Ako stupňujeme anglické prídavné mená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako stupňujeme anglické prídavné mená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina ·
Tags: gramatika
Stupňovanie prídavných mien v angličtine.

 
V angličtine má stupňovanie prídavných mien svoje špecifiká, my sa pozrieme na to, ako môžeme ich môžeme stupňovať.

 
Rozdelíme si ho do troch skupín.     
                                              
 
1.       Pri druhom stupni pridávame „er“ a treťom the + est.

 
small – smaller – the smallest
 
big- biger- the bigest
 
nice- nicer- the nicest

 
2.       Nepravidelné stupňovanie

 
Druhý a tretí stupeň je úplne odlišný ako prvý stupeň.
 
 
good- better- the best
 
bad –worse- the worst

 
 
3.     Pri viacslabičných prídavných menách používame prídavné meno + more a the most pri druhom a treťom stupni.

 
 
comfortable – more comfortable – the most comfortable
 
difficult- more difficult- the most difficult
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Slovak for foreigners Slovak nouns verbs with prepositions reparát gramatika anglické skratky Anglické prídavné mená Vetná skladba anglické opozitá Spisovná slovenčina Metódy výučby prídavné mená Jednoduchá veta slovné spojenia Slovak cases slovenská gramatika Slovak verbs Motivácia metódy výučby Slovak sentences English grammar tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine angličtina pre obchod doučovanie Druhy viet Slovenský jazyk angličtina Anglické zámená Gerundium Súdny preklad Anglická gramatika význam slov a ich použite Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo rečnícky štýl slovenská literatúra Anglické frázy slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá Slovak slang Slovak tenses angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka english for travelling English in use Slovak questions frázové slovesá Anglické frazálne slovesá vetná skladba Slovak conversation anglická konverzácia Medical Slovak Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie Slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie anglická výslovnosť anglické časy Slovak vocabulary Business English maturita Slovak pronunciation učenie sa Nepravidelné stupňovanie význam slov anglická gramatika Typy angličtiny teória literatúry pomôcky k učeniu sa English for everyday life výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky Specialized English obchodná angličtina slovak for foreigners, time priama metóda metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah