Ako stupňujeme anglické prídavné mená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako stupňujeme anglické prídavné mená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina ·
Tags: gramatika
Stupňovanie prídavných mien v angličtine.

 
V angličtine má stupňovanie prídavných mien svoje špecifiká, my sa pozrieme na to, ako môžeme ich môžeme stupňovať.

 
Rozdelíme si ho do troch skupín.     
                                              
 
1.       Pri druhom stupni pridávame „er“ a treťom the + est.

 
small – smaller – the smallest
 
big- biger- the bigest
 
nice- nicer- the nicest

 
2.       Nepravidelné stupňovanie

 
Druhý a tretí stupeň je úplne odlišný ako prvý stupeň.
 
 
good- better- the best
 
bad –worse- the worst

 
 
3.     Pri viacslabičných prídavných menách používame prídavné meno + more a the most pri druhom a treťom stupni.

 
 
comfortable – more comfortable – the most comfortable
 
difficult- more difficult- the most difficult
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk English for everyday life Doučovanie Anglické frázy Anglické frazálne slovesá doučovanie metódy, vzdelávanie, angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa gramatika rečnícky štýl Slovak nouns anglická gramatika výučba, doučovanie vetná skladba obchodná angličtina angličtina pre obchod reparát Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Gerundium Slovak questions English grammar Slovak dialogue Slovak cases anglické opozitá angličtina Metódy výučby Slovak for foreigners anglické skratky slovenská gramatika priama metóda Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba Anglické frázové slovesá Slovak tenses Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra anglické časy Slovak sentences Anglické zámená verbs with prepositions prekladateľstvo anglická konverzácia Anglická gramatika slovak for foreigners Jednoduchá veta prídavné mená teória literatúry Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary frázové slovesá význam slov slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa anglická výslovnosť english for travelling Anglické slovesá English in use Nepravidelné stupňovanie Medical Slovak metódy výučby Typy angličtiny Predminulý priebehový čas Slovak grammar slovenská literatúra maturita slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Business English Druhy viet slovné spojenia pohovor v angličtine Specialized English
Návrat na obsah