05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Medical Slovak Súdny preklad metódy výučby anglická konverzácia vetná skladba Slovak cases teória literatúry Slovak dialogue Typy angličtiny anglická gramatika význam slov a ich použite Vetná skladba Slovak grammar anglické časy slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation prídavné mená Business English Predminulý priebehový čas slovak for foreigners, time verbs with prepositions slovenská literatúra Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Specialized English Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Anglické frázy Slovenský jazyk slohové útvary Skúšky z jazyka Slovak nouns Slovak for foreigners výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko význam slov Doučovanie Slovak tenses Slovak questions anglické opozitá Jednoduchá veta anglické skratky Anglické zámená anglická výslovnosť Druhy viet Anglické prídavné mená slovenská gramatika Anglická gramatika Metódy výučby angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu English grammar maturita English for everyday life obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát rečnícky štýl učenie sa Anglické slovesá prekladateľstvo Slovak sentences priama metóda english for travelling tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine doučovanie Anglické frazálne slovesá angličtina frázové slovesá gramatika výučba, učenie sa, anketa
Návrat na obsah