Ako tvoríme slová v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako tvoríme slová v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: slovátvorenieangličtina
Tvorenie slov v angličtine

 
V angličtine môžeme zastúpiť jedným slovom viac slovných druhov.

 
round môže byť:           kruh, okruh – teda podstatné meno
 
                                     okrúhly, guľatý – prídavné meno
 
                                     zaokrúhliť – sloveso
 
                                    okolo – predložka
 
                                    dookola  - príslovka   
  
 
water                           voda  - podstatné meno
 
                                    polievať  - sloveso

 
Ďalej tvoríme slová pomocou predpôn a prípon.

 
Tvorenie príponami:

 
Podstatné mená:

 
er:   alebo or driver, doctor
 
ess:  lioness, actress
 
tion:   adoption, translation
 
ment:  goverment
 
ity: necessity
 
hood:   childhood
 
ship:   relationship

 
Prídavné mená:

 
al :  regional
 
y:  bloody
 
ic/ ical:  historic, historical
 
ous:  dangerous
 
able/ ible:   possible, available
 
ful:  successful
 
less:  homeless

 
slovesá :

 
ise: organize
 
ify :  satisfy
 
en :  shorten

 
príslovky :

 
ly : slowly

 
Tvorenie slov pomocou predpôn.

podstatné mená:

 
under : underwear
 
un :  unemployment
 
super : superman
 
ex :  ex- president
 
co: co-operation
 
anti: antiterosrist

 
Prídavné mená:

 
un : unseccesful
 
ir . irregular
 
il: illegal
 
in : injustice
 
im: impossible


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá slovné spojenia Metódy výučby pohovor v angličtine Súdny preklad Anglické prídavné mená výučba, učenie sa, anketa anglická gramatika verbs with prepositions význam slov Slovak dialogues vetná skladba Specialized English Slovak cases Slovak questions angličtina pre lekárov učenie sa Slovenská gramatika Anglické frázy anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika slovenská literatúra prídavné mená Slovak tenses slohové útvary Slovak vocabulary metódy výučby Anglické slovesá Slovak grammar Vetná skladba anglické opozitá Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue maturita Slovenská literatúra Slovak conversation metódy, vzdelávanie, Slovak nouns prekladateľstvo Anglické frázové slovesá reparát gramatika frázové slovesá anglická konverzácia Anglické zámená Medical Slovak Skúšky z jazyka Typy angličtiny Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky rečnícky štýl English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk angličtina výučba, doučovanie obchodná angličtina Business English význam slov a ich použite anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas angličtina pre obchod slovak for foreigners, time Jednoduchá veta English grammar doučovanie english for travelling Nepravidelné stupňovanie Gerundium slovak for foreigners anglické časy English in use Motivácia Doučovanie anglické skratky teória literatúry priama metóda Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences Anglická gramatika
Návrat na obsah