Ako stupňujeme anglické prídavné mená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako stupňujeme anglické prídavné mená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina ·
Tags: gramatika
Stupňovanie prídavných mien v angličtine.

 
V angličtine má stupňovanie prídavných mien svoje špecifiká, my sa pozrieme na to, ako môžeme ich môžeme stupňovať.

 
Rozdelíme si ho do troch skupín.     
                                              
 
1.       Pri druhom stupni pridávame „er“ a treťom the + est.

 
small – smaller – the smallest
 
big- biger- the bigest
 
nice- nicer- the nicest

 
2.       Nepravidelné stupňovanie

 
Druhý a tretí stupeň je úplne odlišný ako prvý stupeň.
 
 
good- better- the best
 
bad –worse- the worst

 
 
3.     Pri viacslabičných prídavných menách používame prídavné meno + more a the most pri druhom a treťom stupni.

 
 
comfortable – more comfortable – the most comfortable
 
difficult- more difficult- the most difficult
 


Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Slovak dialogues Slovak questions Business English angličtina pre obchod vetná skladba Anglické frázy Slovak for foreigners učenie sa priama metóda metódy výučby Vetná skladba Nepravidelné stupňovanie Slovak sentences metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite Slovak tenses angličtina pre lekárov Anglické frazálne slovesá anglická gramatika Motivácia Typy angličtiny rečnícky štýl anglické opozitá slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Slovak cases anglické skratky Doučovanie Anglické zámená Slovenský jazyk Slovak grammar maturita význam slov Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu prídavné mená Medical Slovak výučba, doučovanie English in use anglická konverzácia angličtina teória literatúry Predminulý priebehový čas slovné spojenia slohové útvary English for everyday life Skúšky z jazyka english for travelling frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko Slovenská gramatika doučovanie Specialized English slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá English grammar pohovor v angličtine Slovak conversation Gerundium Druhy viet anglické časy Anglické slovesá obchodná angličtina Súdny preklad prekladateľstvo reparát slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary Slovak dialogue Slovenská literatúra slovak for foreigners Jednoduchá veta Anglické prídavné mená gramatika
Návrat na obsah