Ako tvoríme slová v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako tvoríme slová v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: slovátvorenieangličtina
Tvorenie slov v angličtine

 
V angličtine môžeme zastúpiť jedným slovom viac slovných druhov.

 
round môže byť:           kruh, okruh – teda podstatné meno
 
                                     okrúhly, guľatý – prídavné meno
 
                                     zaokrúhliť – sloveso
 
                                    okolo – predložka
 
                                    dookola  - príslovka   
  
 
water                           voda  - podstatné meno
 
                                    polievať  - sloveso

 
Ďalej tvoríme slová pomocou predpôn a prípon.

 
Tvorenie príponami:

 
Podstatné mená:

 
er:   alebo or driver, doctor
 
ess:  lioness, actress
 
tion:   adoption, translation
 
ment:  goverment
 
ity: necessity
 
hood:   childhood
 
ship:   relationship

 
Prídavné mená:

 
al :  regional
 
y:  bloody
 
ic/ ical:  historic, historical
 
ous:  dangerous
 
able/ ible:   possible, available
 
ful:  successful
 
less:  homeless

 
slovesá :

 
ise: organize
 
ify :  satisfy
 
en :  shorten

 
príslovky :

 
ly : slowly

 
Tvorenie slov pomocou predpôn.

podstatné mená:

 
under : underwear
 
un :  unemployment
 
super : superman
 
ex :  ex- president
 
co: co-operation
 
anti: antiterosrist

 
Prídavné mená:

 
un : unseccesful
 
ir . irregular
 
il: illegal
 
in : injustice
 
im: impossible


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Business English English grammar frázové slovesá Doučovanie anglická konverzácia prekladateľstvo priama metóda English for everyday life reparát angličtina pre obchod anglické opozitá Specialized English Slovak tenses obchodná angličtina Slovak dialogues metódy výučby anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling English in use vetná skladba Skúšky z jazyka slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko Anglické slovesá slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak conversation tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners verbs with prepositions Predminulý priebehový čas slohové útvary Súdny preklad Slovak cases význam slov Nepravidelné stupňovanie Druhy viet angličtina Anglické prídavné mená anglické skratky gramatika Vetná skladba anglická gramatika učenie sa Jednoduchá veta Anglické frázy metódy, vzdelávanie, Gerundium Anglické zámená slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Slovak questions Slovak grammar Anglická gramatika Medical Slovak Metódy výučby teória literatúry maturita Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite prídavné mená Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Slovenská literatúra doučovanie Slovenský jazyk rečnícky štýl anglické časy slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov výučba, doučovanie Slovak sentences pohovor v angličtine
Návrat na obsah