Adjectives in plural - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives in plural

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: adjectivespluralgrammar
Plural adjectives


 
Adjectives qualifying masculine nouns for human beings have nominative plural –í, accusative –ých:


 
Kde sú tí americkí študenti?

 
Where are those American students ?

 
Vidíš tých amerických študentov ?

 
Do you see those American students ?


 
Otherwise the nominative/ accusative plural is – é. Those is tie

 
To sú tie pekné domy.

 
Those are those nice houses.

 
Majú veľké autá.

 
They have big cars.


 
The rhythmic law operates in the same way as usual

 
 
Nie sú hlúpi.

 
They are not stupid.

 
Máme hlúpych kamarátov

 
We have stupid friends.

 
Deti nie sú hlúpe.

 
Children are not stupid.Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny slovenská gramatika význam slov tipy ako sa učiť jazyk angličtina metódy výučby, jazyky teória literatúry význam slov a ich použite Doučovanie angličtina pre obchod Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine reparát slohové útvary gramatika Anglická gramatika anglické časy slovenská literatúra vetná skladba english for travelling Anglické frazálne slovesá slovné spojenia slovak for foreigners, time anglická výslovnosť Slovenský jazyk Skúšky z jazyka verbs with prepositions slovak for foreigners Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie English for everyday life učenie sa maturita metódy, vzdelávanie, English in use anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas doučovanie priama metóda prekladateľstvo English grammar angličtina pre lekárov Metódy výučby Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Business English rečnícky štýl Slovak tenses Súdny preklad Slovak sentences metódy výučby výučba, doučovanie Slovak conversation Gerundium Anglické zámená Specialized English Anglické frázy Jednoduchá veta obchodná angličtina prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra anglická konverzácia Slovak nouns frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak questions Slovak cases Druhy viet Anglické frázové slovesá anglické skratky anglické opozitá Slovak grammar Medical Slovak Slovak dialogue
Návrat na obsah