11/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená anglická konverzácia Business English Nepravidelné stupňovanie Doučovanie teória literatúry Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá metódy výučby Metódy výučby rečnícky štýl význam slov a ich použite Medical Slovak Súdny preklad english for travelling prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovak vocabulary English grammar slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa učenie sa Motivácia vetná skladba Slovak for foreigners slovak for foreigners Slovak conversation English in use Slovak nouns English for everyday life metódy výučby, jazyky angličtina slohové útvary Slovak tenses Slovak cases Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu anglické časy Slovenský jazyk Slovak dialogue Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod Druhy viet Slovak sentences gramatika Anglická gramatika slovenská literatúra anglické skratky angličtina pre lekárov priama metóda doučovanie Vetná skladba prekladateľstvo výučba, doučovanie Slovak questions Anglické frázy frázové slovesá Jednoduchá veta Anglické slovesá Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Slovenská literatúra Slovak dialogues anglická gramatika význam slov slovenská gramatika Gerundium anglická výslovnosť Slovenská gramatika maturita obchodná angličtina Specialized English tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia anglické opozitá reparát Skúšky z jazyka
Návrat na obsah