12/2018 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Simple phrases for doctors and medical students
Filip Šuman -Burdej | 31/12/2018
Aké literárne postavy poznáme ?
Filip Šuman -Burdej | 27/12/2018
What are indefinite numerals in Slovak language ?
Filip Šuman -Burdej | 24/12/2018
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Poznáte význam týchto slov ?
Filip Šuman -Burdej | 19/12/2018
Ako tvoríme záporné prídavné mená ?
Filip Šuman -Burdej | 17/12/2018
Do you know Slovak possesive pronouns ?
Filip Šuman -Burdej | 15/12/2018
Tvorenie a význam predminulého priebehového času
Filip Šuman -Burdej | 13/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá obchodná angličtina English in use gramatika Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar Anglické frázy Typy angličtiny Slovak conversation metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba verbs with prepositions Metódy výučby Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Súdny preklad English for everyday life slohové útvary Vetná skladba výučba, doučovanie Doučovanie význam slov metódy výučby slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl výučba, učenie sa, anketa priama metóda slovak for foreigners, time prídavné mená angličtina pre obchod slovné spojenia anglické skratky Gerundium english for travelling anglické časy anglická gramatika Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia reparát doučovanie Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov Slovenská literatúra Anglická gramatika slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak cases Slovak nouns Anglické zámená Specialized English pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky maturita slovenská gramatika anglické opozitá Medical Slovak teória literatúry Slovak for foreigners význam slov a ich použite Jednoduchá veta Slovak tenses Slovak questions angličtina slovenské nárečia, slovensko učenie sa anglická výslovnosť Business English
Návrat na obsah