maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta vetná skladba Anglické frázy Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners angličtina slovenská literatúra Súdny preklad metódy výučby metódy výučby, jazyky Slovak sentences obchodná angličtina Slovak grammar Vetná skladba Doučovanie metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite Typy angličtiny Business English Anglické zámená anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation Metódy výučby prídavné mená slovak for foreigners, time Medical Slovak Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu učenie sa priama metóda Anglická gramatika English for everyday life reparát Anglické frázové slovesá maturita Slovak nouns English grammar anglická výslovnosť Druhy viet Slovenská literatúra Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine English in use výučba, učenie sa, anketa Anglické prídavné mená gramatika Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Specialized English Slovak for foreigners Slovenský jazyk rečnícky štýl angličtina pre obchod Slovak questions Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá doučovanie frázové slovesá anglické skratky slovné spojenia angličtina pre lekárov anglické opozitá anglická gramatika Gerundium slovenská gramatika Slovak cases verbs with prepositions význam slov Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia slohové útvary výučba, doučovanie Slovak tenses teória literatúry prekladateľstvo
Návrat na obsah