03/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Slovak nouns and their grammar characteristics
Filip Šuman -Burdej | 9/3/2019
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy priama metóda english for travelling Anglické frázové slovesá Vetná skladba anglická gramatika Anglické frázy prekladateľstvo frázové slovesá vetná skladba Druhy viet anglické opozitá Slovenská literatúra anglické skratky Angličtina pre každú situáciu maturita teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod slovak for foreigners angličtina pre lekárov anglická konverzácia Slovak for foreigners slovak for foreigners, time verbs with prepositions English in use Slovak dialogue reparát Slovak conversation Gerundium slohové útvary Slovak nouns význam slov a ich použite Slovak tenses Slovak dialogues Slovak sentences anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar slovné spojenia Skúšky z jazyka Súdny preklad gramatika Business English Anglické zámená prídavné mená Specialized English Metódy výučby výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk English grammar rečnícky štýl Medical Slovak Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Slovak questions Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika English for everyday life Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Jednoduchá veta učenie sa angličtina obchodná angličtina doučovanie metódy výučby Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia význam slov Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Doučovanie pohovor v angličtine
Návrat na obsah