Vyjadrenie zmeny v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie zmeny v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické slovesá ·
Tags: angličtinaslovesázmena
 
Anglické slovesá vyjadrujúce zmenu stavu

 
 
 
 
 
He became rich .                     Zbohatol.

 
The weather got colder .          Počasie  sa ochladilo.

 
 
V angličtine používame slovesá become a get plus prídavné meno alebo existujú aj niektoré iné slovesá, na ktoré sa viažu určité zvraty.

 
Všetko si ukážeme na príkladoch.

 
 
Sloveso  become

 
 
He became poor.                     Schudobnel.

 
She has become  famous.      Stala sa slávnou.

 
 
Sloveso get

 
 
Your coffee´s  getting cold.            Vychladne ti káva.

 
I got tired.                                      Unavil som sa.

 
Get ready.                                     Priprav  sa.

 
It´s getting dark.                            Stmieva sa.

 
She is getting better.                     Uzdravuje sa.

 
Get well soon.                              Skoro sa uzdrav.

 
Sloveso turn       

 
She turned red.                      Začervenala sa.

 
The milk turned sour.             Mlieko skyslo.

 
Sloveso fall

 
Mother fell ill.                      Matka ochorela.

 
The child fell asleep.           Dieťa zaspalo.

 
They fell in love.                  Zaľúbili sa.

 
Sloveso grow

 
He grew old and wise.           Zostarel a zmúdrel.

 
Sloveso go

 
Meat can go bad.             Mäso sa môže pokaziť.

 
He´s going grey.               Šedivie.


Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak gramatika Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá anglické skratky Anglické frázové slovesá slovné spojenia Motivácia výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo Metódy výučby Gerundium Slovak nouns metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine význam slov a ich použite anglická gramatika priama metóda Anglické zámená anglická konverzácia Slovak dialogue Slovak vocabulary English in use Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Slovak for foreigners English for everyday life Anglická gramatika slohové útvary vetná skladba Slovak cases teória literatúry Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu angličtina Vetná skladba verbs with prepositions Anglické frázy Jednoduchá veta metódy výučby Predminulý priebehový čas učenie sa Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Anglické prídavné mená english for travelling Slovak word formation slovenská literatúra Doučovanie obchodná angličtina anglické časy Business English prídavné mená anglická výslovnosť rečnícky štýl Druhy viet Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Slovak conversation slovak for foreigners maturita Slovak grammar Slovenská gramatika Skúšky z jazyka doučovanie význam slov Slovenský jazyk Anglické slovesá Slovak tenses výučba, doučovanie English grammar Súdny preklad reparát
Návrat na obsah