conversation metódy výučby, jazyky tipy ako sa učiť jazyk maturita význam slov Gerundium anglické skratky teória literatúry Slovak cases Slovak grammar Vetná skladba Anglické slovesá angličtina pre obchod Slovak sentences Slovak vocabulary učenie sa English grammar slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Anglické frázy Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Doučovanie výučba, doučovanie prídavné mená Medical Slovak pomôcky k učeniu sa slovenská literatúra english for travelling Jednoduchá veta anglické opozitá Druhy viet Slovak nouns Slovenská gramatika slovné spojenia frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue Skúšky z jazyka reparát anglické časy Anglická gramatika Slovak verbs anglická gramatika Slovak word formation slohové útvary Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená slovak for foreigners význam slov a ich použite angličtina pre lekárov angličtina obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners gramatika Spisovná slovenčina Súdny preklad English in use slovenská gramatika priama metóda pohovor v angličtine Obchodná angličtina doučovanie Slovak tenses Metódy výučby metódy výučby vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie
Návrat na obsah