Čo viete o prekladoch ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo viete o prekladoch ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prekladateľstvo ·
Tags: prekladprekladateľstvo
Typy  prekladov

 
Viete aké typy prekladov existujú? V praxi sa môžete stretnúť s viacerými typmi a v tomto článku sa ich pokúsim charakterizovať. Pôjdeme po rade a niečo si vždy o nich povieme.


 
Všeobecný  preklad

 
V tomto preklade prekladateľ nájde viac menej slová, ktorá nájdeme v hovorovej reči daného jazyka a teda je do istej miery jednoduchý, pokiaľ sa v ňom nenájdu slovné spojenia, ktoré nie je až tak ľahké preložiť.

 
Odborný preklad

 
Ako už názov hovorí budú v ňom odborné výrazy a frázy, ktoré poznajú len ľudia daného odboru, teda ak by ste taký potrebovali, tak sa treba opýtať prekladateľa, či je v danej tematike doma a pozná všetky termíny a odborné názvy.

 
Neúradný preklad

 
Je preklad, ktorý nepotrebuje úradne overiť, sú to skôr veci, ktoré prekladateľ preloží bez pečiatky, pretože úrady ani ľudia na to pečiatku nepotrebujú, môže ísť o knihy, brožúry, návody, obchodné veci a podobne.

 
Úradný preklad

 
Prekladateľ vtedy prekladá dokumenty, ktoré potrebujú overenie, sú to rôzne zdravotné správy, vysvedčenia a osvedčenia, teda všetko čo je potrebné aj overiť, tento preklad robia len úradní prekladatelia.


Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Metódy výučby Slovenský jazyk Anglické frázy Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, vetná skladba anglické opozitá Súdny preklad význam slov English grammar Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá Slovak conversation verbs with prepositions teória literatúry Typy angličtiny Slovak for foreigners učenie sa slovak for foreigners Druhy viet Slovak tenses metódy výučby slovak for foreigners, time obchodná angličtina slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka English in use Slovak cases anglické časy Vetná skladba Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak slovenská gramatika Slovak dialogues english for travelling výučba, učenie sa, anketa Doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky gramatika angličtina Slovak grammar prídavné mená výučba, doučovanie slovenská literatúra význam slov a ich použite maturita frázové slovesá anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences Slovak dialogue anglické skratky Business English Slovenská literatúra Anglické zámená Gerundium priama metóda Specialized English Slovak questions Slovak nouns doučovanie slovné spojenia anglická konverzácia prekladateľstvo angličtina pre lekárov rečnícky štýl anglická gramatika
Návrat na obsah