05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina Doučovanie pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá English grammar English for everyday life Slovak dialogues anglická gramatika angličtina pre obchod Gerundium Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk english for travelling výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra anglické časy Jednoduchá veta Slovak tenses anglické opozitá anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Slovak sentences Anglická gramatika slohové útvary gramatika anglické skratky Slovak nouns prídavné mená Slovak for foreigners frázové slovesá výučba, doučovanie slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation slovak for foreigners Slovak questions metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia Specialized English slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu doučovanie Anglické zámená význam slov a ich použite reparát anglická konverzácia priama metóda slovenská gramatika Business English Druhy viet anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Slovak dialogue Súdny preklad prekladateľstvo Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov metódy výučby Typy angličtiny teória literatúry rečnícky štýl Anglické frázy Slovak cases význam slov Metódy výučby vetná skladba Slovenský jazyk English in use maturita Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Vetná skladba
Návrat na obsah