05/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Modal verbs in use
Filip Šuman -Burdej | 30/5/2019
Frázové slovesá s príkladmi
Filip Šuman -Burdej | 28/5/2019
How to express future possibility in English ?
Filip Šuman -Burdej | 20/5/2019
Slovak in real life
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2019
Anglické prídavné mená a príslovky - stupňovanie
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2019
Vývoz tovarov - anglické frázy
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2019
How to use Slovak preposition in real life?
Filip Šuman -Burdej | 4/5/2019
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika Slovenská gramatika Metódy výučby Anglické frázy doučovanie Druhy viet slovenská literatúra Slovak dialogue Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry Slovak dialogues Slovak slang Business English maturita Angličtina pre špecifické situácie Slovenský jazyk gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses english for travelling prídavné mená English for everyday life anglická výslovnosť Slovak vocabulary Slovak word formation Gerundium Slovak cases anglická konverzácia Anglické slovesá význam slov a ich použite priama metóda výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Slovak nouns anglické skratky Vetná skladba Súdny preklad Medical Slovak metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Spisovná slovenčina Slovak sentences Motivácia slovak for foreigners, time slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie obchodná angličtina vetná skladba učenie sa Anglické nepravidelné slovesá pomôcky k učeniu sa význam slov English grammar Slovak conversation Slovak for foreigners Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov prekladateľstvo Anglické zámená metódy výučby Anglická gramatika metódy výučby, jazyky verbs with prepositions Angličtina pre každú situáciu reparát Anglické frázové slovesá Specialized English Anglické frazálne slovesá slohové útvary Typy angličtiny rečnícky štýl Slovenská literatúra pohovor v angličtine anglické opozitá Jednoduchá veta Slovak grammar angličtina angličtina pre obchod English in use Predminulý priebehový čas frázové slovesá anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená anglické časy
Návrat na obsah