prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina Slovak conversation výučba, doučovanie English grammar Slovenská literatúra Slovak sentences slohové útvary reparát význam slov Slovak questions Vetná skladba Druhy viet Metódy výučby Slovak tenses Jednoduchá veta Anglické zámená metódy výučby, jazyky Medical Slovak prekladateľstvo anglické opozitá frázové slovesá metódy výučby slovenská gramatika priama metóda maturita anglické skratky anglická gramatika metódy, vzdelávanie, English for everyday life Anglické frázy anglické časy prídavné mená English in use obchodná angličtina učenie sa angličtina pre obchod pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Specialized English Slovenský jazyk rečnícky štýl slovak for foreigners Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Anglické frázové slovesá Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad anglická výslovnosť angličtina pre lekárov Typy angličtiny doučovanie slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue english for travelling Slovak grammar gramatika teória literatúry tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba Doučovanie Gerundium význam slov a ich použite verbs with prepositions Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Slovak for foreigners slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Slovak nouns Slovak cases slovenská literatúra
Návrat na obsah