Vyjadrenie zmeny v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie zmeny v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické slovesá ·
Tags: angličtinaslovesázmena
 
Anglické slovesá vyjadrujúce zmenu stavu

 
 
 
 
 
He became rich .                     Zbohatol.

 
The weather got colder .          Počasie  sa ochladilo.

 
 
V angličtine používame slovesá become a get plus prídavné meno alebo existujú aj niektoré iné slovesá, na ktoré sa viažu určité zvraty.

 
Všetko si ukážeme na príkladoch.

 
 
Sloveso  become

 
 
He became poor.                     Schudobnel.

 
She has become  famous.      Stala sa slávnou.

 
 
Sloveso get

 
 
Your coffee´s  getting cold.            Vychladne ti káva.

 
I got tired.                                      Unavil som sa.

 
Get ready.                                     Priprav  sa.

 
It´s getting dark.                            Stmieva sa.

 
She is getting better.                     Uzdravuje sa.

 
Get well soon.                              Skoro sa uzdrav.

 
Sloveso turn       

 
She turned red.                      Začervenala sa.

 
The milk turned sour.             Mlieko skyslo.

 
Sloveso fall

 
Mother fell ill.                      Matka ochorela.

 
The child fell asleep.           Dieťa zaspalo.

 
They fell in love.                  Zaľúbili sa.

 
Sloveso grow

 
He grew old and wise.           Zostarel a zmúdrel.

 
Sloveso go

 
Meat can go bad.             Mäso sa môže pokaziť.

 
He´s going grey.               Šedivie.


Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Anglické prídavné mená anglické skratky Slovak dialogues English for everyday life vetná skladba angličtina Slovak conversation anglická konverzácia Slovak sentences Motivácia slovenská gramatika metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue Jednoduchá veta obchodná angličtina frázové slovesá Slovak tenses Anglické frazálne slovesá Slovak questions Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas Metódy výučby slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa English grammar reparát Slovak word formation Gerundium teória literatúry Slovenská gramatika anglická výslovnosť priama metóda angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Slovak grammar Typy angličtiny Spisovná slovenčina Druhy viet angličtina pre obchod rečnícky štýl pohovor v angličtine Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra prídavné mená doučovanie maturita English in use pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Anglické frázy Anglické slovesá význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá Angličtina pre špecifické situácie slovenské nárečia, slovensko učenie sa slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu english for travelling význam slov anglické časy Business English Slovak cases slohové útvary Specialized English verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk Slovak slang výučba, doučovanie gramatika Slovak nouns Anglická gramatika prekladateľstvo Súdny preklad metódy, vzdelávanie, anglické opozitá anglická gramatika Vetná skladba Medical Slovak Slovak vocabulary slovak for foreigners Slovak verbs Slovenská literatúra
Návrat na obsah