Accusative case in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Accusative case in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak cases ·
Tags: accusativecasegrammarslovak
Accusative case

 
In this article you can see verb and verb and noun that will be in accusative case.

 
baliť – to pack

 
baliť knihu – to pack book, baliť kufor – to pack suitcase, baliť balík – to pack parcel,

 
biť – to beat

 
biť dieťa – to beat a child, biť chlapca – to beat a boy, biť syna – to beat a son,

 
bozkať – to kiss

 
bozkávať manželku – to kiss a wife, bozkávať priateľku – to kiss girlfriend, bozkávať ruku- to kiss hand

 
čakať – to wait

čakať na list  to wait for a letter, čakať na priateľa – to wait for a friend, čakať na autobus – to wait for a bus

 
čítať – to read

 
čítať román – read a novel, čítať časopis – read a magazine, čítať článok – read an article

 
krájať – to cut

 
krájať chlieb – to cut bread, krájať salámu – to cut salami, krájať mäso – to cut meat

 
milovať – to love

 
milovať ženu – to love woman, milovať hudbu – to love music, milovať tanec – to love dance

 
nájsť – to find

 
nájsť brata – to find brother, nájsť vec – to find a thing, nájsť cestu – to find a way

 
opakovať – to repeat

 
opakovať vetu- to repeat a sentence, opakovať  otázku – to repeat a question,

 
potrebovať – to need

 
potrebovať liek – need a medicine, potrebovať pomoc – to need help, potrebovať lásku – to need love

 
študovať – to study

 
študovať filozofiu – to study philosophy, študovať právo – to study law


Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English English grammar anglické skratky frázové slovesá Typy angličtiny Gerundium angličtina pre lekárov slovenská gramatika Nepravidelné stupňovanie anglické časy anglická gramatika Súdny preklad Slovak dialogue prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar gramatika Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglické frázy slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life slovenské nárečia, slovensko maturita slohové útvary výučba, doučovanie vetná skladba Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Druhy viet metódy výučby, jazyky teória literatúry Slovak cases priama metóda Slovak for foreigners Jednoduchá veta význam slov slovné spojenia učenie sa slovak for foreigners rečnícky štýl Predminulý priebehový čas prídavné mená význam slov a ich použite english for travelling Slovenský jazyk reparát anglické opozitá Slovak nouns Vetná skladba anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa English in use Medical Slovak Doučovanie angličtina angličtina pre obchod anglická konverzácia Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time obchodná angličtina Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Slovak questions Slovak sentences Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation verbs with prepositions pohovor v angličtine Slovenská literatúra Metódy výučby metódy výučby
Návrat na obsah