Čo viete o prekladoch ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo viete o prekladoch ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prekladateľstvo ·
Tags: prekladprekladateľstvo
Typy  prekladov

 
Viete aké typy prekladov existujú? V praxi sa môžete stretnúť s viacerými typmi a v tomto článku sa ich pokúsim charakterizovať. Pôjdeme po rade a niečo si vždy o nich povieme.


 
Všeobecný  preklad

 
V tomto preklade prekladateľ nájde viac menej slová, ktorá nájdeme v hovorovej reči daného jazyka a teda je do istej miery jednoduchý, pokiaľ sa v ňom nenájdu slovné spojenia, ktoré nie je až tak ľahké preložiť.

 
Odborný preklad

 
Ako už názov hovorí budú v ňom odborné výrazy a frázy, ktoré poznajú len ľudia daného odboru, teda ak by ste taký potrebovali, tak sa treba opýtať prekladateľa, či je v danej tematike doma a pozná všetky termíny a odborné názvy.

 
Neúradný preklad

 
Je preklad, ktorý nepotrebuje úradne overiť, sú to skôr veci, ktoré prekladateľ preloží bez pečiatky, pretože úrady ani ľudia na to pečiatku nepotrebujú, môže ísť o knihy, brožúry, návody, obchodné veci a podobne.

 
Úradný preklad

 
Prekladateľ vtedy prekladá dokumenty, ktoré potrebujú overenie, sú to rôzne zdravotné správy, vysvedčenia a osvedčenia, teda všetko čo je potrebné aj overiť, tento preklad robia len úradní prekladatelia.


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Slovak questions prídavné mená Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie anglické časy Specialized English Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá Slovak word formation metódy výučby, jazyky metódy výučby maturita Business English angličtina pre lekárov verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl english for travelling Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Slovak cases Vetná skladba Slovak tenses Metódy výučby priama metóda angličtina pohovor v angličtine Slovak grammar obchodná angličtina slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika Slovak sentences slovak for foreigners teória literatúry Súdny preklad Anglická gramatika anglická konverzácia Slovenský jazyk Slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak conversation Medical Slovak význam slov učenie sa Doučovanie English for everyday life doučovanie Gerundium English grammar anglické skratky slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Slovak dialogue slovné spojenia Anglické prídavné mená Anglické slovesá Slovenská literatúra Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy Typy angličtiny English in use Slovak nouns význam slov a ich použite slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená Motivácia anglická výslovnosť anglická gramatika reparát výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Druhy viet prekladateľstvo anglické opozitá angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta slovak for foreigners, time
Návrat na obsah