maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa maturita pohovor v angličtine význam slov a ich použite Slovak dialogue Slovak dialogues English grammar Slovak nouns slovak for foreigners Anglické frázy Slovak questions Predminulý priebehový čas Doučovanie prídavné mená anglická gramatika english for travelling výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa vetná skladba Skúšky z jazyka anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Slovak pronunciation Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky slovenská gramatika anglická výslovnosť Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time frázové slovesá prekladateľstvo slovenská literatúra Anglické zámená doučovanie priama metóda angličtina Motivácia Slovak slang Slovak sentences Anglické slovesá Typy angličtiny slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Angličtina pre špecifické situácie Druhy viet Slovak vocabulary Slovak tenses Slovak verbs slovné spojenia English in use Slovak word formation Business English Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia význam slov teória literatúry Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners verbs with prepositions Obchodná angličtina gramatika Medical Slovak obchodná angličtina Anglické prídavné mená rečnícky štýl Súdny preklad Vetná skladba Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá Gerundium angličtina pre lekárov Metódy výučby Slovenský jazyk angličtina pre obchod reparát English for everyday life Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation Slovak grammar metódy výučby anglické skratky anglické časy anglické opozitá Slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa
Návrat na obsah