Anglické idiómy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické idiómy

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: idiómyfrázyangličtina
Anglické frázy a idiómy

 
Dnes sa pozrieme na idiómy a frázy, ktoré len tak nenájdete v bežnej reči. Najprv si napíšeme daný výraz a potom dostaneme preklad, prípadne ešte synonymická fráza, ktorá sa dá ešte použiť.


 
Obtrieť jazyk o niekoho, expresívne niekoho ohovoriť – gossip about sb, speak evil of sb- blacken sb´s character/ name.

 
Ovlažiť si pery  - moisten/ wet o´s clays, wet o´s whistles.

 
Páli ma to na jazyku – ( nutká ma to povedať) I ´m  itching to say.

 
Povedať/ tárať, čo mu, jej  na jazyk príde - talk off the top of his/ her head, sb has a loose tongue

 
Prísť/ dobehnúť s vyplazeným jazykom – come catching breath, gasping

 
Pustiť si jazyk na prechádzku/špacírku – shoot o´s mouth off, let o´s tongue wag,
 
Let´s o´s tongue run away with one, talk too much

 
Radšej si mal jazyk odhryznúť – he/ she coul have bitten his/ her tongue off

 
Rozviazať niekomu jazyk - loosen sb´s tongue

 
Skoro si jazyk zlomil – he hardly got his tongue around it

 
Stúpať si na jazyk – ( mýliť sa) make mistakes in o´s speech, (klamať) tell a lie

 
Svrbí ho jazyk – he´s itching to say

 
Zahryznúť si do jazyka ( zdržať sa prejavu) bite one´s tongue

 
Zlé jazyky – malicious/ slanderous tongues, bitter( wicked) tongues

 
Zlé jazyk hovoria – tongues wag

 
Na to môžeš vziať jed – you bet, you can bet sweet life on it, you can bet your bottom dollar

 
Pukať od jedu – blow one´s top, hit the roof/ ceiling, be all worked/ steamed up

 
Vyliať si jed na niekom – take it out on sb, get/ have one´s knife into sb, work off one´s temper on sb


Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Angličtina pre každú situáciu Jednoduchá veta angličtina tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika Druhy viet Anglické frázy Specialized English pohovor v angličtine Slovak nouns Vetná skladba Anglická gramatika anglická konverzácia Súdny preklad English for everyday life doučovanie english for travelling rečnícky štýl Anglické zámená slovenská literatúra Anglické frázové slovesá maturita vetná skladba Doučovanie prídavné mená teória literatúry angličtina pre lekárov anglické skratky slovak for foreigners, time výučba, doučovanie význam slov a ich použite obchodná angličtina Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk gramatika slohové útvary slovenská gramatika Skúšky z jazyka frázové slovesá reparát priama metóda Slovak sentences Slovenská literatúra slovak for foreigners anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Business English Slovak dialogue angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny prekladateľstvo metódy výučby, jazyky Slovak tenses Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia English in use Medical Slovak metódy výučby metódy, vzdelávanie, anglické opozitá verbs with prepositions Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá učenie sa Slovak cases význam slov Metódy výučby Predminulý priebehový čas Slovak conversation English grammar slovné spojenia
Návrat na obsah