10/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod Slovenská literatúra rečnícky štýl slohové útvary Slovak dialogues slovenská gramatika angličtina Druhy viet Slovak pronunciation metódy, vzdelávanie, Slovak cases Metódy výučby Obchodná angličtina English grammar Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená verbs with prepositions slovak for foreigners English for everyday life učenie sa Specialized English anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika Slovak conversation metódy výučby, jazyky reparát pohovor v angličtine Slovak for foreigners anglické skratky Anglické frázové slovesá frázové slovesá English in use anglické opozitá Slovak nouns Súdny preklad Anglické frázy slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie anglické časy Slovenská gramatika doučovanie slovak for foreigners, time Gerundium prekladateľstvo význam slov Slovak vocabulary Typy angličtiny Medical Slovak Slovak verbs slovenská literatúra prídavné mená anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko vetná skladba pomôcky k učeniu sa Business English Slovak sentences metódy výučby Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovak questions Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená priama metóda Angličtina pre každú situáciu Slovak slang Slovak tenses význam slov a ich použite Anglické slovesá english for travelling maturita výučba, učenie sa, anketa Spisovná slovenčina Slovak dialogue Motivácia Slovenský jazyk Slovak grammar Anglická gramatika obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia gramatika angličtina pre lekárov Jednoduchá veta Skúšky z jazyka teória literatúry Slovak word formation
Návrat na obsah