06/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
How we create Slovak questions ?
Filip Šuman -Burdej | 12/6/2019
Charakteristika týchto viet
Filip Šuman -Burdej | 9/6/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners angličtina pre obchod Slovak nouns pohovor v angličtine anglická výslovnosť Jednoduchá veta Slovak questions význam slov a ich použite frázové slovesá Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá prídavné mená gramatika učenie sa metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia english for travelling Metódy výučby Typy angličtiny Slovak dialogue anglická gramatika Gerundium reparát Doučovanie Medical Slovak anglické skratky maturita metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Slovak tenses prekladateľstvo anglická konverzácia Slovenský jazyk Vetná skladba Motivácia verbs with prepositions Slovak vocabulary slovak for foreigners, time slohové útvary Anglické frazálne slovesá Specialized English Anglické prídavné mená výučba, doučovanie slovenská literatúra anglické opozitá doučovanie Slovenská literatúra Slovak cases Anglická gramatika Slovak conversation Anglické slovesá rečnícky štýl slovak for foreigners Business English Nepravidelné stupňovanie priama metóda Anglické zámená Slovak sentences metódy výučby anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská gramatika vetná skladba English in use English for everyday life teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk angličtina význam slov slovenská gramatika English grammar Súdny preklad Slovak dialogues angličtina pre lekárov Druhy viet výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar
Návrat na obsah