02/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Feeling a jeho zloženiny
Filip Šuman -Burdej | 2/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglická gramatika slovak for foreigners, time slovné spojenia Slovak cases anglické časy priama metóda význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika slohové útvary slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko English in use Slovak questions Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Slovak sentences Vetná skladba english for travelling Slovak tenses slovak for foreigners English grammar rečnícky štýl Anglické frázové slovesá metódy výučby výučba, doučovanie Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika angličtina pre obchod English for everyday life Nepravidelné stupňovanie význam slov Medical Slovak metódy výučby, jazyky Slovak grammar pohovor v angličtine Specialized English Anglické zámená učenie sa teória literatúry vetná skladba angličtina Druhy viet reparát výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Súdny preklad Slovak conversation doučovanie Slovak for foreigners Slovak dialogue Predminulý priebehový čas Gerundium Slovenský jazyk anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá Business English Slovak nouns slovenská gramatika verbs with prepositions anglické opozitá prídavné mená prekladateľstvo anglická konverzácia Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Typy angličtiny Skúšky z jazyka Slovenská literatúra Jednoduchá veta frázové slovesá Metódy výučby maturita
Návrat na obsah