08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, anglické skratky english for travelling slovné spojenia English in use Skúšky z jazyka Slovenská literatúra gramatika Jednoduchá veta Medical Slovak teória literatúry Slovak grammar Business English Slovenský jazyk prekladateľstvo verbs with prepositions význam slov a ich použite Metódy výučby Druhy viet Predminulý priebehový čas Anglická gramatika slovak for foreigners, time anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie angličtina reparát English for everyday life slovenská literatúra Anglické frázy Anglické frázové slovesá slohové útvary Súdny preklad Slovak dialogues učenie sa Slovak cases vetná skladba slovak for foreigners Vetná skladba metódy výučby anglická gramatika Slovak conversation obchodná angličtina English grammar tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue doučovanie Slovak sentences Specialized English Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa maturita výučba, doučovanie anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Slovak questions Slovak tenses Slovak nouns pohovor v angličtine slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá anglické časy angličtina pre obchod rečnícky štýl priama metóda anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá angličtina pre lekárov Gerundium Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Doučovanie
Návrat na obsah