prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences Specialized English slovak for foreigners Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl maturita slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny gramatika anglická gramatika metódy výučby, jazyky slovenská literatúra anglické skratky Business English Predminulý priebehový čas anglická konverzácia prekladateľstvo English for everyday life slovak for foreigners, time anglické opozitá teória literatúry Nepravidelné stupňovanie Slovak cases Doučovanie metódy výučby význam slov a ich použite prídavné mená obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko angličtina Slovak questions Slovenská literatúra Jednoduchá veta Slovak for foreigners Slovak dialogue učenie sa english for travelling Anglické slovesá Gerundium Vetná skladba Slovak grammar Skúšky z jazyka výučba, doučovanie reparát význam slov tipy ako sa učiť jazyk English in use Slovak conversation metódy, vzdelávanie, Metódy výučby frázové slovesá slohové útvary Slovak dialogues Anglické prídavné mená Anglické frázy Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba verbs with prepositions anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá anglické časy priama metóda doučovanie English grammar Slovenský jazyk angličtina pre obchod Anglická gramatika angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine Medical Slovak slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Slovak tenses
Návrat na obsah