Čo viete o prekladoch ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo viete o prekladoch ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prekladateľstvo ·
Tags: prekladprekladateľstvo
Typy  prekladov

 
Viete aké typy prekladov existujú? V praxi sa môžete stretnúť s viacerými typmi a v tomto článku sa ich pokúsim charakterizovať. Pôjdeme po rade a niečo si vždy o nich povieme.


 
Všeobecný  preklad

 
V tomto preklade prekladateľ nájde viac menej slová, ktorá nájdeme v hovorovej reči daného jazyka a teda je do istej miery jednoduchý, pokiaľ sa v ňom nenájdu slovné spojenia, ktoré nie je až tak ľahké preložiť.

 
Odborný preklad

 
Ako už názov hovorí budú v ňom odborné výrazy a frázy, ktoré poznajú len ľudia daného odboru, teda ak by ste taký potrebovali, tak sa treba opýtať prekladateľa, či je v danej tematike doma a pozná všetky termíny a odborné názvy.

 
Neúradný preklad

 
Je preklad, ktorý nepotrebuje úradne overiť, sú to skôr veci, ktoré prekladateľ preloží bez pečiatky, pretože úrady ani ľudia na to pečiatku nepotrebujú, môže ísť o knihy, brožúry, návody, obchodné veci a podobne.

 
Úradný preklad

 
Prekladateľ vtedy prekladá dokumenty, ktoré potrebujú overenie, sú to rôzne zdravotné správy, vysvedčenia a osvedčenia, teda všetko čo je potrebné aj overiť, tento preklad robia len úradní prekladatelia.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika gramatika výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners rečnícky štýl Motivácia anglicko - slovenská konverzácia Slovak nouns Slovak cases angličtina priama metóda Anglická gramatika slovné spojenia Slovenská literatúra anglická gramatika doučovanie Slovak grammar slovak for foreigners Jednoduchá veta Slovenský jazyk anglická konverzácia slovenská literatúra Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite Druhy viet Doučovanie prídavné mená english for travelling frázové slovesá Slovak questions pohovor v angličtine angličtina pre lekárov vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Slovak tenses anglické opozitá English in use Specialized English Slovak dialogue učenie sa Gerundium angličtina pre obchod teória literatúry Slovak dialogues Anglické frázy Súdny preklad slovenská gramatika slohové útvary Metódy výučby Anglické zámená Business English Typy angličtiny Slovak vocabulary English grammar reparát Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time obchodná angličtina English for everyday life Anglické prídavné mená maturita metódy výučby význam slov Slovak sentences anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak verbs with prepositions Vetná skladba prekladateľstvo anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky anglické skratky výučba, doučovanie Slovak conversation
Návrat na obsah