Anglické idiómy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické idiómy

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: idiómyfrázyangličtina
Anglické frázy a idiómy

 
Dnes sa pozrieme na idiómy a frázy, ktoré len tak nenájdete v bežnej reči. Najprv si napíšeme daný výraz a potom dostaneme preklad, prípadne ešte synonymická fráza, ktorá sa dá ešte použiť.


 
Obtrieť jazyk o niekoho, expresívne niekoho ohovoriť – gossip about sb, speak evil of sb- blacken sb´s character/ name.

 
Ovlažiť si pery  - moisten/ wet o´s clays, wet o´s whistles.

 
Páli ma to na jazyku – ( nutká ma to povedať) I ´m  itching to say.

 
Povedať/ tárať, čo mu, jej  na jazyk príde - talk off the top of his/ her head, sb has a loose tongue

 
Prísť/ dobehnúť s vyplazeným jazykom – come catching breath, gasping

 
Pustiť si jazyk na prechádzku/špacírku – shoot o´s mouth off, let o´s tongue wag,
 
Let´s o´s tongue run away with one, talk too much

 
Radšej si mal jazyk odhryznúť – he/ she coul have bitten his/ her tongue off

 
Rozviazať niekomu jazyk - loosen sb´s tongue

 
Skoro si jazyk zlomil – he hardly got his tongue around it

 
Stúpať si na jazyk – ( mýliť sa) make mistakes in o´s speech, (klamať) tell a lie

 
Svrbí ho jazyk – he´s itching to say

 
Zahryznúť si do jazyka ( zdržať sa prejavu) bite one´s tongue

 
Zlé jazyky – malicious/ slanderous tongues, bitter( wicked) tongues

 
Zlé jazyk hovoria – tongues wag

 
Na to môžeš vziať jed – you bet, you can bet sweet life on it, you can bet your bottom dollar

 
Pukať od jedu – blow one´s top, hit the roof/ ceiling, be all worked/ steamed up

 
Vyliať si jed na niekom – take it out on sb, get/ have one´s knife into sb, work off one´s temper on sb


Mesačné príspevky
Oblaky
English in use Slovenská literatúra význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra Typy angličtiny Medical Slovak učenie sa Slovak cases vetná skladba Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá Angličtina pre každú situáciu Business English slovenská gramatika Slovenský jazyk anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie reparát verbs with prepositions Vetná skladba prídavné mená Anglické frázy Anglické prídavné mená anglické skratky Slovak word formation Slovak tenses metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Motivácia význam slov a ich použite doučovanie slovné spojenia Slovak nouns Slovak vocabulary Anglická gramatika english for travelling angličtina pre obchod Slovak sentences teória literatúry Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky angličtina Slovak questions anglické časy Súdny preklad anglická výslovnosť Anglické nepravidelné slovesá gramatika Slovak for foreigners Metódy výučby English grammar anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas frázové slovesá slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, Gerundium Slovak dialogue rečnícky štýl obchodná angličtina slohové útvary English for everyday life prekladateľstvo pohovor v angličtine maturita anglické opozitá Doučovanie Slovak conversation priama metóda Slovak dialogues Slovak grammar Druhy viet angličtina pre lekárov Slovenská gramatika Jednoduchá veta výučba, doučovanie Anglické zámená
Návrat na obsah