10/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns verbs with prepositions pohovor v angličtine gramatika metódy, vzdelávanie, slovné spojenia Doučovanie Slovak dialogues doučovanie slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny význam slov a ich použite učenie sa prekladateľstvo obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa Specialized English slovak for foreigners Jednoduchá veta slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Motivácia Slovak sentences Anglické prídavné mená priama metóda frázové slovesá výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika angličtina pre obchod Business English Súdny preklad Slovak cases slovenská gramatika Druhy viet anglické časy Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá Anglické slovesá metódy výučby, jazyky vetná skladba Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Slovak questions prídavné mená význam slov slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Slovak tenses anglická gramatika Slovak for foreigners Vetná skladba maturita Medical Slovak Slovak grammar metódy výučby Slovak dialogue Gerundium Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá slovenská literatúra english for travelling English grammar anglické opozitá anglické skratky English in use Predminulý priebehový čas rečnícky štýl Metódy výučby Anglické zámená anglická konverzácia angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry Slovenská gramatika angličtina reparát Slovak conversation Anglické frázy
Návrat na obsah