Accusative case in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Accusative case in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak cases ·
Tags: accusativecasegrammarslovak
Accusative case

 
In this article you can see verb and verb and noun that will be in accusative case.

 
baliť – to pack

 
baliť knihu – to pack book, baliť kufor – to pack suitcase, baliť balík – to pack parcel,

 
biť – to beat

 
biť dieťa – to beat a child, biť chlapca – to beat a boy, biť syna – to beat a son,

 
bozkať – to kiss

 
bozkávať manželku – to kiss a wife, bozkávať priateľku – to kiss girlfriend, bozkávať ruku- to kiss hand

 
čakať – to wait

čakať na list  to wait for a letter, čakať na priateľa – to wait for a friend, čakať na autobus – to wait for a bus

 
čítať – to read

 
čítať román – read a novel, čítať časopis – read a magazine, čítať článok – read an article

 
krájať – to cut

 
krájať chlieb – to cut bread, krájať salámu – to cut salami, krájať mäso – to cut meat

 
milovať – to love

 
milovať ženu – to love woman, milovať hudbu – to love music, milovať tanec – to love dance

 
nájsť – to find

 
nájsť brata – to find brother, nájsť vec – to find a thing, nájsť cestu – to find a way

 
opakovať – to repeat

 
opakovať vetu- to repeat a sentence, opakovať  otázku – to repeat a question,

 
potrebovať – to need

 
potrebovať liek – need a medicine, potrebovať pomoc – to need help, potrebovať lásku – to need love

 
študovať – to study

 
študovať filozofiu – to study philosophy, študovať právo – to study law


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases metódy výučby Anglická gramatika význam slov metódy, vzdelávanie, Anglické prídavné mená Specialized English Slovak phrases verbs with prepositions slovenská gramatika Skúšky z jazyka učenie sa Slovak dialogues Slovak vocabulary Slovak verbs Medical Slovak teória literatúry Predminulý priebehový čas Druhy viet slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Slovenský jazyk priama metóda Slovak dialogue význam slov a ich použite obchodná angličtina Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Metódy výučby Slovak tenses výučba, doučovanie Obchodná angličtina Slovak nouns Anglické slovesá anglická výslovnosť Slovak slang Slovak questions Slovak grammar Spisovná slovenčina Gerundium Slovenská gramatika Slovak for foreigners Anglické frázy slovak for foreigners, time Slovak sentences english for travelling frázové slovesá prekladateľstvo Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu gramatika doučovanie angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá English grammar anglická konverzácia pohovor v angličtine slovné spojenia metódy výučby, jazyky rečnícky štýl Slovak pronunciation Vetná skladba anglické skratky Slovak word formation Business English Jednoduchá veta Angličtina pre špecifické situácie pomôcky k učeniu sa maturita English in use výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie reparát Typy angličtiny angličtina Motivácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika Anglické zámená slovak for foreigners Slovenská literatúra Doučovanie anglické opozitá Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená anglické časy vetná skladba
Návrat na obsah