Adjectives and their comparison - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives and their comparison

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners, comparison of adjectives ·
Tags: Slovakforforeigners
Comparison of adjectives
 
 
Only qualitative adjectives have degrees of comparison.

 
The positive has the form of a qualitative adjectives.

 
Examples:

 
Pekný(nice), dobrý(good), zlý (bad), malý(small), veľký(big), dlhý(long), úzky (narrow)

 
The comparative is formed in two ways:
 
By suffix –ší

 
If the stem of the adjective ends in a simple consonant :
milší (kinder), mladší
 
(younger), dlhší (longer), dlhší (longer), slabší (weaker),

 
If the stem of adjectivess end
in –ký, -oký, -eký,-iký: užší (narrower), nižší (lower),
 
Sladší (sweeter), redší (thinner), kratší (shorter), mäkkší (softer), širší (broader),
 
vyšší (higher)

 
In adjectives derived from participles :
známejší (more familiar),dospelejší (more
 
adult), zúfalejší (more desperate),

 
In adjectives with the stem ending in a sibilant :

horúcejší (hotter), rýdzejší (purer),
 
sviežejší (fresher),
 
 
In adjectives where the relationship is considered as a quality :

ľudskejší ( more
 
humane), priateľskejší (more friendly),

 
In more syllabic adjectives ending

in – itý, -atý,-istý, -ivý, -livý, -avý, -ľavý, -ovatý, -
 
astý, e.g. zložitejší (more complicated), citlivejší (more sensitive),jedovatejší (more
 
poisonous),

 
The superlative is formed from the comparative and the prefix

naj-: najmilší (the
 
kindest), najkrajší (the nicest), najmladší(the youngest), najmúdrejší(the wisest)

 
We also have irregular degrees of comparison for example in these adjectives

 
dobrý(good)- lepší- najlepší, zlý (bad) – horší- najhorší, veľký(big)- väčší- najväčší,
 
malý(little)- menší- najmenší, krásny(beautiful)- krajší- najkrajší


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine priama metóda metódy výučby Doučovanie výučba, učenie sa, anketa English in use angličtina pre lekárov učenie sa frázové slovesá Slovak grammar Vetná skladba význam slov vetná skladba anglické časy anglická výslovnosť slohové útvary Motivácia Gerundium slovak for foreigners, time verbs with prepositions Slovak nouns Anglické frázové slovesá Anglická gramatika Druhy viet Specialized English Anglické frázy slovenská literatúra Slovak sentences Angličtina pre každú situáciu anglické skratky výučba, doučovanie prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Slovak cases english for travelling Medical Slovak angličtina Predminulý priebehový čas Slovak conversation teória literatúry Anglické prídavné mená Slovenská gramatika maturita metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá Jednoduchá veta význam slov a ich použite slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Slovak questions anglická konverzácia Anglické zámená reparát slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues English grammar Skúšky z jazyka Typy angličtiny Metódy výučby English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Slovenský jazyk Slovak tenses Business English Slovak word formation Slovak for foreigners gramatika doučovanie angličtina pre obchod Súdny preklad slovak for foreigners rečnícky štýl anglické opozitá Slovenská literatúra obchodná angličtina Slovak vocabulary
Návrat na obsah