Accusative case in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Accusative case in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak cases ·
Tags: accusativecasegrammarslovak
Accusative case

 
In this article you can see verb and verb and noun that will be in accusative case.

 
baliť – to pack

 
baliť knihu – to pack book, baliť kufor – to pack suitcase, baliť balík – to pack parcel,

 
biť – to beat

 
biť dieťa – to beat a child, biť chlapca – to beat a boy, biť syna – to beat a son,

 
bozkať – to kiss

 
bozkávať manželku – to kiss a wife, bozkávať priateľku – to kiss girlfriend, bozkávať ruku- to kiss hand

 
čakať – to wait

čakať na list  to wait for a letter, čakať na priateľa – to wait for a friend, čakať na autobus – to wait for a bus

 
čítať – to read

 
čítať román – read a novel, čítať časopis – read a magazine, čítať článok – read an article

 
krájať – to cut

 
krájať chlieb – to cut bread, krájať salámu – to cut salami, krájať mäso – to cut meat

 
milovať – to love

 
milovať ženu – to love woman, milovať hudbu – to love music, milovať tanec – to love dance

 
nájsť – to find

 
nájsť brata – to find brother, nájsť vec – to find a thing, nájsť cestu – to find a way

 
opakovať – to repeat

 
opakovať vetu- to repeat a sentence, opakovať  otázku – to repeat a question,

 
potrebovať – to need

 
potrebovať liek – need a medicine, potrebovať pomoc – to need help, potrebovať lásku – to need love

 
študovať – to study

 
študovať filozofiu – to study philosophy, študovať právo – to study law


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Slovak conversation Slovak dialogues Metódy výučby anglické časy Slovak dialogue slohové útvary slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa reparát metódy výučby, jazyky Anglické frázy slovné spojenia english for travelling metódy výučby Druhy viet Slovak sentences Skúšky z jazyka vetná skladba anglická gramatika English grammar Anglické frázové slovesá Slovak cases výučba, doučovanie slovenská gramatika teória literatúry Anglické zámená verbs with prepositions priama metóda rečnícky štýl Slovenská literatúra angličtina Specialized English prídavné mená Anglická gramatika English in use Predminulý priebehový čas Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses anglická výslovnosť Slovak questions doučovanie English for everyday life Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina maturita anglické skratky pohovor v angličtine prekladateľstvo Vetná skladba Gerundium význam slov a ich použite frázové slovesá slovak for foreigners slovak for foreigners, time Medical Slovak anglická konverzácia Slovak grammar Jednoduchá veta anglické opozitá gramatika Slovak nouns Typy angličtiny angličtina pre obchod učenie sa Doučovanie Business English Slovak for foreigners
Návrat na obsah