Adjectives and their comparison - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives and their comparison

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners, comparison of adjectives ·
Tags: Slovakforforeigners
Comparison of adjectives
 
 
Only qualitative adjectives have degrees of comparison.

 
The positive has the form of a qualitative adjectives.

 
Examples:

 
Pekný(nice), dobrý(good), zlý (bad), malý(small), veľký(big), dlhý(long), úzky (narrow)

 
The comparative is formed in two ways:
 
By suffix –ší

 
If the stem of the adjective ends in a simple consonant :
milší (kinder), mladší
 
(younger), dlhší (longer), dlhší (longer), slabší (weaker),

 
If the stem of adjectivess end
in –ký, -oký, -eký,-iký: užší (narrower), nižší (lower),
 
Sladší (sweeter), redší (thinner), kratší (shorter), mäkkší (softer), širší (broader),
 
vyšší (higher)

 
In adjectives derived from participles :
známejší (more familiar),dospelejší (more
 
adult), zúfalejší (more desperate),

 
In adjectives with the stem ending in a sibilant :

horúcejší (hotter), rýdzejší (purer),
 
sviežejší (fresher),
 
 
In adjectives where the relationship is considered as a quality :

ľudskejší ( more
 
humane), priateľskejší (more friendly),

 
In more syllabic adjectives ending

in – itý, -atý,-istý, -ivý, -livý, -avý, -ľavý, -ovatý, -
 
astý, e.g. zložitejší (more complicated), citlivejší (more sensitive),jedovatejší (more
 
poisonous),

 
The superlative is formed from the comparative and the prefix

naj-: najmilší (the
 
kindest), najkrajší (the nicest), najmladší(the youngest), najmúdrejší(the wisest)

 
We also have irregular degrees of comparison for example in these adjectives

 
dobrý(good)- lepší- najlepší, zlý (bad) – horší- najhorší, veľký(big)- väčší- najväčší,
 
malý(little)- menší- najmenší, krásny(beautiful)- krajší- najkrajší


Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar učenie sa Anglické frazálne slovesá maturita slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, Business English Slovak tenses anglická konverzácia anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu teória literatúry verbs with prepositions Slovak cases Metódy výučby Anglické zámená Slovenská literatúra doučovanie English for everyday life Gerundium pohovor v angličtine Slovak questions anglické skratky metódy výučby, jazyky Slovak vocabulary Slovak for foreigners Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená Medical Slovak Anglické slovesá vetná skladba obchodná angličtina Súdny preklad english for travelling význam slov rečnícky štýl slovné spojenia Jednoduchá veta angličtina pre obchod slovenská gramatika Slovak conversation reparát Specialized English Anglické frázové slovesá slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak dialogues English in use Druhy viet Anglické frázy gramatika Slovenská gramatika frázové slovesá prekladateľstvo Vetná skladba slovak for foreigners Slovak nouns Slovak sentences anglické časy Motivácia výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov Doučovanie anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk slohové útvary tipy ako sa učiť jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar metódy výučby Anglická gramatika anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina priama metóda Slovak dialogue prídavné mená Typy angličtiny
Návrat na obsah