Anglické idiómy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické idiómy

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: idiómyfrázyangličtina
Anglické frázy a idiómy

 
Dnes sa pozrieme na idiómy a frázy, ktoré len tak nenájdete v bežnej reči. Najprv si napíšeme daný výraz a potom dostaneme preklad, prípadne ešte synonymická fráza, ktorá sa dá ešte použiť.


 
Obtrieť jazyk o niekoho, expresívne niekoho ohovoriť – gossip about sb, speak evil of sb- blacken sb´s character/ name.

 
Ovlažiť si pery  - moisten/ wet o´s clays, wet o´s whistles.

 
Páli ma to na jazyku – ( nutká ma to povedať) I ´m  itching to say.

 
Povedať/ tárať, čo mu, jej  na jazyk príde - talk off the top of his/ her head, sb has a loose tongue

 
Prísť/ dobehnúť s vyplazeným jazykom – come catching breath, gasping

 
Pustiť si jazyk na prechádzku/špacírku – shoot o´s mouth off, let o´s tongue wag,
 
Let´s o´s tongue run away with one, talk too much

 
Radšej si mal jazyk odhryznúť – he/ she coul have bitten his/ her tongue off

 
Rozviazať niekomu jazyk - loosen sb´s tongue

 
Skoro si jazyk zlomil – he hardly got his tongue around it

 
Stúpať si na jazyk – ( mýliť sa) make mistakes in o´s speech, (klamať) tell a lie

 
Svrbí ho jazyk – he´s itching to say

 
Zahryznúť si do jazyka ( zdržať sa prejavu) bite one´s tongue

 
Zlé jazyky – malicious/ slanderous tongues, bitter( wicked) tongues

 
Zlé jazyk hovoria – tongues wag

 
Na to môžeš vziať jed – you bet, you can bet sweet life on it, you can bet your bottom dollar

 
Pukať od jedu – blow one´s top, hit the roof/ ceiling, be all worked/ steamed up

 
Vyliať si jed na niekom – take it out on sb, get/ have one´s knife into sb, work off one´s temper on sb


Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Slovak vocabulary maturita Slovak nouns Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar anglické skratky Doučovanie Metódy výučby angličtina pre obchod Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions Slovenský jazyk slovenská gramatika Slovak dialogues Súdny preklad slohové útvary slovenská literatúra význam slov anglické opozitá vetná skladba reparát Slovak sentences Slovak cases metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa metódy výučby slovné spojenia Gerundium Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Anglické prídavné mená doučovanie Jednoduchá veta angličtina pre lekárov gramatika teória literatúry english for travelling význam slov a ich použite angličtina rečnícky štýl English for everyday life Druhy viet obchodná angličtina priama metóda pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Business English prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Anglické frázy slovak for foreigners Anglické zámená Slovenská literatúra učenie sa Anglická gramatika Predminulý priebehový čas Slovak questions anglická konverzácia Slovak dialogue výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá frázové slovesá Skúšky z jazyka anglická výslovnosť anglická gramatika Slovak tenses metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time Anglické slovesá English in use Typy angličtiny prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk anglické časy
Návrat na obsah