maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra English for everyday life slovenská gramatika metódy výučby angličtina pre lekárov Vetná skladba rečnícky štýl význam slov a ich použite Skúšky z jazyka english for travelling slovak for foreigners učenie sa Anglická gramatika teória literatúry Motivácia Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina prídavné mená Slovak vocabulary Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie anglické skratky maturita Slovak cases vetná skladba Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá slovné spojenia Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Anglické prídavné mená slohové útvary priama metóda anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika verbs with prepositions anglické časy výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Slovenský jazyk Typy angličtiny Specialized English English grammar Metódy výučby Slovak conversation Druhy viet Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia slovak for foreigners, time Jednoduchá veta anglická výslovnosť Slovak dialogues gramatika význam slov Slovenská gramatika Slovak questions pohovor v angličtine Medical Slovak Slovak word formation Slovenská literatúra Doučovanie anglické opozitá Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko Business English výučba, doučovanie Slovak tenses Slovak nouns Súdny preklad metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners reparát Gerundium prekladateľstvo obchodná angličtina frázové slovesá English in use metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Slovak grammar
Návrat na obsah