10/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Viete správne časovať slovesá ?
Filip Šuman -Burdej | 23/10/2019
Slovesá zmeny v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 17/10/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas english for travelling anglická gramatika verbs with prepositions Slovak word formation Motivácia prídavné mená Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky učenie sa význam slov angličtina pre lekárov Slovak nouns prekladateľstvo slovné spojenia metódy výučby teória literatúry výučba, učenie sa, anketa maturita slovenská gramatika Vetná skladba význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia gramatika Slovak for foreigners priama metóda Doučovanie Anglické frázy Slovak dialogues anglické opozitá Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences metódy výučby, jazyky frázové slovesá angličtina pre obchod Slovak tenses Slovak cases Anglické slovesá angličtina Business English anglické časy Jednoduchá veta English for everyday life Metódy výučby anglická výslovnosť Druhy viet Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovenská literatúra doučovanie rečnícky štýl Specialized English Súdny preklad slovenská literatúra Slovenská gramatika reparát English grammar vetná skladba Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka Slovak conversation Slovak vocabulary Gerundium obchodná angličtina pohovor v angličtine slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá English in use metódy, vzdelávanie, Slovak grammar Slovak dialogue Medical Slovak
Návrat na obsah