11/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo robiť ak sa vám učiť nechce ?
Filip Šuman -Burdej | 27/11/2019
Examples of Slovak dialects
Filip Šuman -Burdej | 12/11/2019
Typy predložiek
Filip Šuman -Burdej | 2/11/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl slovak for foreigners, time slovenská literatúra Slovak nouns Anglické zámená metódy výučby Anglické frazálne slovesá Metódy výučby Slovak dialogue Slovak for foreigners anglická konverzácia učenie sa Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas slovné spojenia Medical Slovak slovak for foreigners Súdny preklad Doučovanie Slovak word formation Vetná skladba teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Slovak conversation Business English anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka vetná skladba english for travelling Druhy viet prídavné mená Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Slovak cases Specialized English anglické časy English grammar anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá verbs with prepositions Slovak grammar angličtina pre obchod Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika pohovor v angličtine Slovak vocabulary význam slov Gerundium Anglická gramatika anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská gramatika frázové slovesá priama metóda English for everyday life Slovak dialogues reparát Slovak questions Anglické frázy význam slov a ich použite výučba, doučovanie maturita gramatika obchodná angličtina doučovanie Jednoduchá veta prekladateľstvo Motivácia angličtina pre lekárov Slovak sentences English in use slohové útvary metódy, vzdelávanie, angličtina
Návrat na obsah