Anglické nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické nepravidelné slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické nepravidelné slovesá ·
Tags: slovesáanglickénepravidelné
Nepravidelné anglické slovesá s príkladmi

V dnešom blogu sa pozrieme na niektoré nepravidelné slovesá, najprv si pozrieme ako vyzerajú tieto slovesá v neurčitku, minulom čase aj tŕpnom minulom príčastí. Tiež ich použijeme vo vetách.

 
foresee              foresaw           foreseen       predvídať

 
hang                  hung                hung            zavesiť

 
hide                   hid                   hidden       schovať

 
hit                     hit                    hit              udrieť

 
lay                   laid                  laid             prestrieť

leap                leapt                leapt           vyskočiť

 
mistake          mistook           mistaken      mýliť sa

 
oversleep     overslept         overslept       zaspať

 
rid                 rid                  rid                  zbaviť

 
rise              rose               risen                 rásť

 
saw             sawed            sawn             rozrezať

 
steal           stole               stolen           ukradnúť

 
tear           tore                 torn               roztrhať

 
 
A woman always foresaw disasters.

 
Tá ženy vždy predvídala nešťastie.

 
Yesterday  I hung the picture in my bedroom.

 
Včera som zavesil ten obraz na stenu v mojej spálni.

 
She hid her illness from the family.

 
Skrývala svoju chorobu pred rodinou.

 
Someone hit me on the head.

 
Niekto ma udrel do hlavy.

 
Last week we laid  the floor with lino.

 
Minulý týždeň sme položili na dlážku linoleum.

 
The dog must leapt over the fence.

 
Pes určite preskočil cez plot.

 
Excuse me. I have mistaken you for my colleague.

 
Prepáčte. Pomýlila som si vás so svojím kolegom.

 
I overslept this morning again.

 
Dnes ráno som opäť zaspal.


Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá Slovak cases Anglické zámená slovenská gramatika Anglická gramatika reparát slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, prídavné mená metódy výučby slovenská literatúra priama metóda Slovak conversation učenie sa Druhy viet Motivácia Anglické slovesá Business English Metódy výučby anglické časy Slovenská literatúra slovak for foreigners, time Vetná skladba Predminulý priebehový čas Doučovanie význam slov english for travelling English for everyday life Slovak sentences Gerundium prekladateľstvo gramatika anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky anglické opozitá anglická konverzácia Súdny preklad slohové útvary Slovak dialogues Slovak nouns slovak for foreigners obchodná angličtina význam slov a ich použite Slovak tenses Slovak word formation English grammar teória literatúry Slovenský jazyk Specialized English anglická gramatika angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie English in use slovné spojenia maturita vetná skladba výučba, doučovanie Slovak grammar Slovenská gramatika anglická výslovnosť Slovak vocabulary Slovak questions Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners Anglické frázy doučovanie angličtina Slovak dialogue metódy výučby, jazyky frázové slovesá Medical Slovak Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions
Návrat na obsah