prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling Slovak sentences prídavné mená verbs with prepositions Slovak questions význam slov slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Typy angličtiny angličtina pre lekárov vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Druhy viet anglické skratky maturita Gerundium Slovenský jazyk angličtina anglická gramatika slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta frázové slovesá Vetná skladba doučovanie slovenská gramatika obchodná angličtina Motivácia Súdny preklad English grammar English for everyday life anglické časy anglická konverzácia Slovak nouns slovak for foreigners, time Business English Slovak cases metódy, vzdelávanie, Specialized English anglické opozitá slohové útvary Anglické prídavné mená anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby Slovak grammar Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka slovné spojenia priama metóda metódy výučby pohovor v angličtine Slovak vocabulary význam slov a ich použite Slovenská literatúra Medical Slovak Slovak conversation teória literatúry Slovak dialogues English in use Doučovanie Slovak dialogue Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa reparát Anglické slovesá Slovenská gramatika angličtina pre obchod Anglické frázy Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená metódy výučby, jazyky gramatika výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia Anglická gramatika Slovak for foreigners Predminulý priebehový čas prekladateľstvo
Návrat na obsah