Accusative case in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Accusative case in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak cases ·
Tags: accusativecasegrammarslovak
Accusative case

 
In this article you can see verb and verb and noun that will be in accusative case.

 
baliť – to pack

 
baliť knihu – to pack book, baliť kufor – to pack suitcase, baliť balík – to pack parcel,

 
biť – to beat

 
biť dieťa – to beat a child, biť chlapca – to beat a boy, biť syna – to beat a son,

 
bozkať – to kiss

 
bozkávať manželku – to kiss a wife, bozkávať priateľku – to kiss girlfriend, bozkávať ruku- to kiss hand

 
čakať – to wait

čakať na list  to wait for a letter, čakať na priateľa – to wait for a friend, čakať na autobus – to wait for a bus

 
čítať – to read

 
čítať román – read a novel, čítať časopis – read a magazine, čítať článok – read an article

 
krájať – to cut

 
krájať chlieb – to cut bread, krájať salámu – to cut salami, krájať mäso – to cut meat

 
milovať – to love

 
milovať ženu – to love woman, milovať hudbu – to love music, milovať tanec – to love dance

 
nájsť – to find

 
nájsť brata – to find brother, nájsť vec – to find a thing, nájsť cestu – to find a way

 
opakovať – to repeat

 
opakovať vetu- to repeat a sentence, opakovať  otázku – to repeat a question,

 
potrebovať – to need

 
potrebovať liek – need a medicine, potrebovať pomoc – to need help, potrebovať lásku – to need love

 
študovať – to study

 
študovať filozofiu – to study philosophy, študovať právo – to study law


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovak tenses angličtina Specialized English Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod doučovanie prekladateľstvo význam slov Slovak questions metódy výučby pomôcky k učeniu sa vetná skladba Motivácia výučba, doučovanie Jednoduchá veta Súdny preklad priama metóda význam slov a ich použite angličtina pre lekárov anglická výslovnosť English grammar slovak for foreigners English in use metódy výučby, jazyky Metódy výučby anglická gramatika Gerundium Slovak slang anglické opozitá slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia Slovenská gramatika pohovor v angličtine Anglická gramatika maturita Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa gramatika učenie sa Medical Slovak slovak for foreigners, time teória literatúry Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Angličtina pre špecifické situácie Doučovanie slovenská gramatika Slovak sentences English for everyday life slohové útvary english for travelling frázové slovesá anglické časy Anglické prídavné mená Slovak grammar Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Spisovná slovenčina anglická konverzácia Slovak verbs Slovak conversation anglické skratky Slovak vocabulary Slovak word formation Slovak cases obchodná angličtina Slovak dialogues prídavné mená Druhy viet Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Anglické zámená rečnícky štýl Slovenská literatúra reparát
Návrat na obsah