Accusative case in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Accusative case in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak cases ·
Tags: accusativecasegrammarslovak
Accusative case

 
In this article you can see verb and verb and noun that will be in accusative case.

 
baliť – to pack

 
baliť knihu – to pack book, baliť kufor – to pack suitcase, baliť balík – to pack parcel,

 
biť – to beat

 
biť dieťa – to beat a child, biť chlapca – to beat a boy, biť syna – to beat a son,

 
bozkať – to kiss

 
bozkávať manželku – to kiss a wife, bozkávať priateľku – to kiss girlfriend, bozkávať ruku- to kiss hand

 
čakať – to wait

čakať na list  to wait for a letter, čakať na priateľa – to wait for a friend, čakať na autobus – to wait for a bus

 
čítať – to read

 
čítať román – read a novel, čítať časopis – read a magazine, čítať článok – read an article

 
krájať – to cut

 
krájať chlieb – to cut bread, krájať salámu – to cut salami, krájať mäso – to cut meat

 
milovať – to love

 
milovať ženu – to love woman, milovať hudbu – to love music, milovať tanec – to love dance

 
nájsť – to find

 
nájsť brata – to find brother, nájsť vec – to find a thing, nájsť cestu – to find a way

 
opakovať – to repeat

 
opakovať vetu- to repeat a sentence, opakovať  otázku – to repeat a question,

 
potrebovať – to need

 
potrebovať liek – need a medicine, potrebovať pomoc – to need help, potrebovať lásku – to need love

 
študovať – to study

 
študovať filozofiu – to study philosophy, študovať právo – to study law


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika English for everyday life Slovak conversation angličtina pre lekárov Anglické slovesá výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť Anglické prídavné mená english for travelling metódy výučby, jazyky Slovak cases Metódy výučby Anglické zámená Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, teória literatúry Slovak dialogues Business English verbs with prepositions Specialized English Anglické frazálne slovesá Slovak grammar metódy výučby učenie sa Slovak nouns Slovak dialogue Slovak word formation Anglické frázové slovesá význam slov Motivácia slovak for foreigners reparát Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary Súdny preklad angličtina význam slov a ich použite anglické skratky Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá slovné spojenia pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Predminulý priebehový čas Vetná skladba slovak for foreigners, time prekladateľstvo anglická gramatika Slovak questions Slovenská literatúra English grammar Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak anglická konverzácia Slovak tenses vetná skladba prídavné mená Typy angličtiny Anglická gramatika Jednoduchá veta priama metóda rečnícky štýl doučovanie anglické časy Doučovanie Slovak for foreigners obchodná angličtina frázové slovesá Anglické frázy Gerundium slovenská literatúra Druhy viet maturita English in use Skúšky z jazyka Slovenský jazyk slohové útvary Slovak sentences
Návrat na obsah