Čo viete o prekladoch ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo viete o prekladoch ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prekladateľstvo ·
Tags: prekladprekladateľstvo
Typy  prekladov

 
Viete aké typy prekladov existujú? V praxi sa môžete stretnúť s viacerými typmi a v tomto článku sa ich pokúsim charakterizovať. Pôjdeme po rade a niečo si vždy o nich povieme.


 
Všeobecný  preklad

 
V tomto preklade prekladateľ nájde viac menej slová, ktorá nájdeme v hovorovej reči daného jazyka a teda je do istej miery jednoduchý, pokiaľ sa v ňom nenájdu slovné spojenia, ktoré nie je až tak ľahké preložiť.

 
Odborný preklad

 
Ako už názov hovorí budú v ňom odborné výrazy a frázy, ktoré poznajú len ľudia daného odboru, teda ak by ste taký potrebovali, tak sa treba opýtať prekladateľa, či je v danej tematike doma a pozná všetky termíny a odborné názvy.

 
Neúradný preklad

 
Je preklad, ktorý nepotrebuje úradne overiť, sú to skôr veci, ktoré prekladateľ preloží bez pečiatky, pretože úrady ani ľudia na to pečiatku nepotrebujú, môže ísť o knihy, brožúry, návody, obchodné veci a podobne.

 
Úradný preklad

 
Prekladateľ vtedy prekladá dokumenty, ktoré potrebujú overenie, sú to rôzne zdravotné správy, vysvedčenia a osvedčenia, teda všetko čo je potrebné aj overiť, tento preklad robia len úradní prekladatelia.


Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa english for travelling metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners anglické časy obchodná angličtina Slovak cases Slovak grammar priama metóda Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Slovak for foreigners Business English Slovak dialogues English in use English grammar gramatika angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time slohové útvary Slovak dialogue Slovak questions Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka anglické opozitá Slovak sentences angličtina pre obchod Druhy viet Anglické frázy doučovanie verbs with prepositions vetná skladba Medical Slovak Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Predminulý priebehový čas slovné spojenia Vetná skladba teória literatúry Doučovanie Slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika anglické skratky Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Gerundium Anglické prídavné mená Typy angličtiny angličtina Anglické zámená prídavné mená Jednoduchá veta výučba, doučovanie Súdny preklad Metódy výučby pohovor v angličtine rečnícky štýl význam slov význam slov a ich použite Anglické slovesá English for everyday life anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia slovenská gramatika prekladateľstvo maturita reparát Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah