gramatika - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o zámenách
Filip Šuman -Burdej | 27/3/2020
Ako použiť ought to a used to.
Filip Šuman -Burdej | 16/6/2018
Viete rozlíšiť dva budúce časy ?
Filip Šuman -Burdej | 26/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia English grammar Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Slovak word formation prídavné mená Gerundium priama metóda Predminulý priebehový čas Slovak dialogue anglické časy angličtina pre obchod teória literatúry Motivácia anglické skratky Anglické frázové slovesá Druhy viet Specialized English Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky Anglické frázy Slovak for foreigners Typy angličtiny slovenská literatúra pohovor v angličtine Medical Slovak Slovak sentences Slovenská gramatika Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak vocabulary English in use Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa english for travelling Slovenský jazyk Slovak cases Slovak dialogues Business English Slovak pronunciation Anglické zámená Angličtina pre špecifické situácie anglická konverzácia anglická výslovnosť výučba, doučovanie Slovak conversation angličtina Spisovná slovenčina prekladateľstvo Doučovanie metódy výučby význam slov a ich použite obchodná angličtina Vetná skladba reparát frázové slovesá Slovak verbs anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika vetná skladba verbs with prepositions anglická gramatika slohové útvary Slovenská literatúra Slovak questions Slovak nouns anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby Slovak grammar rečnícky štýl Skúšky z jazyka maturita angličtina pre lekárov učenie sa Slovak slang gramatika Súdny preklad Anglická gramatika English for everyday life metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená Jednoduchá veta pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners význam slov
Návrat na obsah