Vyjadrenie zmeny v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie zmeny v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické slovesá ·
Tags: angličtinaslovesázmena
 
Anglické slovesá vyjadrujúce zmenu stavu

 
 
 
 
 
He became rich .                     Zbohatol.

 
The weather got colder .          Počasie  sa ochladilo.

 
 
V angličtine používame slovesá become a get plus prídavné meno alebo existujú aj niektoré iné slovesá, na ktoré sa viažu určité zvraty.

 
Všetko si ukážeme na príkladoch.

 
 
Sloveso  become

 
 
He became poor.                     Schudobnel.

 
She has become  famous.      Stala sa slávnou.

 
 
Sloveso get

 
 
Your coffee´s  getting cold.            Vychladne ti káva.

 
I got tired.                                      Unavil som sa.

 
Get ready.                                     Priprav  sa.

 
It´s getting dark.                            Stmieva sa.

 
She is getting better.                     Uzdravuje sa.

 
Get well soon.                              Skoro sa uzdrav.

 
Sloveso turn       

 
She turned red.                      Začervenala sa.

 
The milk turned sour.             Mlieko skyslo.

 
Sloveso fall

 
Mother fell ill.                      Matka ochorela.

 
The child fell asleep.           Dieťa zaspalo.

 
They fell in love.                  Zaľúbili sa.

 
Sloveso grow

 
He grew old and wise.           Zostarel a zmúdrel.

 
Sloveso go

 
Meat can go bad.             Mäso sa môže pokaziť.

 
He´s going grey.               Šedivie.


Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta slohové útvary učenie sa Predminulý priebehový čas Slovak conversation Anglické frazálne slovesá Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia anglické opozitá English for everyday life Anglická gramatika Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu reparát prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená Slovenská gramatika anglická konverzácia význam slov a ich použite Slovenská literatúra Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine anglické časy English grammar anglické skratky Slovak questions Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Specialized English slovak for foreigners Metódy výučby anglická gramatika Doučovanie Gerundium teória literatúry English in use výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba doučovanie angličtina význam slov výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky frázové slovesá maturita Slovak for foreigners prídavné mená gramatika angličtina pre lekárov Medical Slovak Anglické frázy vetná skladba Slovak vocabulary english for travelling Slovenský jazyk slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl Slovak grammar angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť Slovak dialogues Anglické frázové slovesá slovenská gramatika Business English slovenská literatúra obchodná angličtina Anglické slovesá priama metóda Slovak cases Slovak nouns Slovak dialogue Slovak tenses metódy výučby
Návrat na obsah