08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia slovak for foreigners Medical Slovak tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad anglická výslovnosť Druhy viet metódy výučby angličtina pre obchod Anglické prídavné mená anglické časy Metódy výučby Slovak word formation Predminulý priebehový čas Slovak dialogues anglické skratky Anglické frazálne slovesá učenie sa prekladateľstvo Slovak cases Slovak tenses English for everyday life reparát pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá slovenské nárečia, slovensko angličtina obchodná angličtina doučovanie Slovenský jazyk Jednoduchá veta výučba, doučovanie teória literatúry metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia maturita Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns Specialized English vetná skladba English in use English grammar english for travelling anglické opozitá Anglické slovesá gramatika frázové slovesá Slovenská gramatika Anglické frázy Slovenská literatúra Doučovanie Motivácia priama metóda verbs with prepositions slovak for foreigners, time Slovak questions význam slov Vetná skladba slovenská literatúra slovné spojenia slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Business English metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences Skúšky z jazyka rečnícky štýl Anglická gramatika angličtina pre lekárov Anglické zámená slovenská gramatika anglická gramatika Slovak dialogue Slovak vocabulary význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar Slovak conversation Gerundium
Návrat na obsah