maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky Typy angličtiny English for everyday life rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá Anglické zámená slovak for foreigners, time Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak učenie sa Slovak cases english for travelling anglické časy frázové slovesá teória literatúry anglické skratky reparát slohové útvary English in use Skúšky z jazyka maturita priama metóda Slovak conversation slovné spojenia obchodná angličtina verbs with prepositions Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá Vetná skladba anglické opozitá slovenská gramatika gramatika Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo slovak for foreigners doučovanie Slovak sentences angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine angličtina anglická gramatika význam slov výučba, doučovanie Slovak grammar Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod anglická konverzácia Doučovanie Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Súdny preklad Jednoduchá veta význam slov a ich použite Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Druhy viet Business English anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko metódy výučby Anglické frázové slovesá Slovak dialogue English grammar Slovak questions Slovak tenses prídavné mená Slovenský jazyk Anglické frázy
Návrat na obsah