Adjectives in plural - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives in plural

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: adjectivespluralgrammar
Plural adjectives


 
Adjectives qualifying masculine nouns for human beings have nominative plural –í, accusative –ých:


 
Kde sú tí americkí študenti?

 
Where are those American students ?

 
Vidíš tých amerických študentov ?

 
Do you see those American students ?


 
Otherwise the nominative/ accusative plural is – é. Those is tie

 
To sú tie pekné domy.

 
Those are those nice houses.

 
Majú veľké autá.

 
They have big cars.


 
The rhythmic law operates in the same way as usual

 
 
Nie sú hlúpi.

 
They are not stupid.

 
Máme hlúpych kamarátov

 
We have stupid friends.

 
Deti nie sú hlúpe.

 
Children are not stupid.Mesačné príspevky
Oblaky
vetná skladba anglické opozitá maturita Slovenská literatúra Slovak pronunciation Slovak conversation Spisovná slovenčina anglicko - slovenská konverzácia Slovak slang Medical Slovak anglická konverzácia Specialized English Predminulý priebehový čas Business English Slovak word formation slovak for foreigners priama metóda Slovak cases Slovak vocabulary reparát učenie sa doučovanie Slovak tenses Slovak questions Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu Druhy viet anglické časy Vetná skladba gramatika Slovak nouns Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika verbs with prepositions anglické skratky Slovak verbs Jednoduchá veta Súdny preklad prekladateľstvo slovenská literatúra slovak for foreigners, time Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life pomôcky k učeniu sa pohovor v angličtine Slovenská gramatika anglická výslovnosť slohové útvary Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl english for travelling Slovenský jazyk výučba, doučovanie teória literatúry Anglické prídavné mená Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Slovak for foreigners Anglická gramatika slovné spojenia Slovak dialogue frázové slovesá Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Motivácia obchodná angličtina angličtina anglická gramatika angličtina pre lekárov význam slov a ich použite Metódy výučby Anglické frázy Anglické zámená English grammar Anglické frázové slovesá Anglické slovesá význam slov tipy ako sa učiť jazyk English in use
Návrat na obsah