gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny slovné spojenia Slovak tenses Slovak nouns Anglické prídavné mená význam slov a ich použite rečnícky štýl Anglické zámená reparát vetná skladba slovak for foreigners Druhy viet Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Specialized English slohové útvary slovak for foreigners, time anglická konverzácia maturita angličtina pre obchod Anglické frázy anglické skratky metódy výučby teória literatúry Slovak dialogues Slovak cases výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu učenie sa Business English English for everyday life Slovak conversation gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Anglické slovesá Vetná skladba Gerundium pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko English grammar Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Skúšky z jazyka Súdny preklad Medical Slovak prídavné mená Slovenský jazyk Slovak dialogue Metódy výučby anglická gramatika Doučovanie angličtina priama metóda Anglické frázové slovesá Anglická gramatika english for travelling Jednoduchá veta prekladateľstvo English in use slovenská literatúra angličtina pre lekárov doučovanie metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť Slovenská literatúra anglické časy Slovak questions obchodná angličtina anglické opozitá Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov metódy výučby, jazyky verbs with prepositions frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah