Accusative case in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Accusative case in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak cases ·
Tags: accusativecasegrammarslovak
Accusative case

 
In this article you can see verb and verb and noun that will be in accusative case.

 
baliť – to pack

 
baliť knihu – to pack book, baliť kufor – to pack suitcase, baliť balík – to pack parcel,

 
biť – to beat

 
biť dieťa – to beat a child, biť chlapca – to beat a boy, biť syna – to beat a son,

 
bozkať – to kiss

 
bozkávať manželku – to kiss a wife, bozkávať priateľku – to kiss girlfriend, bozkávať ruku- to kiss hand

 
čakať – to wait

čakať na list  to wait for a letter, čakať na priateľa – to wait for a friend, čakať na autobus – to wait for a bus

 
čítať – to read

 
čítať román – read a novel, čítať časopis – read a magazine, čítať článok – read an article

 
krájať – to cut

 
krájať chlieb – to cut bread, krájať salámu – to cut salami, krájať mäso – to cut meat

 
milovať – to love

 
milovať ženu – to love woman, milovať hudbu – to love music, milovať tanec – to love dance

 
nájsť – to find

 
nájsť brata – to find brother, nájsť vec – to find a thing, nájsť cestu – to find a way

 
opakovať – to repeat

 
opakovať vetu- to repeat a sentence, opakovať  otázku – to repeat a question,

 
potrebovať – to need

 
potrebovať liek – need a medicine, potrebovať pomoc – to need help, potrebovať lásku – to need love

 
študovať – to study

 
študovať filozofiu – to study philosophy, študovať právo – to study law


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas anglické skratky Business English význam slov Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Slovak cases Slovenská literatúra Slovenská gramatika slovné spojenia priama metóda Slovak vocabulary rečnícky štýl Slovak for foreigners Slovak conversation Slovak dialogue Slovak tenses metódy, vzdelávanie, reparát Slovak dialogues učenie sa English grammar Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená Anglické frázy pohovor v angličtine Vetná skladba vetná skladba anglická výslovnosť prídavné mená frázové slovesá slohové útvary english for travelling Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia slovenské nárečia, slovensko Skúšky z jazyka Anglické slovesá význam slov a ich použite angličtina Specialized English slovak for foreigners Metódy výučby teória literatúry Súdny preklad angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions Druhy viet Doučovanie anglická gramatika doučovanie Slovenský jazyk Medical Slovak Slovak sentences výučba, doučovanie slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta slovenská literatúra Slovak grammar Gerundium anglické opozitá maturita obchodná angličtina Anglické zámená prekladateľstvo metódy výučby, jazyky English for everyday life gramatika Slovak questions metódy výučby English in use Typy angličtiny
Návrat na obsah