Adjectives in plural - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives in plural

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: adjectivespluralgrammar
Plural adjectives


 
Adjectives qualifying masculine nouns for human beings have nominative plural –í, accusative –ých:


 
Kde sú tí americkí študenti?

 
Where are those American students ?

 
Vidíš tých amerických študentov ?

 
Do you see those American students ?


 
Otherwise the nominative/ accusative plural is – é. Those is tie

 
To sú tie pekné domy.

 
Those are those nice houses.

 
Majú veľké autá.

 
They have big cars.


 
The rhythmic law operates in the same way as usual

 
 
Nie sú hlúpi.

 
They are not stupid.

 
Máme hlúpych kamarátov

 
We have stupid friends.

 
Deti nie sú hlúpe.

 
Children are not stupid.Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns metódy výučby, jazyky Metódy výučby prídavné mená angličtina pre lekárov Slovak dialogues učenie sa Typy angličtiny vetná skladba Anglické frázy Vetná skladba Doučovanie Slovenská gramatika anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá Slovak word formation Nepravidelné stupňovanie english for travelling tipy ako sa učiť jazyk výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá Anglické slovesá Slovak questions metódy výučby anglická konverzácia reparát slovné spojenia Motivácia obchodná angličtina Slovak for foreigners Anglická gramatika anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences Predminulý priebehový čas Slovak tenses English for everyday life význam slov Anglické prídavné mená Slovak grammar Skúšky z jazyka teória literatúry priama metóda Druhy viet anglické časy Slovenský jazyk Specialized English English in use pohovor v angličtine gramatika verbs with prepositions Business English slohové útvary slovenská literatúra doučovanie Medical Slovak slovenská gramatika Slovak conversation prekladateľstvo angličtina slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Gerundium Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Slovak cases anglická gramatika význam slov a ich použite Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl maturita frázové slovesá výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá English grammar Anglické zámená angličtina pre obchod Slovak vocabulary slovak for foreigners, time metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah