06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Súdny preklad english for travelling vetná skladba anglické skratky Skúšky z jazyka slovné spojenia Slovak questions slovak for foreigners, time doučovanie slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika Anglické frázové slovesá English in use Vetná skladba význam slov obchodná angličtina Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Druhy viet Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Metódy výučby reparát výučba, doučovanie maturita angličtina Gerundium Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Business English pohovor v angličtine Slovak nouns priama metóda prekladateľstvo Slovak tenses Typy angličtiny Specialized English frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary rečnícky štýl English for everyday life Medical Slovak angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Slovak conversation teória literatúry anglická konverzácia význam slov a ich použite metódy výučby Doučovanie verbs with prepositions Slovenský jazyk anglické opozitá anglická výslovnosť Slovak for foreigners Anglická gramatika Anglické zámená anglické časy English grammar učenie sa anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar Slovak dialogue gramatika Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas prídavné mená výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah