Ako tvoríme slová v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako tvoríme slová v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: slovátvorenieangličtina
Tvorenie slov v angličtine

 
V angličtine môžeme zastúpiť jedným slovom viac slovných druhov.

 
round môže byť:           kruh, okruh – teda podstatné meno
 
                                     okrúhly, guľatý – prídavné meno
 
                                     zaokrúhliť – sloveso
 
                                    okolo – predložka
 
                                    dookola  - príslovka   
  
 
water                           voda  - podstatné meno
 
                                    polievať  - sloveso

 
Ďalej tvoríme slová pomocou predpôn a prípon.

 
Tvorenie príponami:

 
Podstatné mená:

 
er:   alebo or driver, doctor
 
ess:  lioness, actress
 
tion:   adoption, translation
 
ment:  goverment
 
ity: necessity
 
hood:   childhood
 
ship:   relationship

 
Prídavné mená:

 
al :  regional
 
y:  bloody
 
ic/ ical:  historic, historical
 
ous:  dangerous
 
able/ ible:   possible, available
 
ful:  successful
 
less:  homeless

 
slovesá :

 
ise: organize
 
ify :  satisfy
 
en :  shorten

 
príslovky :

 
ly : slowly

 
Tvorenie slov pomocou predpôn.

podstatné mená:

 
under : underwear
 
un :  unemployment
 
super : superman
 
ex :  ex- president
 
co: co-operation
 
anti: antiterosrist

 
Prídavné mená:

 
un : unseccesful
 
ir . irregular
 
il: illegal
 
in : injustice
 
im: impossible


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia gramatika Anglická gramatika učenie sa Vetná skladba výučba, doučovanie Druhy viet slovak for foreigners teória literatúry doučovanie anglická výslovnosť angličtina pre obchod slovné spojenia Slovenská literatúra obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary reparát Slovak conversation anglické skratky slohové útvary význam slov priama metóda pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie metódy, vzdelávanie, English in use Slovak dialogue English for everyday life slovenská gramatika anglická konverzácia Business English Súdny preklad Slovak word formation slovak for foreigners, time verbs with prepositions rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra Gerundium Motivácia anglické časy frázové slovesá angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Predminulý priebehový čas Anglické frázy Metódy výučby angličtina Medical Slovak maturita Typy angličtiny Skúšky z jazyka Slovenská gramatika Slovak sentences Slovak questions prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English vetná skladba Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená anglická gramatika english for travelling anglické opozitá význam slov a ich použite Slovak tenses metódy výučby metódy výučby, jazyky Slovak cases Slovenský jazyk Slovak nouns Jednoduchá veta Slovak dialogues Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa English grammar
Návrat na obsah