gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary Jednoduchá veta anglická výslovnosť Slovak cases Vetná skladba Slovak sentences Slovenská gramatika reparát slovak for foreigners, time Anglické slovesá Slovenský jazyk rečnícky štýl Angličtina pre každú situáciu prídavné mená English in use anglická gramatika Anglická gramatika Anglické prídavné mená slovenská gramatika Metódy výučby Súdny preklad Specialized English Druhy viet slovenská literatúra obchodná angličtina význam slov Medical Slovak teória literatúry Typy angličtiny Slovak questions English grammar doučovanie slovné spojenia Slovak vocabulary frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Motivácia Anglické zámená angličtina Doučovanie Anglické frázy Slovak word formation anglické opozitá vetná skladba English for everyday life metódy výučby Slovak dialogue Slovak for foreigners english for travelling Nepravidelné stupňovanie anglické skratky Slovak nouns výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine anglické časy slovak for foreigners Predminulý priebehový čas Slovak tenses priama metóda Slovak conversation gramatika význam slov a ich použite angličtina pre lekárov učenie sa Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá Slovak grammar verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická konverzácia angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Gerundium maturita tipy ako sa učiť jazyk Business English metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo
Návrat na obsah