08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika English for everyday life Specialized English pohovor v angličtine Slovak tenses význam slov význam slov a ich použite Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Súdny preklad angličtina pre obchod Slovak conversation Anglická gramatika prídavné mená Slovak questions Typy angličtiny slohové útvary slovenská literatúra metódy výučby, jazyky anglické skratky Anglické frázy Slovak dialogue Vetná skladba Business English Slovak vocabulary Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk reparát slovné spojenia Jednoduchá veta učenie sa slovak for foreigners prekladateľstvo Anglické frázové slovesá Gerundium Druhy viet Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Anglické zámená english for travelling Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar frázové slovesá Metódy výučby angličtina pre lekárov slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie priama metóda Anglické prídavné mená English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby výučba, doučovanie English grammar verbs with prepositions maturita rečnícky štýl Skúšky z jazyka Anglické slovesá obchodná angličtina Slovenská gramatika anglická gramatika angličtina doučovanie slovak for foreigners, time vetná skladba anglická konverzácia anglická výslovnosť Medical Slovak Anglické frazálne slovesá anglické opozitá Slovak dialogues teória literatúry
Návrat na obsah