Vyjadrenie zmeny v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie zmeny v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické slovesá ·
Tags: angličtinaslovesázmena
 
Anglické slovesá vyjadrujúce zmenu stavu

 
 
 
 
 
He became rich .                     Zbohatol.

 
The weather got colder .          Počasie  sa ochladilo.

 
 
V angličtine používame slovesá become a get plus prídavné meno alebo existujú aj niektoré iné slovesá, na ktoré sa viažu určité zvraty.

 
Všetko si ukážeme na príkladoch.

 
 
Sloveso  become

 
 
He became poor.                     Schudobnel.

 
She has become  famous.      Stala sa slávnou.

 
 
Sloveso get

 
 
Your coffee´s  getting cold.            Vychladne ti káva.

 
I got tired.                                      Unavil som sa.

 
Get ready.                                     Priprav  sa.

 
It´s getting dark.                            Stmieva sa.

 
She is getting better.                     Uzdravuje sa.

 
Get well soon.                              Skoro sa uzdrav.

 
Sloveso turn       

 
She turned red.                      Začervenala sa.

 
The milk turned sour.             Mlieko skyslo.

 
Sloveso fall

 
Mother fell ill.                      Matka ochorela.

 
The child fell asleep.           Dieťa zaspalo.

 
They fell in love.                  Zaľúbili sa.

 
Sloveso grow

 
He grew old and wise.           Zostarel a zmúdrel.

 
Sloveso go

 
Meat can go bad.             Mäso sa môže pokaziť.

 
He´s going grey.               Šedivie.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Anglické prídavné mená Slovak vocabulary Vetná skladba Slovak slang Typy angličtiny anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences slohové útvary slovenská literatúra English grammar metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl priama metóda maturita Slovak tenses Slovak word formation Jednoduchá veta Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas Specialized English anglické skratky angličtina pre obchod Slovak for foreigners verbs with prepositions Slovak phrases Slovenský jazyk slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Anglická gramatika význam slov a ich použite doučovanie teória literatúry pomôcky k učeniu sa Slovak cases anglická gramatika angličtina Spisovná slovenčina metódy výučby reparát slovné spojenia Slovak dialogues anglické opozitá frázové slovesá Gerundium Medical Slovak Slovak pronunciation Angličtina pre špecifické situácie Motivácia Slovak conversation Anglické frázy slovenská gramatika obchodná angličtina Súdny preklad Slovak nouns Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Slovak verbs pohovor v angličtine slovak for foreigners Anglické frázové slovesá English for everyday life gramatika vetná skladba english for travelling Slovak questions prídavné mená anglické časy anglická výslovnosť Obchodná angličtina učenie sa Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá význam slov Business English Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Druhy viet výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá Doučovanie English in use prekladateľstvo Skúšky z jazyka
Návrat na obsah