prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Anglické slovesá anglické časy slovenská gramatika english for travelling slovné spojenia slohové útvary výučba, učenie sa, anketa rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Metódy výučby Slovak cases Specialized English Slovak tenses Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie vetná skladba slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka priama metóda anglická výslovnosť angličtina pre obchod anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues Medical Slovak angličtina Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina Slovak sentences pohovor v angličtine English in use Business English Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia Doučovanie maturita slovak for foreigners Anglické prídavné mená Anglická gramatika Slovak dialogue prekladateľstvo Slovak questions English grammar Anglické zámená význam slov význam slov a ich použite verbs with prepositions doučovanie anglické skratky Slovenská literatúra reparát metódy výučby Jednoduchá veta Motivácia prídavné mená Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Druhy viet Typy angličtiny metódy výučby, jazyky Gerundium Slovenská gramatika Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovak conversation Slovak grammar Slovak word formation teória literatúry English for everyday life angličtina pre lekárov Slovenský jazyk anglické opozitá anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa Anglické frázy frázové slovesá Slovak nouns gramatika
Návrat na obsah