Ako tvoríme slová v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako tvoríme slová v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: slovátvorenieangličtina
Tvorenie slov v angličtine

 
V angličtine môžeme zastúpiť jedným slovom viac slovných druhov.

 
round môže byť:           kruh, okruh – teda podstatné meno
 
                                     okrúhly, guľatý – prídavné meno
 
                                     zaokrúhliť – sloveso
 
                                    okolo – predložka
 
                                    dookola  - príslovka   
  
 
water                           voda  - podstatné meno
 
                                    polievať  - sloveso

 
Ďalej tvoríme slová pomocou predpôn a prípon.

 
Tvorenie príponami:

 
Podstatné mená:

 
er:   alebo or driver, doctor
 
ess:  lioness, actress
 
tion:   adoption, translation
 
ment:  goverment
 
ity: necessity
 
hood:   childhood
 
ship:   relationship

 
Prídavné mená:

 
al :  regional
 
y:  bloody
 
ic/ ical:  historic, historical
 
ous:  dangerous
 
able/ ible:   possible, available
 
ful:  successful
 
less:  homeless

 
slovesá :

 
ise: organize
 
ify :  satisfy
 
en :  shorten

 
príslovky :

 
ly : slowly

 
Tvorenie slov pomocou predpôn.

podstatné mená:

 
under : underwear
 
un :  unemployment
 
super : superman
 
ex :  ex- president
 
co: co-operation
 
anti: antiterosrist

 
Prídavné mená:

 
un : unseccesful
 
ir . irregular
 
il: illegal
 
in : injustice
 
im: impossible


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas prekladateľstvo význam slov slovenská literatúra obchodná angličtina učenie sa slovak for foreigners, time Slovak nouns Gerundium Slovak for foreigners prídavné mená Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Business English slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie priama metóda English in use gramatika verbs with prepositions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences význam slov a ich použite Slovak cases reparát anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika Metódy výučby Anglické frazálne slovesá Doučovanie Slovenský jazyk Slovak questions English grammar maturita Slovenská literatúra Vetná skladba anglické opozitá slovenská gramatika Anglická gramatika pohovor v angličtine Skúšky z jazyka Slovak dialogues teória literatúry metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť english for travelling metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia angličtina pre lekárov English for everyday life výučba, doučovanie rečnícky štýl slovak for foreigners vetná skladba slovenské nárečia, slovensko anglické skratky Slovak grammar Anglické frázové slovesá doučovanie Medical Slovak Súdny preklad Slovak dialogue Slovak conversation Druhy viet angličtina frázové slovesá Anglické frázy Specialized English Anglické zámená anglické časy
Návrat na obsah