02/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Feeling a jeho zloženiny
Filip Šuman -Burdej | 2/2/2019
Mesačné príspevky
Návrat na obsah