Adjectives and their comparison - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives and their comparison

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners, comparison of adjectives ·
Tags: Slovakforforeigners
Comparison of adjectives
 
 
Only qualitative adjectives have degrees of comparison.

 
The positive has the form of a qualitative adjectives.

 
Examples:

 
Pekný(nice), dobrý(good), zlý (bad), malý(small), veľký(big), dlhý(long), úzky (narrow)

 
The comparative is formed in two ways:
 
By suffix –ší

 
If the stem of the adjective ends in a simple consonant :
milší (kinder), mladší
 
(younger), dlhší (longer), dlhší (longer), slabší (weaker),

 
If the stem of adjectivess end
in –ký, -oký, -eký,-iký: užší (narrower), nižší (lower),
 
Sladší (sweeter), redší (thinner), kratší (shorter), mäkkší (softer), širší (broader),
 
vyšší (higher)

 
In adjectives derived from participles :
známejší (more familiar),dospelejší (more
 
adult), zúfalejší (more desperate),

 
In adjectives with the stem ending in a sibilant :

horúcejší (hotter), rýdzejší (purer),
 
sviežejší (fresher),
 
 
In adjectives where the relationship is considered as a quality :

ľudskejší ( more
 
humane), priateľskejší (more friendly),

 
In more syllabic adjectives ending

in – itý, -atý,-istý, -ivý, -livý, -avý, -ľavý, -ovatý, -
 
astý, e.g. zložitejší (more complicated), citlivejší (more sensitive),jedovatejší (more
 
poisonous),

 
The superlative is formed from the comparative and the prefix

naj-: najmilší (the
 
kindest), najkrajší (the nicest), najmladší(the youngest), najmúdrejší(the wisest)

 
We also have irregular degrees of comparison for example in these adjectives

 
dobrý(good)- lepší- najlepší, zlý (bad) – horší- najhorší, veľký(big)- väčší- najväčší,
 
malý(little)- menší- najmenší, krásny(beautiful)- krajší- najkrajší


Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry obchodná angličtina Anglické frázy Anglické prídavné mená Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia english for travelling Business English anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie slovak for foreigners Metódy výučby doučovanie Slovak sentences Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra učenie sa English grammar Angličtina pre každú situáciu maturita Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá English in use angličtina pre obchod výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Specialized English priama metóda Slovenský jazyk Medical Slovak frázové slovesá Gerundium slovenská gramatika Slovak dialogue Slovak grammar prídavné mená Slovak questions gramatika Anglické frázové slovesá rečnícky štýl anglické opozitá Slovak dialogues anglické skratky metódy výučby, jazyky Typy angličtiny Anglické slovesá verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa význam slov význam slov a ich použite anglická gramatika slohové útvary vetná skladba English for everyday life metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time Slovak tenses Slovak for foreigners reparát Skúšky z jazyka Vetná skladba Slovak nouns Súdny preklad slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko angličtina Anglická gramatika Slovak cases metódy výučby prekladateľstvo Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Slovak conversation Druhy viet pohovor v angličtine
Návrat na obsah