gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Jednoduchá veta priama metóda Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation gramatika prídavné mená Slovak tenses Metódy výučby Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko význam slov vetná skladba angličtina význam slov a ich použite Vetná skladba Anglické frázy Slovak questions učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary metódy výučby, jazyky doučovanie rečnícky štýl anglická výslovnosť anglická konverzácia slovné spojenia angličtina pre lekárov English grammar Gerundium pohovor v angličtine teória literatúry Slovenský jazyk Slovak dialogues maturita reparát slovak for foreigners prekladateľstvo Slovak dialogue výučba, doučovanie English in use výučba, učenie sa, anketa Business English Slovak nouns Typy angličtiny verbs with prepositions Slovak sentences English for everyday life anglická gramatika Druhy viet obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Skúšky z jazyka Anglické zámená slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá anglické skratky anglické časy angličtina pre obchod Slovak cases slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Doučovanie Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad Specialized English anglické opozitá Slovak grammar metódy výučby slovak for foreigners, time
Návrat na obsah