Anglické nepravidelné slovesá - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické nepravidelné slovesá

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické nepravidelné slovesá ·
Tags: slovesáanglickénepravidelné
Nepravidelné anglické slovesá s príkladmi

V dnešom blogu sa pozrieme na niektoré nepravidelné slovesá, najprv si pozrieme ako vyzerajú tieto slovesá v neurčitku, minulom čase aj tŕpnom minulom príčastí. Tiež ich použijeme vo vetách.

 
foresee              foresaw           foreseen       predvídať

 
hang                  hung                hung            zavesiť

 
hide                   hid                   hidden       schovať

 
hit                     hit                    hit              udrieť

 
lay                   laid                  laid             prestrieť

leap                leapt                leapt           vyskočiť

 
mistake          mistook           mistaken      mýliť sa

 
oversleep     overslept         overslept       zaspať

 
rid                 rid                  rid                  zbaviť

 
rise              rose               risen                 rásť

 
saw             sawed            sawn             rozrezať

 
steal           stole               stolen           ukradnúť

 
tear           tore                 torn               roztrhať

 
 
A woman always foresaw disasters.

 
Tá ženy vždy predvídala nešťastie.

 
Yesterday  I hung the picture in my bedroom.

 
Včera som zavesil ten obraz na stenu v mojej spálni.

 
She hid her illness from the family.

 
Skrývala svoju chorobu pred rodinou.

 
Someone hit me on the head.

 
Niekto ma udrel do hlavy.

 
Last week we laid  the floor with lino.

 
Minulý týždeň sme položili na dlážku linoleum.

 
The dog must leapt over the fence.

 
Pes určite preskočil cez plot.

 
Excuse me. I have mistaken you for my colleague.

 
Prepáčte. Pomýlila som si vás so svojím kolegom.

 
I overslept this morning again.

 
Dnes ráno som opäť zaspal.


Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo Slovak for foreigners angličtina Medical Slovak Slovak vocabulary Doučovanie Business English verbs with prepositions Skúšky z jazyka anglická gramatika Specialized English Slovak slang teória literatúry Slovak sentences Motivácia Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia gramatika anglické skratky Vetná skladba význam slov a ich použite Slovak verbs prídavné mená Slovak questions Predminulý priebehový čas Slovak dialogues Slovenská literatúra Typy angličtiny reparát Spisovná slovenčina English for everyday life maturita výučba, doučovanie Slovak nouns vetná skladba pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Slovak cases angličtina pre obchod english for travelling Slovak conversation slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov Slovak dialogue Anglické prídavné mená slovné spojenia Anglické frázové slovesá Súdny preklad Slovak tenses priama metóda English grammar anglická konverzácia slovak for foreigners Gerundium Slovak word formation Anglické zámená Metódy výučby metódy výučby obchodná angličtina Slovak grammar slohové útvary English in use Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika anglická výslovnosť učenie sa slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Anglické frázy frázové slovesá slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa Slovak pronunciation Slovenská gramatika anglické opozitá anglické časy Druhy viet Anglické slovesá metódy výučby, jazyky doučovanie rečnícky štýl
Návrat na obsah