Ako stupňujeme anglické prídavné mená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako stupňujeme anglické prídavné mená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina ·
Tags: gramatika
Stupňovanie prídavných mien v angličtine.

 
V angličtine má stupňovanie prídavných mien svoje špecifiká, my sa pozrieme na to, ako môžeme ich môžeme stupňovať.

 
Rozdelíme si ho do troch skupín.     
                                              
 
1.       Pri druhom stupni pridávame „er“ a treťom the + est.

 
small – smaller – the smallest
 
big- biger- the bigest
 
nice- nicer- the nicest

 
2.       Nepravidelné stupňovanie

 
Druhý a tretí stupeň je úplne odlišný ako prvý stupeň.
 
 
good- better- the best
 
bad –worse- the worst

 
 
3.     Pri viacslabičných prídavných menách používame prídavné meno + more a the most pri druhom a treťom stupni.

 
 
comfortable – more comfortable – the most comfortable
 
difficult- more difficult- the most difficult
 


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika anglická konverzácia metódy výučby Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Anglické frazálne slovesá maturita Gerundium reparát Specialized English anglická výslovnosť Anglická gramatika Slovak sentences Slovak tenses Doučovanie gramatika Anglické zámená angličtina pre obchod Slovak grammar Slovak questions prídavné mená teória literatúry metódy výučby, jazyky angličtina doučovanie Anglické frázové slovesá rečnícky štýl priama metóda frázové slovesá Vetná skladba Slovak dialogues slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá učenie sa verbs with prepositions význam slov výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogue vetná skladba anglické skratky Slovenský jazyk slovak for foreigners angličtina pre lekárov Slovak cases metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo English grammar výučba, doučovanie Typy angličtiny slovné spojenia Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Business English slovak for foreigners, time význam slov a ich použite slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika anglické opozitá pohovor v angličtine anglické časy Slovak for foreigners English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Slovak conversation obchodná angličtina Predminulý priebehový čas English in use english for travelling Druhy viet
Návrat na obsah