06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Nepravidelné stupňovanie angličtina prídavné mená slovak for foreigners Slovak cases Slovak conversation Súdny preklad slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Gerundium verbs with prepositions Slovak tenses English grammar Predminulý priebehový čas Medical Slovak Anglické frázové slovesá English for everyday life maturita english for travelling slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Vetná skladba Metódy výučby pohovor v angličtine English in use Skúšky z jazyka význam slov Typy angličtiny Anglická gramatika anglické časy Specialized English rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika prekladateľstvo angličtina pre lekárov Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions anglická výslovnosť teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Business English slovenská literatúra metódy výučby Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk slovenská gramatika Druhy viet Jednoduchá veta učenie sa Slovenská literatúra anglické skratky anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia metódy výučby, jazyky frázové slovesá priama metóda obchodná angličtina slovak for foreigners, time doučovanie reparát Slovak nouns vetná skladba Doučovanie Slovak sentences Slovak dialogues angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia anglické opozitá význam slov a ich použite Anglické frázy
Návrat na obsah