Adjectives in plural - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives in plural

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: adjectivespluralgrammar
Plural adjectives


 
Adjectives qualifying masculine nouns for human beings have nominative plural –í, accusative –ých:


 
Kde sú tí americkí študenti?

 
Where are those American students ?

 
Vidíš tých amerických študentov ?

 
Do you see those American students ?


 
Otherwise the nominative/ accusative plural is – é. Those is tie

 
To sú tie pekné domy.

 
Those are those nice houses.

 
Majú veľké autá.

 
They have big cars.


 
The rhythmic law operates in the same way as usual

 
 
Nie sú hlúpi.

 
They are not stupid.

 
Máme hlúpych kamarátov

 
We have stupid friends.

 
Deti nie sú hlúpe.

 
Children are not stupid.Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences slovak for foreigners, time Jednoduchá veta výučba, doučovanie angličtina Business English Slovak conversation anglická gramatika význam slov a ich použite Anglické frázové slovesá slovné spojenia význam slov Vetná skladba slovak for foreigners English grammar metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Anglická gramatika anglické časy prídavné mená Metódy výučby angličtina pre obchod Doučovanie Specialized English Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka slovenská gramatika obchodná angličtina anglické opozitá metódy výučby prekladateľstvo slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues rečnícky štýl reparát frázové slovesá Anglické zámená Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie english for travelling Súdny preklad Medical Slovak English for everyday life anglické skratky Slovenský jazyk doučovanie anglická konverzácia verbs with prepositions Druhy viet Slovak questions teória literatúry Slovak cases Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak grammar Slovak dialogue gramatika anglická výslovnosť priama metóda English in use Slovak tenses maturita pohovor v angličtine angličtina pre lekárov Gerundium učenie sa vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu
Návrat na obsah