Adjectives in plural - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives in plural

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: adjectivespluralgrammar
Plural adjectives


 
Adjectives qualifying masculine nouns for human beings have nominative plural –í, accusative –ých:


 
Kde sú tí americkí študenti?

 
Where are those American students ?

 
Vidíš tých amerických študentov ?

 
Do you see those American students ?


 
Otherwise the nominative/ accusative plural is – é. Those is tie

 
To sú tie pekné domy.

 
Those are those nice houses.

 
Majú veľké autá.

 
They have big cars.


 
The rhythmic law operates in the same way as usual

 
 
Nie sú hlúpi.

 
They are not stupid.

 
Máme hlúpych kamarátov

 
We have stupid friends.

 
Deti nie sú hlúpe.

 
Children are not stupid.



Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Anglické zámená maturita slohové útvary Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra angličtina pre obchod výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia angličtina Business English vetná skladba Slovenská gramatika prekladateľstvo Anglická gramatika gramatika anglická konverzácia Specialized English Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas English grammar anglická gramatika Slovak vocabulary Slovak cases priama metóda slovenská literatúra Vetná skladba Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar význam slov Slovak conversation slovak for foreigners učenie sa English for everyday life metódy výučby Anglické frazálne slovesá anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Doučovanie doučovanie Slovak dialogue Gerundium Slovak tenses Typy angličtiny prídavné mená English in use slovenská gramatika verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, anglické opozitá Slovenský jazyk anglické skratky english for travelling výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá anglická výslovnosť slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky obchodná angličtina pohovor v angličtine význam slov a ich použite Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázy Slovak questions Metódy výučby Slovak sentences Skúšky z jazyka reparát rečnícky štýl frázové slovesá slovné spojenia teória literatúry Medical Slovak angličtina pre lekárov
Návrat na obsah