Čo viete o prekladoch ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo viete o prekladoch ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prekladateľstvo ·
Tags: prekladprekladateľstvo
Typy  prekladov

 
Viete aké typy prekladov existujú? V praxi sa môžete stretnúť s viacerými typmi a v tomto článku sa ich pokúsim charakterizovať. Pôjdeme po rade a niečo si vždy o nich povieme.


 
Všeobecný  preklad

 
V tomto preklade prekladateľ nájde viac menej slová, ktorá nájdeme v hovorovej reči daného jazyka a teda je do istej miery jednoduchý, pokiaľ sa v ňom nenájdu slovné spojenia, ktoré nie je až tak ľahké preložiť.

 
Odborný preklad

 
Ako už názov hovorí budú v ňom odborné výrazy a frázy, ktoré poznajú len ľudia daného odboru, teda ak by ste taký potrebovali, tak sa treba opýtať prekladateľa, či je v danej tematike doma a pozná všetky termíny a odborné názvy.

 
Neúradný preklad

 
Je preklad, ktorý nepotrebuje úradne overiť, sú to skôr veci, ktoré prekladateľ preloží bez pečiatky, pretože úrady ani ľudia na to pečiatku nepotrebujú, môže ísť o knihy, brožúry, návody, obchodné veci a podobne.

 
Úradný preklad

 
Prekladateľ vtedy prekladá dokumenty, ktoré potrebujú overenie, sú to rôzne zdravotné správy, vysvedčenia a osvedčenia, teda všetko čo je potrebné aj overiť, tento preklad robia len úradní prekladatelia.


Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Anglické frázové slovesá Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky metódy výučby Slovak questions Skúšky z jazyka reparát Slovenský jazyk Business English Slovak grammar Slovak word formation metódy, vzdelávanie, slovné spojenia anglická konverzácia Doučovanie frázové slovesá angličtina Jednoduchá veta Slovak sentences Slovenská literatúra obchodná angličtina Druhy viet Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo Slovak nouns Anglické prídavné mená Anglická gramatika pomôcky k učeniu sa angličtina pre obchod anglické časy Medical Slovak Slovak verbs verbs with prepositions vetná skladba Slovak cases tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue Slovak for foreigners význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas slovak for foreigners priama metóda Spisovná slovenčina anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika English grammar Slovak vocabulary prídavné mená pohovor v angličtine gramatika výučba, doučovanie Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko maturita Anglické slovesá angličtina pre lekárov učenie sa Metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie Vetná skladba slohové útvary Slovak dialogues Gerundium english for travelling English for everyday life Slovak conversation slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika teória literatúry Anglické zámená význam slov English in use slovenská literatúra Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak pronunciation Slovak slang Slovak tenses Súdny preklad Typy angličtiny rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá Motivácia
Návrat na obsah