Ako stupňujeme anglické prídavné mená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako stupňujeme anglické prídavné mená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina ·
Tags: gramatika
Stupňovanie prídavných mien v angličtine.

 
V angličtine má stupňovanie prídavných mien svoje špecifiká, my sa pozrieme na to, ako môžeme ich môžeme stupňovať.

 
Rozdelíme si ho do troch skupín.     
                                              
 
1.       Pri druhom stupni pridávame „er“ a treťom the + est.

 
small – smaller – the smallest
 
big- biger- the bigest
 
nice- nicer- the nicest

 
2.       Nepravidelné stupňovanie

 
Druhý a tretí stupeň je úplne odlišný ako prvý stupeň.
 
 
good- better- the best
 
bad –worse- the worst

 
 
3.     Pri viacslabičných prídavných menách používame prídavné meno + more a the most pri druhom a treťom stupni.

 
 
comfortable – more comfortable – the most comfortable
 
difficult- more difficult- the most difficult
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená Motivácia výučba, doučovanie prekladateľstvo prídavné mená english for travelling doučovanie slovak for foreigners, time Anglické slovesá význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra Gerundium Metódy výučby Doučovanie English for everyday life Slovak cases Skúšky z jazyka Druhy viet Slovak questions Jednoduchá veta Slovenský jazyk frázové slovesá anglické opozitá anglická gramatika Slovak dialogue Súdny preklad Slovak dialogues Slovak vocabulary Slovak sentences Slovak grammar Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu anglické časy angličtina slovné spojenia Slovenská literatúra Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak maturita slohové útvary angličtina pre obchod učenie sa Slovak conversation anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners Business English Slovak tenses verbs with prepositions teória literatúry slovenská gramatika Slovak for foreigners English in use angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá význam slov gramatika pohovor v angličtine vetná skladba Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby anglické skratky Vetná skladba metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá Specialized English Slovak word formation Anglická gramatika English grammar Anglické frázy anglická konverzácia reparát priama metóda Typy angličtiny Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Slovenská gramatika
Návrat na obsah