Anglické idiómy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické idiómy

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: idiómyfrázyangličtina
Anglické frázy a idiómy

 
Dnes sa pozrieme na idiómy a frázy, ktoré len tak nenájdete v bežnej reči. Najprv si napíšeme daný výraz a potom dostaneme preklad, prípadne ešte synonymická fráza, ktorá sa dá ešte použiť.


 
Obtrieť jazyk o niekoho, expresívne niekoho ohovoriť – gossip about sb, speak evil of sb- blacken sb´s character/ name.

 
Ovlažiť si pery  - moisten/ wet o´s clays, wet o´s whistles.

 
Páli ma to na jazyku – ( nutká ma to povedať) I ´m  itching to say.

 
Povedať/ tárať, čo mu, jej  na jazyk príde - talk off the top of his/ her head, sb has a loose tongue

 
Prísť/ dobehnúť s vyplazeným jazykom – come catching breath, gasping

 
Pustiť si jazyk na prechádzku/špacírku – shoot o´s mouth off, let o´s tongue wag,
 
Let´s o´s tongue run away with one, talk too much

 
Radšej si mal jazyk odhryznúť – he/ she coul have bitten his/ her tongue off

 
Rozviazať niekomu jazyk - loosen sb´s tongue

 
Skoro si jazyk zlomil – he hardly got his tongue around it

 
Stúpať si na jazyk – ( mýliť sa) make mistakes in o´s speech, (klamať) tell a lie

 
Svrbí ho jazyk – he´s itching to say

 
Zahryznúť si do jazyka ( zdržať sa prejavu) bite one´s tongue

 
Zlé jazyky – malicious/ slanderous tongues, bitter( wicked) tongues

 
Zlé jazyk hovoria – tongues wag

 
Na to môžeš vziať jed – you bet, you can bet sweet life on it, you can bet your bottom dollar

 
Pukať od jedu – blow one´s top, hit the roof/ ceiling, be all worked/ steamed up

 
Vyliať si jed na niekom – take it out on sb, get/ have one´s knife into sb, work off one´s temper on sb


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas prekladateľstvo angličtina pre lekárov Slovak grammar anglická gramatika význam slov rečnícky štýl angličtina teória literatúry maturita Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions obchodná angličtina slovak for foreigners, time pohovor v angličtine English grammar Slovak for foreigners Gerundium doučovanie Súdny preklad Druhy viet Angličtina pre každú situáciu Slovak nouns slovenská gramatika English for everyday life prídavné mená Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky gramatika Anglická gramatika Vetná skladba slovné spojenia anglické opozitá Business English slovenská literatúra Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá priama metóda slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Typy angličtiny vetná skladba slohové útvary english for travelling učenie sa Slovak cases anglická konverzácia Anglické frázy anglické časy Jednoduchá veta anglická výslovnosť význam slov a ich použite Slovak tenses Medical Slovak Anglické zámená anglické skratky výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra English in use reparát Specialized English metódy výučby Slovak sentences Slovak dialogue slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues Doučovanie angličtina pre obchod Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby Slovak questions frázové slovesá Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah